dinsdag 1 augustus 2017

Aan de Hoogedelgestrenge Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 112 ONTBINDING EU-VERDRAGEN

Beste lezers hierbij is het van belang als U deze informatie leest dat U dat in de context doet met de bijlagen en de nieuwsberichten en de geschreven tekst door mij Ranny is onder de nieuwsberichten te vinden.
Aan de Hoogedelgestrenge Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 112 ONTBINDING EU-VERDRAGEN.

07-01-2017

i284852689439174986-_szw1280h1280_

Hierbij vraag ik R.J.M Zwijnenberg uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten volgens het paradigma van het Meritocratisch wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:

ABN Amro-topman Gerrit Zalm ondertekent het convenant.

Banken beloven werk te maken van mensenrechten. Kunnen ze dat waarmaken?

Banken beloven in een convenant meer werk te maken van mensenrechten. Kunnen ze dat wel waarmaken? Vijf vragen over het vrijdag ondertekende convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Door: 28 oktober 2016, 19:32
       

Om misstanden in hun sector aan te pakken. Er wordt bij investeringen en bij de financiering van projecten gekeken of er geen mensenrechten worden geschonden. Zo moet bijvoorbeeld kinderarbeid worden voorkomen. 'Bedrijven die betrokken zijn bij slechte arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling of het oneerlijk onteigenen van land hebben allemaal een bankrekening of een lening. Banken spreken nu af dat zij hun invloed willen gebruiken om deze mensenrechtenschendingen door hun klanten tegen te gaan', zei minister Liliane Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) bij de presentatie. Banken beloven ook meer openheid over hun investeringen, de screening van hun klanten en de 'dialoog met klanten die onverhoopt toch betrokken raken bij mensenrechtenschendingen.' Zo kan iedereen beoordelen of zijn of haar bank wel werk maakt van de beloftes.
Wie heeft het convenant getekend?

De hele polder bij elkaar: naast Ploumen ook minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën), de vakbonden FNV en CNV, 'ngo's' als Oxfam Novib en Amnesty International en dertien Nederlandse banken en hun branchevereniging, de NVB. Dit alles onder leiding van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Die gaat de uitvoering ook in de gaten houden.  

Wat gebeurt er concreet?

De klanten van de banken moeten (potentiële) slachtoffers van mensenrechtenschendingen in staat stellen hun klachten kenbaar te maken, zoals vastgelegd in een OESO-richtlijn. Enkele risicosectoren - palmolie, cacao, goud - worden door de ondertekenaars alvast in kaart gebracht, om te kijken wat het beste werkt om een juiste aanpak van mensenrechten door de klant te waarborgen. Verder wordt er een database ontwikkeld met informatie over mensenrechtenrisico's van landen en sectoren. Dat moet missers voorkomen, zoals die van de FMO in Honduras. De ontwikkelingsbank stapte dit voorjaar na kritiek uit de bouw een waterkrachtcentrale, vanwege grove schendingen van de mensenrechten.

De maatregelen klinken niet erg revolutionair, maar ABN Amro-topman Gerrit Zalm verzekerde vrijdag dat het geen loze beloftes zijn. Als een klant de mensenrechten blijft schenden en praten niet helpt, zal er uiteindelijk afscheid genomen worden van die klant, ook al heeft dat tot gevolg dat die naar een concurrent gaat. 'Dat moeten ze wat mij betreft ook maar doen', zei Zalm desgevraagd. 'Klanten die het niet nauw nemen met mensenrechten zullen andere verplichtingen richting de bank ook niet serieus nemen.'
Klanten die het niet nauw nemen met mensenrechten zullen andere verplichtingen richting de bank ook niet serieus nemen
Gerrit Zalm, ABN Amro-topman
Dat klinkt goed. Gaat het in de praktijk ook werken?  

Dat wordt lastig, denkt de Tilburgse hoogleraar banking and finance Harald Benink. Hij juicht de 'inspanningsverplichting' van de banken toe. 'Maar als je een Indiase zakenman aan de deur krijgt voor een deposito van een paar miljoen, ga je daar dan diepgaand onderzoek naar doen? Een standaardcheck kan, hier en daar wat rondbellen, wat dossiers bekijken, maar een echt diepgaand onderzoek kost geld. De vraag is hoe ver de banken daar in zullen gaan. Bovendien zijn er landen met andere normen en waarden dan wij.

Gaan ze klanten uit die landen dan weigeren?

De intenties zijn goed, maar bij de uitvoerbaarheid heb ik vragen.' Wat gebeurt er als de banken hun afspraken niet nakomen? Dan worden ze daar door de andere partijen op aangesproken. Als dat niet helpt, kunnen ze uit het convenant worden gezet. Maakt dat indruk? 'Misschien niet direct, maar het is toch vervelend', zegt Benink. 'Grote beleggers als pensioenfondsen letten steeds meer op zaken als mensenrechten, die zullen zo'n bank er zeker op aanspreken.' 


Gerard Bouman.


Onderzoek naar rol oud-korpschef Bouman na buitensporige uitgaven COR

Er komt een vervolgonderzoek naar de rol van oud-korpschef Gerard Bouman bij besluiten van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie. Het gaat onder andere om buitensporige uitgaven, zoals een luxe feest in het Amstel hotel.
Dat heeft de huidige korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, dinsdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt.
Door: 1 november 2016, 13:47


  Het oriënterend onderzoek naar de omstreden uitgaven door de COR is afgerond, liet Akerboom weten. Dat rapport wordt nog niet openbaar gemaakt, omdat er aangifte is gedaan tegen de oud-voorzitter van de COR, Frank G.

  'Er was sprake van ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven. Het keuzeproces was niet transparant, de onderbouwing en verantwoording van de uitgaven zijn onzorgvuldig en onvolledig. Er is geld verspild en dat heeft de reputatie van de COR en het korps beschadigd', vatte Akerboom samen. 'Deze conclusie stemt mij treurig en beschaamd.'

  Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) moet beoordelen of voormalig korpschef Bouman kan aanblijven als adviseur van de Nationale Politie. Bouman is gisteren geïnformeerd over het vervolgonderzoek. 'Dat had een grote impact op hem', aldus Akerboom.

  Exorbitante uitgaven

  Zo kocht de 'blauwe baas' de ondernemingsraad

  Lees hier een reconstructie over de omstreden uitgaven van de voormalige OR-voorzitter van de Nationale Politie.
  De COR ligt onder vuur wegens exorbitante uitgaven. Zo gaf ex-voorzitter G. opdracht een feestje van 12 duizend euro in het Amstel hotel te organiseren voor twaalf mensen. Ook spendeerde het orgaan in 2015 zo'n 100 duizend euro bij de chique horecalocatie The Boathouse in Almere.

  Eerder deze maand deed de huidige korpschef Erik Akerboom aangifte tegen G. Sindsdien was hij onderwerp van een integriteitsonderzoek naar de royale uitgaven. Zijn voormalige secretaresse, Loni L., zou de financiën onrechtmatig hebben beheerd. Ook haar handel en wandel is onderzocht.

  Nationale Politie

  Bouman begon in 2013 aan de opdracht één korps te smeden uit 26 onafhankelijke korpsen. Het was de grootste reorganisatie in de publieke sector ooit. Met de oprichting van een landelijk politiebestel moest er ook een Centrale Ondernemingsraad komen. Ineens zaten er vier partijen aan tafel: korpsleiding, ministerie, vakbonden en COR.

  In een reconstructie schreven Wil Thijssen en Elsbeth Stoker dat Bouman steeds minder overleg voerde met de kritische vakbonden en steeds meer richting de 'meebewegende' COR-voorzitter, Frank G. trok. 'Bouman en G. geloven niet in wetten en regels, zij lossen alle reorganisatieproblemen samen zo goed mogelijk op, spreken zij af.'
  De voorzitter van de grootste politievakbond, Jan Struijs, zei vandaag in NRC dat hij wil weten hoe het kan 'dat de top van politie en justitie instemden met de inrichtingsplannen van de Nationale Politie terwijl externe deskundigen, de vakbonden en ook de COR waarschuwden dat de reorganisatie niet goed ging'.

  In Duitsland verscheen dit jaar al een heruitgave met toelichting van Mein Kampf.

  Prometheus gaat Mein Kampf uitgeven; 'nuttig en leerzaam'

  Twee beeldbepalende Joodse organisaties reageren begripvol op  de voorgenomen uitgave van het omstreden boek Mein Kampf van Adolf Hitler. Het Centrum voor documentatie en informatie (CIDI) en het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) vinden het nuttig en leerzaam dat de Nederlandse uitgave context en uitleg bevat.

  Door: 28 oktober 2016, 21:43
    

  'Aangezien het historisch besef aan het verminderen is, vinden we het erg relevant dat het boek met context wordt gepresenteerd', zegt hoofdredacteur Esther Voet van het blad NIW in een eerste reactie. 'Overal op internet is het boek beschikbaar en dan is het vooral van belang dat de lezer goede uitleg krijgt.'

  'Ons standpunt is al langer dat het boek met context gepresenteerd moet worden', zegt directeur Hanna Luden van het CIDI. 'Het boek is niet tegen te houden, dan is het vooral zaak om alles goed uit te leggen.'

  Twee jaar geleden was er nog veel ophef over de verkoop Mein Kampf via een Amsterdamse antiquair.  Tegen de man werd een rechtszaak gevoerd, maar de rechter en het gerechtshof oordeelden dat de vrijheid van publicatie mogelijk was, en woog daarin mee dat het boek toch al op internet beschikbaar is. In Duitsland is sinds kort een wetenschappelijke uitgave beschikbaar, waarbij met veel voetnoten en uitleg het verhaal van Hitler te lezen is.

  De Joodse organisaties hielden er daarom al rekening mee dat dit boek ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar zou komen. Of Prometheus alle voetnoten en toelichting gaat overnemen, is onbekend.

  Karl Marx

  Het boek is niet tegen te houden, dan is het vooral zaak om alles goed uit te leggen
  CIDI-directeur Hanna Luden
  Het is om twee redenen van belang dat Mein Kampf uitgegeven wordt, zegt directeur Ton van Brussel van de Rode Hoed, die zich de afgelopen jaren inspande voor een Nederlandstalige versie. 'Mein Kampf is het enige boek waarbij een politieke theorie ook in zijn geheel is uitgevoerd, wat bij Das Kapital van Marx of Utopia van Thomas More niet is gebeurd. Dat gegeven is belangrijk om te beseffen. Daarnaast geeft het boek ook belangrijke uitleg hoe het mogelijk is dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben kunnen  plaatsvinden.

  Advocaat Camilo Schutte, gespecialiseerd in grondrechten, ziet geen enkel obstakel om de wetenschappelijke editie van Mein Kampf die vorig jaar in Duitsland is uitgebracht in Nederlandse vertaling te laten verschijnen. 'Mocht het Openbaar Ministerie of een maatschappelijke organisatie naar de rechter stappen om een verbod af te dwingen, dan acht ik de kans klein dat een rechter daartoe besluit. Het boek is via internet te lezen en de actuele Duitse editie is via Amazon thuis te laten bezorgen. Bovendien gaat het Prometheus niet om het verspreiden van de ideeën van de auteur. Dat kan wel een grond zijn om een boek met een dergelijke haatzaaiende inhoud op grond van het Wetboek van Strafrecht te verbieden.'

  Gewoon verkrijgbaar

  Het gaat Prometheus niet om het verspreiden van de ideeën van de auteur
  Advocaat Camilo Schutte
  'Beter een goede uitgave met toelichting dan dat iemand zelf op internet gaat zoeken' reageert de Belgische schrijver Tom Lanoye, wiens boeken bij Prometheus worden uitgegeven. 'In België heeft die ophef nooit zo gespeeld en is de uitgave zonder toelichting eenvoudig te krijgen. Als plagerij voor Nederlandse gasten, heb ik ook een Nederlandse uitgave van Mein Kampf in mijn kast staan. Dan kan je zeggen: die is hier gewoon verkrijgbaar. '

  Schutte benadrukt dat het bezit van een exemplaar van Mein Kampf nooit verboden is geweest. Omdat Hitler na zijn dood geen erfgenamen had, viel zijn erfenis inclusief de auteursrechten van het boek toe aan de Duitse deelstaat Beieren. De auteursrechten kwamen vorig jaar, 70 jaar na Hitlers dood, vrij. 'Omdat Beieren voorzag dat het boek dan weer gedrukt kon gaan worden, heeft het gezorgd voor een wetenschappelijke editie met uitgebreide noten,' aldus Schutte.

  Nonnen lopen in Norcia langs een ingestorte muur. De aardbeving vond 6 kilometer van het stadje plaats.

  Italië getroffen door zwaarste aardbeving in 35 jaar, nog geen doden gemeld

  Zondagochtend is opnieuw een zware aardbeving gemeten in het midden van Italië. De aardbeving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter, en is daarmee de zwaarste in 35 jaar. Volgens de autoriteiten zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn nog geen doden gemeld.
  Door: 30 oktober 2016, 18:45 - Bron: AP, Reuters, ANP
    

  Volgens het hoofd van de dienst burgerbescherming Fabrizio Curcio wordt er niemand vermist. Hij vertelde in de namiddag dat verscheidene mensen levend onder het puin vandaan zijn gehaald. Enkele tientallen slachtoffers liepen letsel op; een van hen is er ernstig aan toe maar verkeert niet in levensgevaar. De gewonden werden met helikopters naar ziekenhuizen afgevoerd.

  Het epicentrum van de aardbeving lag ten zuidoosten van de Italiaanse stad Perugia, in de buurt van de plek waar woensdag twee bevingen plaatsvonden. 'De beving van vanochtend trof de paar dingen die nog overeind stonden. Wij moeten van de grond af aan opnieuw beginnen', zei de locoburgemeester van Arquata del Tronto tegen de staatstelevisie. De

  Het epicentrum lag in de buurt van Norcia. In dat stadje werd de basiliek van de heilige Benedictus verwoest en stortte ook een andere kerk in het middeleeuwse centrum in. In het al zo zwaar getroffen Amatrice bezweken een kerktoren en een stadstoren, meldde persbureau ANSA.

  De burgemeester van het plaatsje Ussita vertelt aan persbureau ASNA hoe rookwolken de straten van zijn stadje vulden. 'Het is een ramp, het is een ramp. Ik sliep in mijn auto en ik zag de hel.' Ook Ussita werd eerder zwaar getroffen.

  Apennijnen storten als een zandtaartje in

  Wat zegt de wetenschap over de beving van vanmorgen? Dat de oorzaak géén platentectoniek is. Lees de beschouwing (+) van Maarten Keulemans.

  Uit het archief: Leert Italië wel van de bevingen? Er is veel kritiek. 'Want', zo klinkt het steeds luider, 'hoe kan het noodlot ons zo verrassen, terwijl het hier zo vaak toeslaat?' Lees de wederom relevante analyse (+).
  De kans bestaat dat er de komende uren (zwaardere) naschokken plaatsvinden. De autoriteiten waarschuwen mensen hier rekening mee te houden.

  De Italiaanse premier Matteo Renzi heeft zondag beloofd alle verwoeste huizen en kerken opnieuw op te bouwen. 'Alles dat gedaan moet worden om de gebieden te herbouwen, gaan we doen', aldus Renzi. De Paus heeft laten weten dat hij bidt voor de getroffen families en voor de hulpverleners ter plaatse.

  Volgens Italië-correspondent Jarl van der Ploeg was de aardbeving te voelen van Triëste tot Napels, en zelfs in Bosnië. Ook in Rome was de beving goed te voelen. 'Langer dan alle vorige', aldus Van der Ploeg. De metro is er uit voorzorg stilgelegd.

  Waar eerder 6,6 en 7,1 op de schaal van richter werd gemeten, is de kracht van de aardbeving naar beneden bijgesteld door het Italiaanse meetinstituut naar 6,5. Dit is zwaarder dan de beving in Amatrice, waarbij in augustus 300 mensen omkwamen.

  Eerdere bevingen

  De aardbeving van vanochtend was één van de zwaarste in honderd jaar. Alleen in 1980 werd een zwaardere aardbeving gemeten, die was 6,9 op de schaal van Richter. Hierbij kwamen destijds 2.750 mensen om het leven. In 1908 kwamen bij een beving van 7,1 op de schaal van Richter in de straat van Messina meer dan 75 duizend mensen om het leven.

  Italië is vanouds het meest aarbevingsgevoelige land van Zuid-Europa. Diep onder de grond wringt de Afrikaanse aardplaat zich al zo'n 50 miljoen jaar lang onder die van Eurazië, met een snelheid van 4 tot 10 millimeter per jaar. Onder Italië zit bovendien een soort uitstulping van de Afrikaanse plaat, die onder de Adriatische zee en grote stukken van de Po-vlakte loopt. Dat gedraai en gewring aan de laars van Italië leidt voortdurend tot aardbevingen: vaak in het zuiden, een enkele keer in het noorden, en nu weer in het centrum.

  De bevingen van woensdag vonden vlak na elkaar plaats, en waren 5,4 en 5,9 op de schaal van Richter. 'Uiteindelijk is de situatie niet zo rampzalig als we op het eerste moment hadden kunnen denken, gezien de omvang van de bevingen', zei Darvirizo Curcio, het hoofd van de burgerbescherming, in de nacht van donderdag op vrijdag op een persconferentie. 'Enkele gewonden en veel paniek.'

  Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
  Ga naar: navigatiezoeken

  De zaal in in de Capitolijnse musea in Rome waar het verdrag ondertekend werd
  Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of ook wel Verdrag van Rome was een verdrag in 1957 waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gevestigd werd, de belangrijkste voorloper van de Europese Unie.
  De zes landen die het verdrag sloten ("Europa van de Zes") waren BelgiëNederlandLuxemburg, de Bondsrepubliek DuitslandFrankrijk en Italië. Deze landen hadden zes jaar eerder al het verdrag van Parijs ondertekend ter oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).
  Het verdrag van Rome breidde de economische samenwerking uit tot meer (in principe alle) sectoren van de economie. De nadruk lag evenwel lange tijd op een eenvormig stelsel van landbouwsubsidies. Er kwam één tolvrije regio met gemeenschappelijke buitengrenzen (een douane-unie, één uniform gebied zonder binnengrenzen maar met gemeenschappelijke buitengrenzen voor derden).
  Men spreekt ook wel van de Verdragen van Rome. Hieronder worden dan het bovenstaande verdrag ter oprichting van de EEG en het gelijktijdig gesloten verdrag ter oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) bedoeld. Euratom was bedoeld voor het beheer van gemeenschappelijke ontwikkeling van kernenergie (voor vreedzame doeleinden). Euratom fuseerde in 1967 met de EEG en de EGKS tot de Europese Gemeenschappen.

  Geschiedenis[bewerken]

  Het Verdrag van Rome werd officieel ondertekend op 25 maart 1957, en trad in werking op 1 januari 1958.
  Het verdrag werd ondertekend door:
  Het voorwoord werd geschreven door de Franse (toen nog ambtenaar en schrijver, later ook politicus en diplomaat) Jean-François Deniau die ook betrokken was bij de totstandkoming van het Verdrag van Rome.
  Bij het Verdrag van Maastricht van 1992 werd de naam van de Europese Economische Gemeenschap veranderd in Europese Gemeenschap. Sindsdien stond het verdrag bekend onder de naam Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ofwel het EG-(oprichtings)verdrag. Door de wijzigingen van het Verdrag van Lissabon van 2007 werd het verdrag in 2009 vervangen door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

  Blanco verdrag[bewerken]

  Op 22 maart 2007 werd door hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit GentHendrik Vos, bekendgemaakt dat de ondertekening van het Verdrag van Rome op 25 maart 1957 eigenlijk op 180 pagina's blanco papier werd gedaan. De onthulling kwam op de vijftigste verjaardag van de ondertekening van het verdrag. In een Vlaamse radio-uitzending maakte de professor bekend dat de periode die voorafging aan de geplande ondertekening nogal hectisch was.
  De problemen begonnen al bij het overbrengen van de ruwe teksten per trein van Brussel naar Rome. Achter de passagierstrein hing een goederenwagon waarin alle documenten werden getransporteerd. De Zwitserse spoorwegpolitie vond de goederenwagon verdacht en koppelde de wagon los, aldus Vos. Pas in Italië zou blijken dat het verdrag in Zwitserland was achtergebleven.
  De wagon kwam met vertraging aan in Rome, waar de onderhandelaars nog de laatste hand moesten leggen aan de teksten. Dat ging toen nog heel ambachtelijk, zonder computers, en de teksten kwamen niet af.
  Tientallen bedienden werden uit Luxemburg overgebracht om mee te werken, maar ook dat bleek niet voldoende. Ten einde raad schakelden de onderhandelaars studenten in die aan de universiteit van Rome studeerden. Maar ook zij vertraagden het proces: ze gingen in staking omdat ze een hogere vergoeding wilden voor hun vertaal- en typewerk, aldus Vos.
  De ondertekening van het Verdrag van Rome kon evenwel niet worden uitgesteld. De datum lag vast. De zaal was gereserveerd en er was een receptie gepland. De tekst belandde uiteindelijk op het nippertje bij de drukker, maar hij miste de streefdatum. Op de plechtige ceremonie werden geen echte teksten maar blanco bladzijden ondertekend.

  Stars Of Europe[bewerken]

  Het 50-jarig bestaan van het verdrag werd op 24 maart 2007 gevierd met een groot popconcert aan het Atomium in Brussel. Het evenement werd georganiseerd door de VRTen RTBF. 60000 toeschouwers konden het gebeuren live volgen. Het popconcert werd wereldwijd uitgezonden en bereikte een half miljard mensen. Volgende Europese artiesten waren van de partij: ZuccheroAxelle RedMauraneSimply RedScalaLaurent VoulzyThe ScorpionsHooverphonicHelmut LottiOzark HenryKate RyanKim WildeMiguel Angel Muñoz, Les Gipsy KingsNâdiyaLou BegaNana MouskouriLas KetchupMaria Ilieva en Cerrone sloot het gebeuren af.

  Tijdlijn[bewerken]

  Tijdlijn met daarin de evolutie van de structuren van de Unie
  1948195219581967198719931999200320092011
  BrusselEGKSEEG / EuratomFusieverdragEuropese AkteEU-VerdragAmsterdamNiceLissabon
  Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
  Europese Gemeenschap voor Atoomenergie(EURATOM)
  Europese Economische Gemeenschap(EEG)
  P

  IJ

  L

  E

  R

  S
  Europese Gemeenschap (EG)Europese Unie(EU)
  ↑Europese Gemeenschappen↑Justitie & Binnenlandse Zaken(JBZ)
  Politiële & justitiële samenwerking in strafzaken (PJSS)
  Europese politieke samenwerking(EPS)Gemeenschappelijk buitenlands & veiligheidsbeleid (GBVB)
  West-Europese Unie (WEU)

  Externe links[bewerken]

  Verdragen van de Europese Unie en gerelateerde documentenVlag van de Europese Unie
  Juridische basis:Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) · Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) · Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest)
  Verdragen:Parijs (1951) · Rome (EEG) (1957) · Rome (Euratom) (1957) · Fusie (1965) · Europese Akte(1986) · Maastricht (1992) · Amsterdam (1997) · Nice (2001) · Lissabon (2007)
  Toetredingsverdragen:1972 · 1979 · 1985 · 1994 · 2003 · 2005 · 2011
  Secundaire verdragen:Conventie van de Nederlandse Antillen (1960) · Eerste Budgettaire Verdrag (1970) · Tweede Budgettaire Verdrag (1975) · Verdrag van Groenland (1984)
  Amendementen:Protocol 36 (2011) · Artikel 136 (2011)
  Afgewezen verdragen:Defensiegemeenschap (1952) · Europese Grondwet (2004)
  Verklaringen:Schumanverklaring (1950) · Plechtige Verklaring van Stuttgart (1983) · Verklaring van Berlijn (2007)
  Strategieën:Strategie van Lissabon (2000) · EU 2020-strategie (2010)
  Overige documenten:Verdrag van Schengen (1985) · Stabiliteits- en Groeipact (1998) · Verdrag van Prüm(2005) · Euro-plus pact (2011) · Sixpack (2011) · Verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (2012) · Europese begrotingsunie (2012) · Europese Bankenunie (2014)

  Klaas Knot: winst van Trump komt door scepsis over globalisering

  profielfoto ANPANP 5 uur 288

  Foto: ANP
  De vrijwel zekere zege van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen laat zien hoe sceptisch veel Amerikanen zijn over de voordelen van globalisering. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag gezegd tegen financieel persbureau Bloomberg.
  “Er leven twijfels over de voordelen die vrije handel ons gebracht heeft, dat is niet juist volgens mij”, aldus Knot. Hij sprak zijn zorgen uit over de impact van de verkiezingsuitslag op de financiële markten. “Wij zullen de markten nauwlettend volgen”, zei hij.
  Met name de waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro is volgens Knot niet goed voor Nederland. Hij waarschuwde verder dat een presidentschap van Trump veel onzekerheid met zich meebrengt, omdat zijn economische plannen nog onduidelijk zijn.
  Eerder deze maand brak Knot nog een lans voor internationale handel. “We hebben onze welvaart grotendeels te danken aan globalisering en internationale handel”, stelde Knot bij de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.
  “Maar dat vereist onderhoud en een aanhoudende uitleg over de win-winsituatie die het biedt. We moeten ervoor zorgen dat iedereen kan meeprofiteren.
   Maar het belang van vrijhandel op zich staat buiten kijf.”
  Knot sloot zich aan bij waarschuwingen van het IMF tegen het toenemende protectionisme, waarbij politici zich afwenden van internationale handel en samenwerking.
  “Het sentiment tegen globalisering is krachtig, maar het is niet altijd gebaseerd op feiten.
  We hebben enorm veel te danken aan vrijhandel en hebben dat wellicht wat te makkelijk voor lief genomen.”

  Wat verandert er onder president Trump?
     
  Jeroen Zuallaert Redacteur Knack

  09/11/16 om 09:19 - Bijgewerkt om 09:18
             
  Welke plannen heeft de volgende president met Amerika?
  Een overzicht van zijn voornaamste beleidsvoorstellen en beloftes.
                     
  Wat verandert er onder president Trump?
  © REUTERS
  Op economisch vlak belooft Trump de belastingen drastisch te verlagen. Zo belooft hij de inkomensbelasting voor de laagste inkomens op nul procent te plaatsen. Middenklasse-inkomens zouden tot 30 procent minder belastingen moeten betalen. Gezinnen die meer dan 225.000 dollar per jaar verdienen, zullen nog maar 33 procent inkomstenbelasting betalen.
  Daarnaast gaat de bedrijfsbelasting gaat van 35 naar 15 procent en worden successierechten afgeschaft. Geld dat geparkeerd staat op buitenlandse rekeningen kan fiscaal geregulariseerd worden aan een tarief van 10 procent.
  Op internationaal vlak wil Trump de Amerikaanse economie afschermen met protectionistische maatregelen. Hij wil buitenlandse autoconstructeurs aanzienlijke importtaksen opleggen en hoopt vooral de Chinese handel aan banden te leggen. Het ziet er ook niet goed uit voor het vrijhandelsakkoord TTIP waarover de Verenigde Staten en de Europese Unie al jaren onderhandelen: Donald Trump heeft gezegd dat hij alle vrijhandelsakkoorden wil herzien, en heeft zich al uitdrukkelijk uitgesproken tegen TTIP.
  Wat betreft buitenlands beleid belooft Trump een volledige omwenteling. Hij is een van de eerste presidenten in lange tijd die goede relaties wil met Rusland, en sprak al veelvuldig zijn appreciatie uit voor de Russische president Vladimir Poetin.
  De NAVO vindt hij 'overbodig' en 'onaangepast aan de huidige tijd'. Als de andere NAVO-lidstaten niet meer bijdragen, dreigt de V.S. de alliantie te verlaten. Hij weigert te beloven dat het Amerikaanse leger een NAVO-lid te hulp zal schieten, als het aangevallen wordt. Daarnaast wil hij de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Chinese Zuidzee opvoeren om China onder druk te zetten. De nucleaire deal die Obama met Iran sloot, moet volgens hem opgezegd worden. Trump wil ook de banden met Israël aanhalen. Hij belooft ook de wereldwijde Amerikaanse militaire aanwezigheid af te bouwen. Tegelijk wil hij miljarden investeren in het Amerikaanse leger, om 'vijanden van Amerika' af te schrikken.
  Zijn positie over Syrië is onduidelijk. Tijdens de campagne gaf hij al aan dat hij een bondgenootschap met Arabische landen wil aangaan om IS aan gruzelementen te bombarderen. Zijn echte plan voor Syrië moet 'een geheim blijven', omdat Trump naar eigen zeggen 'onvoorspelbaar' wil zijn voor de vijand.
  Een van de speerpunten van Trumps campagne was migratie. Hier wil Trump hard optreden. Zo wilde hij aanvankelijk een migratiestop voor moslims, wat hij later bijstelde naar een 'extreem strenge controle' van kandidaat-migranten uit moslimlanden.
  Maar vooral de migratie aan de zuidgrens is een prioriteit voor Trump. Daarvoor wil hij een muur laten bouwen op de Mexicaanse grens, die Mexico bovendien zelf moet betalen. Hij wil Spaanstalige migranten ook ontmoedigen om de grens over te steken door de Amerikaanse nationaliteit niet langer automatisch toe te kennen aan iedereen die in de Verenigde Staten geboren wordt. Trump zweert ook de miljoenen illegalen te deporteren die zich op Amerikaans grondgebied bevinden.
  In eigen land is veiligheid een absolute prioriteit. Zo staat Trump garant voor de Second Amendment: de o zo heilige vrijheid van wapenbezit. De Patriot Act, de verzameling wetten die George W. Bush doorvoerde net na de aanslagen van 11 september om massasurveillance mogelijk te maken, vindt hij een goed idee, en wil hij (al dan niet gedeeltelijk) terug invoeren. Ook Guantanamo Bay, de militaire basis waar al meer dan een decennium terreurverdachten worden vastgehouden, wil Trump absoluut behouden.
  Ook de sociale zekerheid, die in de Verenigde Staten sowieso minder ontwikkeld is dan in Europa, moet voor Trump op de schop. De Affordable Care Act - ontworpen om elke Amerikaan een ziekteverzekering te geven, beter bekend als Obamacare - wordt afgeschaft en vervangen door een federaal ziektefonds. Lagere inkomens die geen ziekteverzekering hebben, wil hij aan dekking helpen door de concurrentie tussen verzekeraars aan te moedigen. Kinderopvang wordt fiscaal aftrekbaar, en moeders hebben recht op zes weken betaald moederschapsverlof. De pensioenleeftijd (nu 66 à 67 jaar) wil hij niet optrekken. Hij stelt voor 20 miljard dollar uit te trekken in zijn eerste jaar als president om staten de mogelijkheid te geven meer opleidingen te bieden.
  Op ethisch vlak houdt Trump een conservatieve lijn aan. Zo wil hij rechters benoemen die het grondwettelijk recht op abortus willen opheffen. Hij is tegen het homohuwelijk, maar steunde aanvankelijk de mogelijkheid om een samenlevingscontract te sluiten. Ook daarop kwam hij in de campagne terug.
  Klimaatopwarming vindt Trump naar eigen zeggen een mythe, en dus wil hij volop inzetten op steenkoolcentrales en offshoreboorplatformen. Op die manier wil hij Amerika energie-onafhankelijk maken.
  Lees meer over:


  Gerecht dreigt honderden miljoenen mis te lopen

  • 19 januari 2017 01:01

  Minister van Justitie Koen Geens. © Photo News
  Minister van Justitie Koen Geens. © Photo News
  Door getalm van minister Koen Geens dreigt een schikking met HSBC Private Bank over witwaspraktijken voor Belgische klanten de mist in te gaan.

  Na meer dan drie jaar onderzoek is de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise zo goed als klaar met zijn strafdossier tegen HSBC Private Bank in Zwitserland. Dat wordt de komende weken overhandigd aan het Brusselse parket.
  Zwart geld
  Maar zowel het gerecht als HSBC geeft de voorkeur aan een minnelijke schikking om de zaak buiten de rechtszaal te regelen. Die schikking zou volgens welingelichte bronnen ‘zeker honderden miljoenen euro’s’ bedragen. De speurders vonden harde bewijzen dat HSBC enkele duizenden Belgen hielp om via Zwitserse rekeningen miljarden euro’s zwart geld te verbergen en wit te wassen.
  Kazachgate
  Maar de deal dreigt de mist in te gaan. Sinds een arrest van het Grondwettelijk Hof in juni vorig jaar kan het gerecht de wet op de ‘verruimde minnelijke schikking’ niet meer gebruiken. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beloofde de wet snel te herstellen. Maar ruim een half jaar later wil Geens daar toch geen haast meer achter zetten. Hij verwijst naar de heisa over Kazachgate. Tot grote ergernis van de magistraten - niet alleen die in Brussel - die niet meer weten van welk hout pijlen te maken.
  Nog meer bewijzen
  Al eind 2014 is HSBC in verdenking gesteld. Intussen hebben de speurders nog meer bewijzen gevonden tegen de bank en heeft de onderzoeksrechter nog meer partijen in verdenking gesteld. Het gerecht beloofde die bewijzen en namen niet publiek te maken als de schikking met HSBC zou doorgaan.
  HSBC-advocaat Raf Verstraeten wenst niet te reageren.

  Outside in America

  How America counts its homeless – and why so many are overlooked  In the first dispatch of the year-long series Outside in America, we explore the challenges facing the country’s street count of homeless people every two years

  • Outside in America: learn more – and sign up for our email newsletter

  by Alastair Gee Homelessness editor in Los Angeles, Liz Barney in Honolulu and Julia O'Malley in Anchorage
   
  Thursday 16 February 2017 13.00 GMT   Supported by
  Bill and Melinda Gates Foundation About this content
  They dressed in several layers of clothing or donned old hats. They carried blankets and cardboard boxes. It was approaching midnight in New York one night in March 2005, and recruits who had been paid $100 each to pretend to be homeless were fanning out across the city.


  There were 58 sites dotted throughout the metropolis. Pseudo-homeless people arrived at subway stations in Manhattan, back alleys in Staten Island and Queens, the front steps of a church in the Bronx.

  Then they waited to see if anyone noticed them.
  The actors were taking part in a peculiar experiment led by Kim Hopper, a researcher then at the Nathan Kline Institute for Psychiatric Research. The purpose: to analyze the effectiveness of the city’s count of homeless people.

  Hopper and his colleagues found that actors at almost one in three of the sites reported being missed by counters. And these were people who wanted to be counted. They did not include the swaths of genuinely homeless ensconced in corners of the city. “Invisibility serves the purpose of security and uninterrupted sleep,” the researchers noted.

  Just over a decade later, questions remain about the reliability of America’s biennial street count of homeless people, an extraordinary undertaking in which thousands of volunteers head out into the darkness in cities, forests and deserts around the country.

  It still takes place mostly at night, relying on volunteers who are often equipped with nothing more sophisticated than clipboards, pencils and flashlights.

  But supporters of the count, which is run by local communities in return for federal dollars and may be the largest tally of homeless people in the world, argue that it is a crucial mechanism to keep track of people who often exist outside of government bureaucracy.

  Even if the figures are open to question, they provide a window into the landscape of America’s homelessness problem – and a sense of how it is changing over time.

  “The bottom line is that it’s imperfect, but I don’t know that we could do a better job,” said Dennis Culhane, a University of Pennsylvania researcher and a principal investigator on the homelessness reports that are presented to Congress annually.

  The most recent report found that on one night there were 549,928 homeless people in America. 

  Hierbij deel ik R.J.M Zwijnenberg U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State mee dat de onvrede en burgeroorlogen zoals in Frankrijk nu gaan de dit ook zal gebeuren in de gehele Eurozone als U niet dezelfde standpunten zal innemen zoals ik.
  U kent mijn standpunten maar zal deze voor de goede orde nogmaals vermelden:
  GOD ALMACHTIG heeft iedereen een eigen LAND gegeven, een eigen taal, een eigen cultuur en een eigen MUNTEENHEID!!!

  KONING JEZUS ZEI:'' WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET''!!!

  KONING JEZUS DE ZOON VAN GOD ALMACHTIG heeft deze geestelijke strijdvoering 2017 jaar geleden voor ons mensen gestreden en U Edelachtbare voorzitters Staatsraden van de Raad van State geeft dit land aan de buitenlanders; vandaar dat er ook in het Koninkrijk der Nederlanden veel discriminatie, onrust en verdeeldheid heerst.
  Dankzij de EU-verdragen gebaseerd op het beginsel van de Rechtsstaat die niet op democratische wijze tot stand zijn gekomen want de euro is ons door de strot gedrukt en zal uiteindelijk het onderspit delven.
  Het abc van het Recht van de Europese Unie zal door het ontbinden van het verdrag van Lissabon welke te zien is hoe deze tot stand is gekomen in de film Silence en waar misbruik wordt gemaakt van het CHRISTENDOM omdat dit op een geheel eigenwijze manier wordt vertolkt en de afvallige geloven zoals het boedisme, en het Rooms-Katholieke geloof natuurlijk wel geoorloofd is en alle andere geloven ook behalve het CHRISTENDOM EN HET JODENDOM is en de moslims in Nederland heel goed weten dat dit hun land NIET is en wij Nederland terug willen voor onze eigen bevolking!!!
  Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State nu de verkiezingen voor de deur staan en eurofound geen stand houdt omdat de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de PVV die de verkiezingen zal winnen maar met de uitslagen zal frauderen er een opstand zal uitbreken gehandhaaft met wapens als er GEFRAUDEERD wordt met de verkiezingsuitslagen!!!
  Ik R.J.M Zwijnenberg dien per ommegaande de motie in om de verkiezingen via de LIVE-STREAMS op Twitter, Facebook, R.T.L 4 en R.T.L 7 en alles wat er nog meer aan media-kanalen is waardoor de Nederlandse bevolking nu niet bedonderd worden en zodat de WAARHEID AAN HET LICHT wordt gebracht want de cijfers van het CBS kunt U door de schredder drukken en dit is hetzelfde laken een pak voor de verdragen omdat onze verkiezingen 15 Maart worden gehouden en United Kingdom op 9 Maart de Eurozone verlaten waardoor het Van Duyn-arrest nietig verklaarbaar is en wij onze Nederlandse Grondwet moeten handhaven.
  Deze motie is voldoende onderbouwd om doormiddel van beraadslaging toe te wijzen.
  Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens die is uitgebreid tot 
  Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden die NEDERLANDERS NIET hebben!!!
  Wij Nederlanders moeten ons dankwij Rutte 2 aan de buitenlandse cultuur en taal aanpassen en zelfs onze kinderen zijn verplicht arabische taallessen te nemen op basisscholen en dan moeten wij blij zijn dat wij Nederlanders huisvesting hebben als we kinderen hebben; wat is RUTTE 2 EEN SLAPPE HAP REGERING!!!
  Geen enkele Nederlander gelooft nog in Rutte 2 Kabinet en daarom is het van belang dat de PVV alvast gaat bekijken met wie men kan regeren!!!
  De Nederlandse Grondwet zal wel op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gehandhaaft blijven waardoor men in Straatsburg waar het Europees Hof  gevestigt is en na de verkiezingen in Frankrijk een Frexit zal plaatsvinden vanwege de burgeroorlog die nu gaande is en vrijmetselarij en scientology verboden zijn zal dit in Nederland ook dezelfde wet-en regelgeving moeten handhaven waardoor er Rust, Reinheid en Regelmaat in dit land zullen heersen.
  Zelfs het Verdrag van Lissabon zal nietig verklaard moeten worden zodat niet alle brazilianen via Portugal de Europese Unie kunnen binnenstromen.
  Deze motie dien ik R.J.M Zwijnenberg per ommegaande in en de dakloze Nederlandse Staatsburgers per ommegaande huisvesting te geven omdat de vluchtelingen die geen vluchteling zijn binnen 3 maanden huisvesting ontvangen en de Nederlandse Staatsburgers die hier in Nederland alle RECHTEN hebben op straat liggen!!!
  Hoogedelgestrenge Voorzitters Staatsraden van de Raad van State wat gaat U met deze informatie doen; want niks doen is geen optie en aan razzia' s hebben we niks dus een adequate, accurate, efficiëntie handelswijze is gewenst als U mij serieus neemt maar dat moet wel in deel 112 gericht aan U Hoogedelgestrenge Voorzitters Staatsraden van de Raad van State.
  Als ik R.J.M Zwijnenberg de door mij ingediende moties aan U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moet indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dan is dit te laat en te laat is te laat want dan zijn de razzia' s al uitgebroken dus beschouw de door mij ingediende moties niet als een lege huls en U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State kan op de lijst van leden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens precies zien aan wie U deze informatie kan faxen en dit kan natuurlijk ook bij de Hoge Raad der Nederlanden waarbij de Procureur-Generaal J Silvis hier goed op zal moeten reageren om deze aankomende nucleaire derde wereldoorlog te stoppen.
  Hoogedelgestrenge Voorzitters Staatsraden van de Raad van State in de lijst van lidstaten van de Europese Unie waarbij 28 lidstaten zijn aangesloten zullen Frankrijk en Duitsland de EU-verdragen ontbinden en teruggaan naar hun eigen oude munteenheden omdat de mainstream media nu beweerd dat de rellen die zijn uitgebroken in de nacht van oud en nieuw niet kloppen maar deze wel degelijk hebben plaatsgevonden; dat politie en Justitie niet optreedt tegen daders is een ander verhaal dan geen aangifte opnemen van slachtoffers!!!
  Dit gebeurd in Nederland ook want als er dakloze Nederlanders worden mishandeld dan is dat niet erg.
  Nee als er Arabieren worden mishandeld dat is pas erg; waar bent U mee bezig om de euro in stand te houden die niet te redden is; de euro is niet stabiel en wordt niet stabiel omdat deze gebaseerd is op de pedo-netwerken van Dutroux, J Demmink en alle hoge heren bij politie en Justitie.
  Deze informatie is ook bekend bij de Budesverfassungsgericht (Grondwettelijk hof) in Duitsland gevestigt te Karlsruhe.
  Duitsland zal net zoals United Kingdom een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk bewerkstelligen op 1 Juni 2017.
  Net zoals de Brexit 9 Maart 2017 zal plaatvinden zal Duitsland eind van dit jaar een Dexit krijgen en Frankrijk al eerder dit jaar een Frexit en de Nieuwe Wereldorde dit niet in stand zal houden omdat men door de illuminatie door zelfvernietiging wordt uitgeroeid.
  De euroscepsis is niet alleen in het Verenigd Koninkrijk van kracht maar bij de burgerbevolking van EU-Landen en U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State zal spijkers met koppen moeten slaan wie Nederland moet verlaten en ook al neemt eigen land deze mensen niet terug dan via illigale uitzetting terug naar eigen land en de kosten gaan door land van herkomst worden vergoed!!!
  Deze motie dien ik R.J.M Zwijnenberg per ommegaande in die door de beraadslaging voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden.
  Natuurlijk niet Ranny een burgeroorlog is beter dan ruimen we daarna alles op en vernietigen we alle bewijsmateriaal zodat we onze eigen waarheid kunnen invullen.
  Dan moet U dit zelf weten maar dan is er niks meer voor de volgende generaties alleen omdat U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State europa met meerdere snelheden wil bewerkstelligen; dit mislukt net zoals het hele europroject is mislukt.
  Door de Brexit is het verdrag van Schengen niet meer van kracht omdat deze akte verouderd is en Ierland en het Verenigd Koninkrijk vanaf 9 Maart uit de Europese Unie zijn verwijderd en U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State Italië het verdrag van Rome niet gekwalificeerd genoeg acht volgens het hanvest van de grondrechten van de Europese Unie waardoor de door mij ingediende moties volgens de beraadslaging wel goed genoeg zijn onderbouwd om toegewezen te worden.
  Verdrag betreffende de Europese Unie die in de volksmond het Verdrag van Maastricht 7 Februari 1992 werd ondertekend zonder referendum en de begrotingsdiscipline op de belastinggelden van de financieel rijkste burgers zijn gebaseerd waardoor het werkingsverdrag uitgesloten was en is en blijft!!!
  De rijkste staatsburgers betalen minder belastingen en als deze mensen een schenking geven aan de armen dan wordt dit via de belasting teruggehaald.
  Het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie was dus bij voorbaat al uitgesloten en dankzij de pseudo-filosofische cultus Scientology zijn Nederlandse Staatsburgers die in de jaren '80 en '90 een goede betrekking hadden in geestelijke en financiële armoede gestort dankzij de regering en de bankensector.
  Toen alles nog gebaseerd was op het Christendom en het Jodendom ook in het Juridisch Nederlands Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie was er niet zoveel armoede dan vandaag de dag waardoor het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en verdrag tot oprichting van de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal waardoor alle zoutmijnen zijn gesloten en deze Nederlandse Staatsburgers hun banen zijn verloren en dankzij het UWV op straat zijn beland waardoor de kwaliteit van LEVEN is verslechterd en de buitenlanders de betere banen krijgen en de woningen dankzij het verdrag van Amsterdam die natuurlijk door de rijkste Amsterdammers is ondertekend op 02 Oktober 1997 en de rijkste Amsterdammers hiermee de buitenlanders met open armen hebben ontvangen en ik R.J.M Zwijnenberg de motie indien dat de rijkste Amsterdammers dan voor de buitenlanders gaan zorgen op alle gebieden want dankzij de rijkste Amsterdammers zijn er meer gezondheidsproblemen ontstaan voor de midden-klasse Amsterdammers en zijn in de economische crisisjaren 2005 tot heden alleen meer economische problemen ontstaan en gelet hier op het feit dat het economisch stelsel gebaseerd is op de Menselijke anatomie/fysiologie waardoor wij Nederlands Staatsburgers de pseudo-filosofische cultus Scientology niet als een religie maar als de wortel van het kwaad.
  Het Ministerie van Defensie had in 1997 het Europese Defensiegemeenschap waarvan dit nooit is geratificeerd en nooit ten uitvoer is gelegd dat er een Europees leger zou worden opgericht en daarom is de Arabische lente mislukt want dan zou ISIS, DAESH of wat voor naam aan deze guerilla-beweging wordt gegeven Het Koninkrijk der Nederlanden ook zijn binnengevallen en dankzij de AIVD zullen in Nederland wel aanslagen gepleegd gaan worden op het Koninklijk huis vanwege Het Demmink-Tribunaal omdat door de pedosatanische netwerken de meeste belastinggelden worden gebruikt en mensen die recht hebben op een ww-uitkering, w.a.o, wia of welke uitkering van het UWV of een D.W.I uitkering en deze veel te laat of helemaal niet ontvangen en de Nederlandse Staatsburgers huisvesting verliezen en deze schade niet wordt vergoed omdat medewerkers van de Overheid de Nederlandse Staatsburgers psychisch verward vinden of ontoerekeningsvatbaar dan dien ik R.J.M Zwijnenberg per ommegaande de motie in om de gehele OVERHEID OP TE DOEKEN en deze banen gelijk aan de buitenlanders te geven omdat het Sharia-recht is ingevoerd in Duitsland en het Christendom en het Jodendom als afvallige religie worden betiteld en dit in 2007 door de Edelachtbare Rechters en medewerkers van de Rechtbank Amsterdam dit rechtssysteem hebben vernietigt wat onder MAJESTEITSCHENNIS valt en Isis, Daesh of hoe U dit wilt noemen Het Koninkrijk der Nederlanden wil overnemen en dit aan U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de MAJESTEITSCHENNIS ten laste legt in samenwerking met de Hoge Raad der Nederlanden en de Rechtbank Amsterdam waar het Demmink-Tribunaal is begonnen deze zal sluiten en de ten uitvoerlegging van de sluiting van de Rechtbank Amsterdam het vonnis bij voorraad uitvoerbaar zal voltrekken op 07-05-2017 om 10.00 Uur 's morgens of U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State zal het Demmink-Tribunaal welke op WAARHEID is gebaseerd anders waren er niet zoveel mensen vermoord.
  Kijk maar naar de :

  Demmink-dodenlijst


  Natuurlijk zijn er nog meer mensen vermoord maar dit is ook in de doofpot gedrukt of de klokkenluiders die deze informatie naar WAARHEID wilde publiceren zijn op de vingers getikt om dit niet te doen en hebben voor hun eigen leven moeten vluchten.
  Natuurlijk zijn de door mij ingediende moties volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd om toegewezen te worden en om niet nog een keer een herhaling te krijgen van heropbouw van een land zoals na de tweede wereldoorlog René Pleven heeft gedaan en desastreus heeft afgedaan zal het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa niet gehandhaaft kunnen worden omdat in de gehele eurozone teveel arabieren wonen die regeringen hebben toegelaten en het land niet meer uitkrijgen tenzij men het Christendom en het Jodendom herinvoert gerelateerd aan de oude munteenheden.
  Deze motie dien ik R.J.M Zwijnenberg per ommegaande in om aanslagen te voorkomen en niet goedschiks het land uit dan kwaadschiks want als arabieren niet ontvangen wat men vraagt dan gebruiken arabieren ook geweld; er wordt zelfs bloed vergoten terwijl het Christendom gebaseerd is op geestelijke strijdvoering en niet door kracht of geweld maar de geest van KONING JEZUS!!!
  Verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanis​me veranderd niks aan de veiligheid en het Europees Stabiliteitsmechanisme zal door de Europese begrotingsunie alleen een nog grotere chaos en nog meer aanslagen bewerkstelligen en gelet hier op het feit dat slappe hap regering RUTTE 2 Convergentiecriteria alles in Griekenland heeft gepompt en natuurlijk de Oekraïne dezelfde tranche aan financiën in chartaal geld ontvangt terwijl men de euro nog niet heeft ingevoerd.
  Oekraïense Hryvnia heeft een nog slechtere wisselkoers dan de euro U.S.A$
  De euro U.S.A$ is een zwevende wisselkoers en wat hebben wij aan de ONECURRENCY terwijl de nucleaire derde wereldoorlog op de loer ligt en elk moment kan uitbreken omdat valutamarkten en beurzen in elkaar storten maar de euro moet in stand worden gehouden alleen omdat politiek Den Haag geen gezichtsverlies wil lijden!!!
  Minister President M Rutte U was vroeger onderwijzer; ga dan ook terug naar school om te leren hoe het is als een land failliet gaat en deze na een nucleaire derde wereldoorlog heropgebouwd moet worden.
  De reactie lees ik terug in de media op Nico van den Ham Blog, Revolutionaire online (Micha Kat), Volksnieuws uit Amsterdam-Noir (Steven Brown), Het Haagse Complot (Ton Hofstede), Ranny' s Blog (Ranjana Zwijnenberg), Vitalifeiten (Michel Vitalli) of andere klokkenluiderwebsites en natuurlijk social media.
  U antwoordt is natuurlijk dat The United States al jarenlang failliet is maar de U.S.A$ nog steeds en altijd door de jaren heen stabiel is gebleven.
  Dan wissen we de geschiedenis toch uit Ranny.
  Dat kan dan vervreemd U van Uzelf.
  De euro is van begin af aan niet stabiel geweest en zal dit nooit worden omdat de zuid-europese landen altijd hele slechte belastingbetalers zijn geweest.
  Ook dit zal niet veranderen omdat niemand van de geschiedenis wat wil leren en de Europa-serie eurobankbiljetten die door contactpersonenbij het eurosysteem wat betreft het programma die de agenda van de NWO (nieuwe wereldorde) handhaven die door ANONYMOUS wordt vernietigt waardoor Hans de Heij die de eurobiljetten heeft ontworpen dit hele concept nooit had moeten invoeren.
  De databases van De Nederlandsche Bank zal tot de herinvoer van oude munteenheden platgelegd zijn want men had een aantal weken geleden ook de Bilderberggroep platgelegd en daarmee toont Anonymous aan dat men de beste systemen heeft om het financieel verkeer plat te leggen.
  Anonymous kan zelfs de Central Intelligence Agency in The United States platleggen en ook de National Security Agency omdat niet alles uit Utah Data Center wordt bestuurt en dit te zien is in de film die is gemaakt over Edward Snowden en Federal Bureau of Investigation (FBI) geen controle heeft over de computersystemen van de Militaire Hackersgroep ANONYMOUS!!!
  ANONYMOUS publiceren ook op You Tube en andere social media WE RUN THIS!!!
  Dat doen ze ook en worden niet rijk over de rug van de minder bedeelde staatsburgers van een land zoals Hillary Clinton en President Donald Trump die vastgoedmagnaat is en de dakloze Amerikaanse Staatsburgers huisvesting geeft om de buitenlanders uit de United States te houden en zijn woord houdt met MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!
  Op deze manier krijgen mensen die emotioneel beschadigt zijn door organisaties en onrechtvaardig voltrokken jurisprudentie in ieder geval weer een kans op een normaal LEVEN waarvan de kwaliteit van LEVEN een normaal MENSWAARDIG bestaan is en niet afhankelijk zijn van andere mensen.
  Ik R.J.M Zwijnenberg dien per ommegaande de motie in om dit ook in Het Koninkrijk der Nederlanden te bewerkstelligen want de leugen heeft lang genoeg geregeerd en daarom wordt op 03-05-2017 welke de dag van de Persvrijheid is de WAARHEID AAN HET LICHT GEBRACHT!!!

  Om de armoedebestrijding i de Europese Unie te bewerkstelligen zouden regeringen bij de eigen Staatsburgers van een E.U-Land moeten beginnen en voedselverspilling aan moeten pakken zodat de internationale dag voor de uitroeiing van armoede die op 17 Oktober plaatsvind en dit nog voor 17 Oktober 2018 hebben opgelost wat mogelijk is als U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State projecten als buurtbuik landelijk uitbreidt waar minder bedeelde mensen gratis warme maaltijden wat te zien is op AT5 krijgen die afhankelijk zijn van uitkeringen.

  Straten van Amsterdam - Hygiëaplein
  vr 27 jan 2017 14:00


  Deze link laat een film zien hoe noodzakelijk het is om dit soort projecten door heel Nederland op te zetten en deze financiën in chartaal geld kunnen dus vrijgemaakt worden om grotere locaties van gemeenten voor buurtbuikbelanghebbenden ten bewerkstelligen omdat dit gemeenten geen financiën in chartaal geld kost want deze panden zijn van gemeenten waar uitkeringsgerechtigden een fatsoenlijke maaltijd krijgen om voedselverspilling tegen te gaan en deze financiën in chartaal geld niet in andere belastingen worden belast maar daadwerkelijk naar de armenzorg gaat die meer dan genoeg belasting betalen!!!

  Ondanks het feit dat uitkeringsgerechtigden belastingen betalen van de uitkering zou U Edelhoogachtbare dit niet moeten investeren in de corrupte Japanse rechtspraak die vandaag de dag in rechtbanken, gerechtshoven en hooggerechtshoven maar investeren in mensenlevens in LEVEN houden waar iedereen RECHT op heeft.
  Deze motie dien ik R.J.M Zwijnenberg per ommegaande in die volgens de beraadslaging voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden en de pensioenen volgens de pensioenwet overeind te houden omdat onze voorouders dit land hebben opgebouwd wat nu aan de arabieren en oost-blokkers is gegeven dankzij het edelachtbaar addergebroed van de rechtbank Amsterdam.
  Overal kan volgens slappe hap regering Rutte 2 in worden geïnvesteerd behalve in het sluiten van gevangenissen die al jarenlang leeg staan en gelet hier op het feit dat de VVD belastinggelden verspilt welke beschreven staan in het volgende nieuwsbericht volgens het paradigma van het Meritocratisch werelbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:

  Gemeente verspilt belastinggeld

  Door  op 29 mei 2015
  De gemeente Rotterdam heeft haar subsidieverleningsproces niet op orde. Hierover heeft de VVD Rotterdam vragen aan het college gesteld. Eerder deze week liet het TV-programma Rambam zien dat er subsidies voor onzinnige en onnuttige projecten worden verleend. VVD-raadslid Antoinette Laan: “Vorige week heeft de gemeente aangegeven dat ze scherper op het subsidieproces gaat letten. Dit voorbeeld laat echter zien dat er nog steeds veel belastinggeld over de balk wordt gesmeten en dat actie vereist is’.

  Het TV-programma liet zien dat op gemakkelijke wijze subsidie verkregen kan worden voor onzinnige en onnuttige projecten. Voor een mimeproject met hangjongeren kreeg het programma € 2000,- van de gemeente Rotterdam. “De aanvraag uit de uitzending zou zomaar een het topje van de ijsberg kunnen zijn. Wij willen daarom weten hoe vaak nutteloze projecten door de gemeente worden gesubsidieerd”, aldus Laan.


  Ik R.J.M Zwijnenberg dien bij U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de motie in om de belastingdienst de Nederlandse Staatsburgers met 1 Paspoort meer huurtoeslag en Zorgtoeslag uit te keren met een Nederlandse Achternaam en boetes kwijt te schelden omdat daklozen geen huurtoeslag ontvangen en heel veel inkomsten mislopen omdat de belastingdienst geen postadressen herkend en de belasting(fiscaal) aan de Overheid word betaald een rechtssubject deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid wat een natuurlijk persoon is of bedrijven.
  De belangrijkste functie van belasting is de budgettaire functie.
  Deze functie houdt in dat de opbrengst van de belasting is bedoeld voor het financieren van voorzieningen waarvan de wetgever bepaalt dat zij algemeen toegankelijk en beschikbaar moeten zijn. 
  De rechters zijn niet meer toegankelijk alleen wie financiën heeft kan procederen en krijgt gelijk en wie recht heeft op financiën betaald uit belastinggelden wordt niet in het gelijk gesteld; vandaar addergebroed want de griffierechtkosten zijn wel voldaan maar worden ook niet terugbetaald!!!
  Dit is in The U.S.A ook anders omdat men nog een Rechtssysteem heeft gebaseerd op het Christendom en het Jodendom is in The States wel sprake van een Rechtvaardig Rechtssysteem en in de gehele eurozone niet omdat Rechtbanken en Gerechtshoven van de pseudo-filosofische cultus Scientology zijn of van de Vrijmetselarij en men eigen wet-en regelgeving handhaaft en daklozen dakloos houdt!!!
  Het Ministerie van financiën die het handhaven van belastingen ook van Justitie moet controleren laat te wensen over en daarom is het kwijtschelden van schulden van Nederlandse Staatsburgers waarvan ik R.J.M Zwijnenberg de motie indien per ommegaande voldoende onderbouwd om volgens de beraadslaging toegewezen te worden Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State.
  Omdat U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de Grondwet gedateerd uit 1815 zal moeten handhaven om het Christendom en het Jodendom op een herzieningswet in te voeren in Rechtbanken, Gerechtshoven en Hooggerechtshoven zodat het gelijkheidsbeginsel gehandhaaft wordt en de algemene wet gelijke behandeling niet werkt omdat wij Christenen en Joden worden verdrukt en vernederd bij Rechters en Raadsheren en al het edelachtbaar addergebroed die onze grondrechten kennelijk mogen schenden en georganiseerde misdaden plegen omdat men machtsmisbruik te pas en te onpas kan blijven gebruiken en hier niks aan wordt gedaan!!!
  De georganiseerde misdaad wordt door officieren van Justitie,Politie agenten en veel medewerkers die zijn aangesloten bij clubs bewerkstelligt omdat de ene ambtenaar de andere ambtenaar de hand boven het hoofd houdt.
  Justitie is zelf de grootste durgsdealer en dat is geoorloofd onder het mom van economie wat in de film over Pablo Escobar (Medellinkartel) goed is te zien en zelfs Washington D.C (District of Colombia) is afhankelijk van drugskartels zoals het Calikartel.
  Natuurlijk zijn advocaten hier ook bij aangesloten en de meeste en grootste huurrechtadvocatenkantoren hebben zelfs hele goede banden met drugskartels.
  Dit is ook het geval bij Edelachtbare Rechters en daarom is er een Europees Hof voor de Rechten van de Mens die natuurlijk door een Italiaanse President wordt bestuurd en ook deel uitmaakt van de maffia welke verweven is met drugskartels.
  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevestigt in Straatsburg zit er voor zweetvoeten want er belanden steeds meer mensen op straat gelet op het feit dat Elzas de hoofdstad is van Straatsburg en een grotere regio bevat Alsace- Champagne-Ardenne-Lorraine in het noordoosten van Frankrijk.
  De stad ligt aan de Rijn, aan de overkant van de Rijn ligt Duitsland.
  Toch is voor de stad de rivier de lll net zo belangrijk, omdat het centrum tussen twee armen van de Ill ligt.
  De afgelopen 200 jaar is Straatsburg als gevolg van oorlog en annexatie in 1681, 1870, 1918, 1940 en 1945 van Duitse in Franse handen overgegaan en omgekeerd waardoor ook een volkstelling is ontstaan.
  De volkstelling van 1910 telde de volgende groepen:


  • Duits: 1.492.347 (86,8 %) (in de Elzas 94,6%, in Lotharingen 73,5%)
  • Andere taal: 219.638 (12,8 %), waarvan:
  • Frans: 198.318 (11,5 %, met name in Metz en in het aansluitende zuidwestelijke deel van Lotharingen)
  • Italiaans: 18.750 (1,1 %) met name in het Lotharingse mijngebied
  • Pools: 1.410 (0,1 %) met name in het Lotharingse mijngebied
  Duits en tevens een andere taal: 7.485 (0,4 %)

  In 1936 sprak nog een grote meerderheid van bijna 70% Duits(e dialecten), maar kende ook al ca. 65% Frans.
  In 1960 waren deze percentages, na de radicale verfransing, ca. 50% en bijna 85%. Sindsdien is de Duits-dialecttaligheid onder de helft gezakt.

  Kerkelijke confessie:
  • rooms-katholiek: 1.310.450 (76,21 %)
  • protestants: 372.078 (21,64 %), vooral luthers, daarnaast calvinistisch en doopsgezind (mennonitisch)
  • andere christenen: 4.416 (0,26 %)
  • jodendom: 32.264 (1,88 %)
  • geen opgave: 262 (0,02 %)

   De overige informatie is beschreven op de wikipediapagina Elzas-Lotharingen en vandaag de dag hebben we weer te maken met een spirituele oorlogsvoering en de Moslims proberen Nederland over te nemen en mogen wel godslasterende opmerkingen maken over Christenen en Joden en wat er vandaag de dag ook veel wordt gezegd door Arabieren is Kanker wat natuurlijk een vreselijke ziekte is en dit moeten wij Christelijke Nederlandse Staatsburgers allemaal goed vinden.
  Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State wat gaat U hier voor sancties in ondernemen?!
  Ik R.J.M Zwijnenberg verwacht helemaal geen sancties omdat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden voor de arabieren is opgesteld en niet voor de E.U-Staatsburgers van een Europees Unie Land want ons eigendom is ons ontnomen door regeringsleiders en natuurlijk door Advocaten, Rechters, Hoge heren van de bankensector en de Overheid.
  Deze onteigening zou U Edelhoogachtbare Voorziters Staatsraden zelf moeten ondergaan want het vredegerecht is afgeschaft en Nederlandse Staatsburgers hadden in de jaren '70, '80, '90 en begin 2000 niet zoveel armoede dan vandaag de dag en in België is de armoede nog erger terwijl Brussel alle wet-en regelgeving bepaald, maar een ander strafrecht heeft dan Nederland, Duitsland en Frankrijk!!!
  Een eenvoudige schuldigverklaring kan in België bij de strafrechter worden uitgesproken indien de duur van de Strafvervolging  de redelijke termijn, die volgens artikel 6 § 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens  moet worden in acht genomen, overschrijdt. Wanneer de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken, wordt de verdachte  veroordeeld in de kosten en, zo daartoe aanleiding bestaat, tot teruggave.
  De bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken.
  Dit is in het Nederlands Strafrecht niet van toepassing want als er gestraft moet worden en of dit terecht is of onterecht daar houdt geen strafrechter rekening mee en het arrest-Hamer voor schadevergoedingen die wordt niet gehandhaaft omdat politie en Justitie in Nederland nooit fout hebben gehandeld!!!
  Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de euro is geen soevereine munt en zal dit nooit worden vanwege de doctrines van de Kerk (instituut) en dan bedoel ik R.J.M Zwijnenberg niet volgens de geschiedenis van het Christendom en Engeland nog steeds op het Christendom gebaseerd is.
  Nee natuurlijk bedoel ik de Scientology-Kerk?
  U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State kent de casus van Mw Yvonne van Duyn was lid van de Scientology  beweging en werkte in Amsterdam als secretaresse bij deze organisatie.
  Haar werd de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd, toen zij voor dezelfde organisatie in Sussex als secretaresse zou gaan werken.

  2. Mejuffrouw van Duyn is Nederlands onderdaan.
  Bij brief van 4 mei 1973 werd haar een betrekking als secretaresse bij de Church of Scientology aan het College te East Grinstead aangeboden. Voornemens die betrekking te aanvaarden, arriveerde zij op 9 mei 1973 op
  Luchthaven Londen Gatwick, waar haar na ondervraging door de immigratieambtenaar de toegang tot het Verenigd Koninkrijk werd geweigerd. Tijdens de ondervraging bleek dat zij gedurende zes maanden bij een scientologische instelling in Amsterdam had gewerkt, een cursus in de scientologie had gevolgd, praktizerend scientologe was en bij een scientologische instelling in het Verenigd Koninkrijk dacht te gaan werken.
  De grond waarop Mejuffrouw van Duyn de toegang tot het Verenigd Koninkrijk werd geweigerd, is vermeld in het document "Refusal of Leave to Enter" dat haar door de immigratieambtenaar werd ter hand gesteld, en luidt:
  "Naar aanleiding van Uw verzoek om toelating tot het Verenigd Koninkrijk teneinde een functie te aanvaarden bij de Church of Scientology wordt U medegedeeld dat de Secretary of State het ongewenst acht die toestemming te verlenen aan iemand die voor deze organisatie werkt of daarbij in dienst is."[

  Ze is dezelfde dag teruggereisd.
  Deze gang van zaken was in overeenstemming met toenmalig beleid van de Britse regering om buitenlanders die waren geliëerd aan de Scientology beweging de toegang te weigeren, omdat de activiteiten van deze organisatie als een gevaar voor de maatschappij werden beschouwd.
  Op 25 juli 1968 verklaarde de Minister van Volksgezondheid in het Lagerhuis  dat de regering overtuigd is van de sociale schadelijkheid van scientology.
  In de verklaring werd onder meer gezegd:

  Aanhalingsteken openen
  "Scientologie is een pseudo-filosofische cultus (...) Na bestudering van alle beschikbare gegevens is de regering tot de overtuiging gekomen
  dat de scientologie sociaal schadelijk is.
  Zij vervreemdt gezinsleden van elkaar en schrijft haar tegenstanders kwaadwillige en schandelijke beweegredenen toe; haar autoritaire beginselen en praktijken vormen een potentiële bedreiging voor de persoonlijkheid en het welzijn van haar misleide volgelingen; met name haar methoden kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gezondheid van degenen, die zich eraan onderwerpen.
  Er zijn aanwijzingen dat nu ook kinderen worden geïndoctrineerd.
  Volgens de bestaande wetgeving kan de beoefening der scientologie niet worden verboden, maar de regering heeft de scientologie zo verwerpelijk bevonden, dat al het mogelijke moet worden gedaan om de groei ervan te verhinderen (...) Buitenlanders komen hier de scientologie bestuderen en aan het zgn. College te East Grinstead werken.
  De regering kan dit volgens de bestaande wetgeving tegengaan (...) en heeft besloten dat te doen.
  De volgende maatregelen worden onmiddellijk van kracht (...). Voor arbeid bij een scientologische instelling (...) worden aan vreemdelingen geen arbeidsvergunningen afgegeven".

  Omdat hier nauwkeurig wordt beschreven dat kinderen worden geïndoctrineerd en vandaag de dag de pedo-netwerken gebaseerd zijn op het gehele eurosysteem; hier een einde aan komt door de Brexit volgens artikel 50 zal volgens hetzelfde artikel 50 artikel ook het verdrag van Lissabon worden ontbonden waardoor een Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is uitgesloten omdat de gehele Eurozone in elkaar stort en de overheid door het subsidiariteitsbeginsel hier geen cacao in de melk heeft te brokkelen en het Hof van Justitie gevestigt te Luxemburg van de Europese Unie die als afbeelding heeft een weegschaal met een bijbel waaarin een zwaard is gestoken is ook niet bekwaam omdat dit een overkoepelende term is.

  Bovendien is de afbeelding niet gebaseerd op RECHTVAARDIGHEID want de weegschaal is gebaseerd op draaglast en draagkracht en de bijbel zou een HOLY BIJBEL moeten zijn zodat het zwaard wat het Zwaard van gerechtigheid zou moeten zijn dit alles op de pseudo-filosofische cultus Scientology is en de Vrijmetselarij en dus niet het CHRISTENDOM OF HET JODENDOM!!!
  Natuurlijk gaat U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State volgens het Luxemburgs Bureau voor de Statistiek de cijfers opvragen hoeveel vluchtelingen zijn gehuisvest en in samenwerking met vluchtelingenwerk Vlaanderen en vluchtelingenwerk Nederland die hier ook gehuisvest zijn!!!


  Hier heb ik een aantal gepubliceerde cijfers:

  In de eerste helft van 2016 vragen 8.422 mensen asiel aan in Nederland, waarvan 1.451

  Syriërs.

  In de eerste helft van 2015 is dat 8.749.
  Echter, in de laatste zes maanden van 2015

  zoeken 37.268 mensen hier bescherming, waaronder 17.274 Syriërs.  Natuurlijk zijn deze cijfers gebaseerd op de wet-en rglgeving van de Scientology en de Vrijmetselarij dus drukt U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State deze cijfers door de schredder want de Marrokanen, Turken, Bolivianen, Algerijnen die zich voor Vluchteling uitgeven omdat men zogenaamd hun paspoort kwijt is en hier binnen 3 maanden huisvesting ontvangen en bescherming in Nederland volgens procedures, wetten en (wan) beleid door organisaties als Stichting de Regenboog en het H.V.O ontvangen die grof subsidies ontvangen en zegge 80 euro per dakloze ontvangen in plaats van te kijken wat men voor een hostelnacht kwijt is per nacht op trivago of booking.com of welke website hotelboekingen zijn zodat Nedrlandse Staatsburgers die Recht hebben op huisvesting en schadvergoedingen deze binnen 3 weken ontvangen en gemeenten ook plichten hebben om daklozen te huisvesten!!!
  U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State kunt hier wel wet-en regelgeving volgens het Christendom voor opstellen en vastleggen in de Grondwet gedateerd uit 1815 waarvan ik R.J.M Zwijnenberg per ommegaande de motie indien want vluchtelingen en asielzoekers laten ook geen woning achter in het Koninkrijk der Nederlanden en gelet hier op het feit dat er vier scenario' s zijn hoe wij Nederland uit de eurozone kunnen stappen en de euro vaarwel kunnen zeggen waardoor het daklozenprobleem is opgelost voor Nederlandse daklozen die Nederlands Staatsburger zijn omdat Huivesting voor Nederlandse daklozen dan binnen 3 maanden huisvesting ontvangen en vluchtelingen en asielzoekers geen woning achterlaten leeg opgeleverd waardoor de door mij ingediende motie volgens de beraadslaging voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden.
  De politieke correctheid is ver te zoeken en zelfverrijking in de politiek bij de grootste partijen speelt een belangrijke rol wat al gauw als discriminatie wordt betiteld!!!
  Dakloze Nederlandse Staatburgers krijgen ook geen gelijkwaardige behandeling ten opzichte van vluchtelingen en asielzoekers dus waarom zou dit in politiek Den Haag dan wel moeten?!
  Het gelijkheidsbeginsel is voor iedereen maar niet voor dakloze Nederlandse Staatsburgers die worden overal met de nek aangekeken en moeten blij zijn dat men bij buitenlanders in huis mogen wonen die vel over been aan huur moeten betalen maar geen rechten kunnen ontlenen aan de woning.
  Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State het humanisme is ver te zoeken en de toespraak van onze Koning W.A van Oranje Nassau Bilderberg waarin werd gezegd:" niets is wat het lijkt" is dus niet op WAARHEID berust!!!
  Wij Nederlands Staatsburgers kunnen geen deel nemen aan zelfontplooiing die Bildung heeft geschreven waardoor de intrnalisering en externaliteit de Nederlandse Staatburgers die het in de jaren '80, '90 en 2000 nog een normaal goed LEVEN hadden zodanig is verslechterd om banen en huisvesting aan buitenlanders te geven + uitkeringen die naar het buitenland werden getransporteerd en nog steeds met goedbevinding van het Koninklijk Huis waardoor men volgens de economie niet aan de zorgplicht heeft voldaan.
  Hoe wordt dit opgelost want van onze belasinggelden wordt er weer een Villa in het buitenland gebouwd en daarom kunnen er ook schadevergoedingen van zegge 5 miljoen euro worden uitgekeerd per Nederlands Staatsburger die recht hebben op schadevergoedingen van politie, Justitie en Overheden waarvan ik R.J.M Zwijnenberg de motie per ommegaande indien die volgens de beraadslaging voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden.
  De Villa voor het Koninklijk Huis kan worden aangeschaft op kosten van Islamitische Staat (in Irak en de Levant).
  Kabinet Balkenende heeft de Arabische Lente met de V.O.C weten te verpesten en toen was ook al de lijst van munteenheden en alternatieve munteenheden bekend waardoor voor ons Nederlands Staatsburgers Nederland is weggegeven.
  Andere landen hebben voldoende grondstoffen en edelmetalen om voor hun eigen staatsburgers te zorgen; Nederlanders die in het buitenland gaan wonen buiten de eurozone moeten zichzelf zien te bedruipen en krijgen geen huisvesting en al helemaal geen uitkering omdat daar geen financiën in chartaal geld voor zijn.
  De Europese Centrale banken hebben volgens de Credit rating agency kunstmatig de euro hoog gehouden zodat dakloze Nederlandse Staatsburgers geen kansen kregen om woningen van makelaars te huren en dit is natuurlijk wel aan vluchtelingen en asielzoekers besteedt want die zijn zo zielig.
  Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State nog voor 7 Mei 2017 zal Goldman Sach in elkaar storten en zal President D Trump van de United States alle Amerikaanse daklozen gehuisvest hebben zodat de Amerikanen allemaal in Amerikaanse bedrijven kunnen werken en een gezonde economie zullen bewerkstelligen volgens het Presbyterianisme.
  Het Presbyterianisme is in The United States ook in het Rechtsstelsel verwerkt welke een Stare decisis is en het Christendom is nog steeds van kracht in het Amerikaans Rechtssysteem want in The U.S.A heeft KONING JEZUS DE ZOON VAN GOD ALMACHTIG nog steeds de meeste aanhangers en dat is in Nederland ook het geval maar Politiek Den Haag precedent geeft aan de wet-en regelgeving van de vrijmetselarij en de Scientology.

  februari 18, 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


  Ook zult U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden een nieuw bestuur bij de belastingdienst en het UWV moeten laten besturen een nieuwe jonge garde die zich nog moet bewijzen en in verband met taalproblematiek zullen dit Nederlandse Staatsburgers moeten zijn om de Nederlandse Wet- en Regelgeving te handhaven en dit ook bij de bankensector moeten bewerkstelligen omdat ING en Rabobank werelwijd failliet zijn en ook de meeste schandalen op hun naam hebben.

  ING SCHANDAAL

  Dakota-pijplijn krijgt vergunning

  Niets staat de komst van de Dakota-pijplijn meer in de weg. 
  De lijn, een verbinding in het noorden van de Verenigde Staten tussen de olievelden in North Dakota en een grote opslagplaats in de staat Illinois, is goedgekeurd door ingenieurs van het Amerikaanse leger. 
  De bouw van de lijn is mede gefinancierd door de Nederlandse bank ING.
  In één van de eerste decreten die Donald Trump ondertekende nadat hij was beëdigd als president van de Verenigde Staten eiste hij dat het project, de bouw van de pijplijn, snel zou worden afgerond. 
  De aanleg lag al geruime tijd stil omdat zijn voorganger Obama de afronding van de bouw had geblokkeerd na protesten van milieu-organisaties en oorspronkelijke bewoners van het gebied. 
  Zij waren bang voor milieuverontreiniging en vernietiging van het gebied, waar veel voorouders van de Sioux-stam zijn begraven.
  Met de goedkeuring van de ingenieurs van het leger lijkt het erop dat de bouw snel afgerond kan worden. 
  Trump heeft al aangegeven dat hij verwacht dat de pijplijn in juni van dit jaar al operationeel zal kunnen zijn.
  In EenVandaag meer over de bouw van deze omstreden oliepijplijn, waar onder meer de Nederlandse bank ING bij betrokken is als financier. 
  We spreken met Jos Versteeg, bankier bij Theodoor Gilissen en Johan Frijns, directeur van BankTrack. 
  Deze organisatie stelt 'foute' investeringen van banken aan de kaak. 
  Ook hebben we een gesprek met Dave Archambault II, chief van de Sioux-stam. 
  Hij roept Nederlanders op hun geld bij de ING-bank weg te halen.

  ING (Internationale Nederlanden Groep) is de bank van de Pseudo-filosofische Cultus Scientology.

  Rabobank Schandaal Libor/Euribor Rente

  Na schikking lijkt Libor-fraude Rabobank met een sisser af te lopen

  Grote banken, waaronder Rabobank, manipuleerden jarenlang de Libor- en Euribor-rente.
  Hoe gebeurde dat? 
  En zijn de bank en zijn medewerkers gestraft? Vijf vragen over rentemanipulatie.

  1

  Wat was de rol van Rabobank bij de fraude met Libor en Euribor?

  Rabobank behoorde tot een selecte groep internationale banken die dagelijks doorgeeft tegen welke rentevoet men elkaar leningen verstrekt. Dat levert een referentierente op die door de hele markt wordt gebruikt.
  Maar panelbanken waaronder Rabobank hebben de hoogte van de Euribor en Libor-tarieven jarenlang gemanipuleerd. 
  Die rente kon ‘obsceen hoog of belachelijk laag’ worden gezet, zo pochte een Rabo-handelaar tegen een collega in een van de vele tekstberichten die zijn onderschept. 
  Vaak bepaalde de handelspositie van de bank op welk niveau Libor en Euribor werden gezet. 
  Dat gedrag ging gewoon door nadat toezichthouders onderzoeken waren gestart.
  In 2012 en 2013 kwam de zaak in een stroomversnelling en schikten meerdere banken, waaronder Rabobank, zonder schuld te bekennen. Circa dertig handelaren en treasury-medewerkers bleken volgens de bank betrokken bij de fraude.

  2

  Handelden de Rabo-werknemers op eigen houtje?

  Rabobank heeft altijd volgehouden dat de fraude in de lagere echelons gebeurde en nooit is doorgedrongen tot de top. 
  Het offerde in eerste instantie alleen bestuursvoorzitter Piet Moerland, maar na een interne opstand moest ook kroonprins Sipko Schat aftreden.
  In de beginjaren werden de tarieven onder meer vanuit Rabo-kantoren in Hongkong en Londen gemanipuleerd, maar later gewoon vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. 
  Het Amerikaanse ministerie van justitie en de US Commodity Futures Trading Commission zochten de zaak tot de bodem uit en hun documenten (pdf) zijn boeiend leesvoer. In 2009 haalt Rabobank bijvoorbeeld de inzenders van het yen-tarief naar Utrecht om meer grip te krijgen op de praktijken. 
  En eind 2010 zag het bedrijf zich nog genoodzaakt om officieel te verbieden dat handelaren van de bank met inzenders van de tarieven mogen communiceren over de vaststelling daarvan.

  3

  Hoe zijn de betrokkenen gestraft?

  Rabobank zelf kocht vervolging af door voor €774 mln te schikken. Daarna konden alleen nog de vijftien ex-werknemers van de bank worden vervolgd. 
  Bij het verzamelen van bewijs door buitenlandse partijen waren namelijk fouten gemaakt, zo oordeelde het Haagse gerechtshof vorig jaar. Strafrechtelijk onderzoek naar de vijftien die nog steeds bij Rabo werken had geen nut meer.
  Voormalig handelaar Anthony Conti (tweede van links) verlaat op 5 november 2015 de rechtbank in New York. (Foto: Reuters)Voormalig handelaar Anthony Conti (tweede van links) verlaat op 5 november 2015 de rechtbank in New York. (Foto: Reuters)
  Deze laatste groep is volgens Rabobank wel ‘streng disciplinair’ gestraft middels financiële sancties en/of het afnemen van verantwoordelijkheden. 
  Veruit het zwaarst zijn twee Britse ex-Rabo handelaren gestraft. Leidinggevende Anthony Allen en Anthony Conti hebben zich vrijwillig in de Verenigde Staten gemeld om berecht te worden. 
  Eerder dit jaar kregen ze respectievelijk twee en een jaar gevangenisstraf voor hun rol bij de fraude
  Vijf anderen zijn in staat van beschuldiging gesteld in de VS, drie van hen hebben schuld bekend. Een andere Brit, Paul Robson, mag in zijn land nooit meer in de financiële sector werken.

  4

  Is daarmee de kous af voor Rabo en zijn werknemers?

  De bank is samen met andere banken nog onderwerp van een aantal collectieve schadevergoedingsacties en civiele rechtszaken in de Verenigde Staten. 
  En een Argentijnse consumentenbond is in dat land een collectieve schadevergoedingsprocedure gestart. 
  Van deze laatste zaak is al jaren niets meer vernomen, in de VS zal een federale rechter zich moeten gaan uitspreken.
  Ook in Nederland hebben partijen de bank gedaagd of aangegeven schade te hebben opgelopen door de fraude. 
  Maar Nederlandse klanten die Rabobank aansprakelijk willen stellen voor vermeende geleden schade op hun krediet bij de bank (de tarieven daarvan zijn gebaseerd op Euribor en Libor) maken weinig tot geen kans. Een klant die een opslag betaalde op een variabele Euribor-lening kon de rechtbank Midden-Nederland er niet van overtuigen dat zij recht had op een vergoeding, zo bleek begin dit jaar. Daarmee lijkt dit hoofdstuk voor Rabo zo goed als afgesloten.

  5

  Wat doet de effectenbranche zelf?

  De Nederlandse effectenbranche kent, net zoals bijvoorbeeld de medische sector, tuchtrecht. 
  Het Dutch Securities Institute (DSI) is in 1999 opgericht door de effectenbranche zelf, als zelfregulerend orgaan. 
  Naar eigen zeggen is zo’n 90% van de medewerkers in de beleggingsindustrie, financieel adviseurs en vermogensbeheerders lid.
  Het DSI screent medewerkers die in de sector gaan werken, verstrekt keurmerken en straft leden die de fout in gaan door middel van tuchtrecht. 
  De tuchtcommissie kan DSI-leden een boete van maximaal €25.000 opleggen, die afhankelijk is van de draagkracht van de beboete persoon, en mag hen berispen of royeren. 
  Dat laatste is uitzonderlijk: sinds 1999 heeft het DSI tien mensen geroyeerd.
  Daarnaast beheert het DSI een openbaar register, waarin al haar leden staan vermeld. 
  Klanten en werkgevers kunnen daarin opzoeken of iemand DSI-geregistreerd is en of die persoon ooit tuchtrechtelijk bestraft is.
  In de Libor- en Euriboraffaire zijn vier medewerkers en een ex-medewerker van Rabobank beboet. 
  Het DSI wilde de ex-medewerker ook royeren, maar dat heeft de tuchtcommissie afgewezen.

  'Management wist van overleg over Euribor'

  Wie wist van het gesjoemel met het Euribor-tarief? In de tuchtprocedures bij het Dutch Securities Institute (DSI) komt die vraag aan de orde.
  Het DSI zegt — in de zaak tegen een ex-medewerker van Rabobank — dat zij wist dat ze 'in strijd met de regels van eerlijk marktgedrag' handelde, terwijl van haar leidinggevenden niet kan worden bewezen dat zij wisten dat hun ondergeschikten de fout in gingen. 
  Daarom moet de vrouw volgens het DSI een boete krijgen en is een schikking voor haar leidinggevenden gepast. 
  Wel verwijt het DSI de managers dat zij het ongeoorloofde gedrag hebben gemist.
  De ex-medewerker vindt dat het DSI met twee maten weet. 
  Om te bewijzen dat het management wist wat er op de handelsvloer gebeurde brengt zij een e-mailbericht in, waarin haar leidinggevende de vervangende Euribor-submitter vraagt om een zo hoog mogelijke zesmaandsrente en een zo laag mogelijke driemaandsrente. 
  De Commissie van Beroep oordeelt dat het DSI op basis hiervan niet kan uitleggen waarom de leidinggevende wel het voordeel van de twijfel kreeg, en dus mocht schikken, en de ex-medewerker niet.
  De straf voor de oud-medewerker moet daarom 'niet aanzienlijk zwaarder' uitvallen dan die van haar leidinggevende. 
  Maar omdat de vertrokken bankier de gedragsregels ernstig heeft geschonden, is de berisping en boete van €1500 volgens de Commissie alsnog op zijn plaats.
  Uit de zaak wordt niet duidelijk tot hoe ver in de hiërarchie de kennis reikte. 
  Rabobank heeft altijd gesteld dat de fraude in de lagere echelons gebeurde en nooit is doorgedrongen tot de top van de bank.

  Lees hieronder de mail:

  4.9 Ter zitting is met DSI besproken of volgehouden kan worden dat geen wetenschap bestond van het bestaan van de ongepaste communicaties van Verweerster in het licht van de volgende e-mail 12 juli 2007 van een leidinggevende van Verweerster aan degene die haar op die dag als Euribor-submitter verving:
  “(…)
  Subject: fixings
  Hi [naam vervanger],
  Only when it doesn’t affect you in a negative way: today we’d like to see the 6M fixing as high as possible and the 3M fixing as low as possible…many thanks!”


  Op deze e-mail is door de vervanger van Verweerster als volgt geantwoord:
  “(…)
  Subject: RE: fixing
  Consider it done.
  Cheers”  Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State dit zijn de 2 grootste zwendelpraktijken uit de Nederlandse geschiedenis en dit kan samen met de Demmink-doofpot niet langer in de DOOFPOT WORDEN GEHOUDEN!!!
  Mijn collega' s klokkenluiders melders van misstanden zullen veel meer publiceren over het Demmink-Tribunaal en de bankensector als U Edelhoogachtbare geen Orde in de chaos wilt scheppen en begin met de Arabieren, Vluchtelingen, Asielzoekers en buitenlanders die niet in Het Koninkrijk der Nederlanden respect hebben voor onze taal, onze cultuur, onze munteenheid en ONS LAND deze mensen uit Het Koninkrijk der Nederlanden te verwijderen!!!
  Deze motie dien ik R.J.M Zwijnenberg per ommegaande in om een burgeroorlog te voorkomen waarvan de door mij ingediende motie volgens de beraadslaging voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden.

  Dat het Uwe Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moge behage en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de wet dit toelaat en aan de zorgplicht te voldoen waardoor Meineed en MAJESTEITSCHENNIS ten laste wordt gelegd doormiddel van de ten uitvoer legging van het Zwijnenberg-arrest


  Hopende U voldoende informatie te hebben verstrekt, verblijft,

  Hoogachtend

  R.J.M Zwijnenberg

  Bijlage 1: JEZUS.
  Bijlage 2: Ontvangen mails THE WHITE HOUSE Washington D.C.
  Bijlage 3: Geschreven mails THE WHITE HOUSE Washington D.C.
  Bijlage 4: EU-Verdragen.
  Bijlage 5: EU-Verdragen uitgebreide versie.
  Bijlage 6: Het abc van het recht van de Europese Unie.
  Bijlage 7: Eurofound - Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden.
  Bijlage 8: Grondwet volgens de Wikipedia.
  Bijlage 9: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
  Bijlage 10: Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
  Bijlage 11: Lijst van leden van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
  Bijlage 12: Jos Silvis.
  Bijlage 13: Lijst van lidstaten van de Europese Unie.
  Bijlage 14: Duitsland.
  Bijlage 15: Bundesverfassungsger​icht.
  Bijlage 16: Referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk (2016).
  Bijlage 17: Brexit.
  Bijlage 18: Euroscepsis in het Verenigd Koninkrijk.
  Bijlage 19: Europa met meerdere snelheden.
  Bijlage 20: Verdragen van Schengen.
  Bijlage 21: Verdrag van Lissabon.
  Bijlage 22: Verdrag betreffende de Europese Unie.
  Bijlage 23: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
  Bijlage 24: Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.
  Bijlage 25: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
  Bijlage 26: Verdrag van Amsterdam.
  Bijlage 27: Europese Defensiegemeenschap.
  Bijlage 28: René Pleven.
  Bijlage 29: Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
  Bijlage 30: Verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanis​me.
  Bijlage 31: Europees Stabiliteitsmechanis​me.
  Bijlage 32: Europese begrotingsunie.
  Bijlage 33: Convergentiecriteria.
  Bijlage 34: Wisselkoers.
  Bijlage 35: Zwevende wisselkoers.
  Bijlage 36: Valutamarkt.
  Bijlage 37: Amerikaanse dollar.
  Bijlage 38: Euro.
  Bijlage 39: De Europa-serie eurobankbiljetten.
  Bijlage 40: CONTACTPERSONEN BIJ HET EUROSYSTEEM WAT BETREFT HET PROGRAMMA.
  Bijlage 41: Hans de Heij.
  Bijlage 42: Databases.
  Bijlage 43: Central Intelligence Agency.
  Bijlage 44: National Security Agency.
  Bijlage 45: Utah Data Center.
  Bijlage 46: Edward Snowden.
  Bijlage 47: Federal Bureau of Investigation.
  Bijlage 48: Hillary Clinton.
  Bijlage 49: Donald Trump.
  Bijlage 50: Armoedebestrijding.
  Bijlage 51: Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.
  Bijlage 52: Buurtbuik.
  Bijlage 53: Pensioen.
  Bijlage 54: Pensioenwet.
  Bijlage 55: Belastingdienst.
  Bijlage 56: Belasting (fiscaal).
  Bijlage 57: Handhaving van belastingen.
  Bijlage 58: Gelijkheidsbeginsel.
  Bijlage 59: Algemene wet gelijke behandeling.
  Bijlage 60: Grondrechten.
  Bijlage 61: Georganiseerde misdaad.
  Bijlage 62: Advocaat (beroep).
  Bijlage 63: Rechter.
  Bijlage 64: Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
  Bijlage 65: Straatsburg.
  Bijlage 66: Elzas-Lotharingen.
  Bijlage 67: Godslastering.
  Bijlage 68: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
  Bijlage 69: Eigendom.
  Bijlage 70: Onteigening.
  Bijlage 71: Vredegerecht.
  Bijlage 72: België.
  Bijlage 73: Strafrecht (België)
  Bijlage 74: Eenvoudige schuldigverklaring.
  Bijlage 75: Arrest-Hamer.
  Bijlage 76: Doctrine.
  Bijlage 77: Kerk (instituut).
  Bijlage 78: Geschiedenis van het christendom.
  Bijlage 79: Engeland.
  Bijlage 80: SCIENTOLOGY-Kerk
  Bijlage 81: Arrest Van Duyn/Home Office.
  Bijlage 82: Brexit.
  Bijlage 83: Artikel 50.
  Bijlage 84: Verdrag van Lissabon.
  Bijlage 85: Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
  Bijlage 86: Subsidiariteitsbeginsel.
  Bijlage 87: Hof van Justitie van de Europese Unie.
  Bijlage 88: Luxemburg (stad).
  Bijlage 89: Luxemburgs Bureau voor de Statistiek.
  Bijlage 90: Vluchteling.
  Bijlage 91: Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
  Bijlage 92: Vluchtelingen Nederland.
  Bijlage 93: Bescherming in Nederland.
  Bijlage 94: Procedures, wetten & beleid.
  Bijlage 95: Huisvesting van vluchtelingen.
  Bijlage 96: Dakloze die hotelkosten moeten ontvangen en in een 3-sterren hotel op kosten van de Overheid hier kunnen verblijven.
  Bijlage 97: Politieke correctheid.
  Bijlage 98: Discriminatie.
  Bijlage 99: Gelijkwaardige behandeling.
  Bijlage 100: Gelijkheidsbeginsel.
  Bijlage 101: Humanisme (levensbeschouwing).
  Bijlage 102: Zelfontplooiing.
  Bijlage 103: Internalisering.
  Bijlage 104: Externaliteit.
  Bijlage 105: Economie.
  Bijlage 106: Islamitische Staat (in Irak en de Levant).
  Bijlage 107: Arabische Lente.
  Bijlage 108: Lijst van munteenheden.
  Bijlage 109: Alternatieve munteenheid.
  Bijlage 110: Edelmetaal.
  Bijlage 111: Europese Centrale Bank.
  Bijlage 112: Credit rating agency.
  Bijlage 113: Goldman Sachs.
  Bijlage 114: Kabinet D Trump.
  Bijlage 115: Donald Trump.
  Bijlage 116: Presbyterianisme.
  Bijlage 117: Rechtsstelsel.
  Bijlage 118: Stare decisis.
  Bijlage 119: Precedent.
  Bijlage 120: Jurisprudentie.
  Bijlage 121: A contrario.
  Bijlage 122: Politieke partij.
  Bijlage 123: Politieke partijen in Nederland.
  Bijlage 124: Historische zetelverdeling Nederlandse afvaardiging Europarlement.
  Bijlage 125: Geschiedenis van Nederland.
  Bijlage 126: Tijdlijn van de Nederlandse geschiedenis.
  Bijlage 127: Nederland.
  Bijlage 128: Europa (werelddeel).
  Bijlage 129: Afrika.
  Bijlage 130: Derde wereld.
  Bijlage 131: Ontwikkelingssamenwerking.
  Bijlage 132: Gezondheidszorg.
  Bijlage 133: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
  Bijlage 134: Concept wetsvoorstel Wmo.
  Bijlage 135: Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport.
  Bijlage 136: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  Bijlage 137: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Bijlage 138: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  Bijlage 139: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  Bijlage 140: Ministerie van Financiën.
  Bijlage 141: Ministerie van Economische Zaken.
  Bijlage 142: Ministerie van Defensie.
  Bijlage 143: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  Bijlage 144: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  Bijlage 145: Ministerie van Algemene Zaken.
  Bijlage 146: Deurwaarder.
  Bijlage 147: Gerechtsdeurwaarder.
  Bijlage 148: Dwangbevel.
  Bijlage 149: Executoriale titel.
  Bijlage 150: Beschikking.
  Bijlage 151: Vonnis.
  Bijlage 152: Kopie Legitimatie R.J.M Zwijnenberg.