dinsdag 1 augustus 2017

Aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 115

Aan de Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 115
03-05-2017

Hierbij  vraag ik R.J.M Zwijnenberg Uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten volgens het paradigma van het Meritocratisch werelbeeld met betrekking tot het Meritocratich Werelbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:


Genezen van Kanker door de Kracht van Jezus

Ursula - Sydney, Australië
Photo of Ursula
Prijs de HEER, we overwinnen in de Naam van Jezus!
Deze getuigenis ontwikkelde zich tijdens mijn werk in een ziekenhuis voor geriatrie in Nieuw Zeeland, waar oudere patiënten verzorgd worden maar zelden levend er uit komen.
Op een dag kwam er een nieuwe patiënt op onze afdeling. De hoofdzuster vertelde me van zijn terminale kanker en hij had nog maar twee weken te leven. Daar lag hij dan in zijn bed, helemaal bleek, terwijl de helft van zijn in het verband zat want de kanker had de bovenkaak weg gevreten. De arme man werd gevoed via een infuus en kreeg morfine. De eerste paar dagen vermeed ik contact daar zijn aangezicht mij rillingen en een zeer ongemakkelijk gevoel gaf.
Toen kwam de dag dat ik hem moest voeden. Terwijl ik naast zijn bed zat, vulde mijn hart zich met medelijden en een diepe liefde voor de man. Ik vroeg hem of hij geloofde in Jezus en of ik voor hem kon bidden. Hij knikte van ja en dus bad ik voor hem in Jezus' Naam.
De volgende dag bracht ik het boek "Handbook for Healing" ("Handboek voor Genezing") van Charles and Frances Hunter en bad wederom voor hem zoals het aangegeven staat in dit boek.
Iedere keer als ik de man nu zag, had hij steeds minder verband in zijn gezicht. Na 2 weken rende hij op eigen kracht naar de etenszaal en kon zich zelf voeden. `enige tijd later werd hij ontslagen en overgebracht naar een naar maal verzorgingshuis.
PRIJS DE HEER! God werkte een wonder voor deze man. Ik herinner me zijn vrolijk gezicht. Na gebed veranderde hij. Hij had geloof. Iedere dag werd hij sterker en sterker. Het was geweldig.
De ziekte van de man werd veroorzaakt door een geest die hem gevangen hield.
In de tussentijd kon ik getuigen tegenover twee andere mensen die hetzelfde gebed nodig hadden. Beiden ontvingen ze hun genezing. Er was kracht van God tijdens deze gebeden en allebei veranderden ze na het gebed, maar later bracht ongeloof of zonde de genezing teniet.
Kanker is een tumor die toenemend groeit in en door het lijf. Het omvat leukemie, lymphomie en andere kwaadaardige tumoren.
Hier is het gebed/de bediening voor mensen met kanker:
1. Bind de geest van kanker en beveel hem uit te komen.
2. Vervloek het zaad, de wortel en de cellen met kanker.
3. Leg de handen op het zieke gebied, bevelende iedere kankercel te sterven.
4. Beveel het beenmerg puur en gezond bloed te produceren.
5. Beveel de genezing van alle organen en al het weefsel dat geraakt is en het herstel waar nodig.
6. Beveel de lichaamseigen "aanvalscellen" te vermenigvuldigen en de kankercellen te vernietigen.
(Overgenomen uit het boek "Handbook for Healing," van Charles en Frances Hunter, Whitaker House, pagina 175)
In de Liefde van Christus,

Premier van het Verenigd Koninkrijk Theresa May wordt in oktober 2016 in Brussel ontvangen door voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

Europese Commissie: Britten moeten voor alle Brexit-kosten opdraaien

De Europese Commissie zet hoog in bij de onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Londen moet al zijn financiële verplichtingen aan de Europese Unie tot de laatste eurocent nakomen, inclusief de verhuiskosten van twee in Londen gevestigde EU-agentschappen. Verder mag er niet getornd aan sociale rechten als kinderbijslag en pensioenen van de drie miljoen reeds in Groot-Brittannië wonende EU-burgers.
Door:   20 april 2017, 17:26
 •  
 •  
 •  

Blijf op de hoogte

Elke avond om 20.30 het laatste nieuws en alvast zes artikelen uit de krant van morgen in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
De harde opstelling van de Commissie - betrokken EU-ambtenaren spreken over een 'maximale inzet' - blijkt uit een vertrouwelijk document van acht pagina's dat ze naar de lidstaten heeft gestuurd. Het is de boodschap die Commissievoorzitter Juncker en zijn Brexit-onderhandelaar Barnier woensdag meenemen naar Londen, waar ze zijn uitgenodigd door de Britse premier May
De 'kernelementen' zoals de Commissie haar plannen noemt, vormen een eerste uitwerking van het onderhandelingsmandaat dat de regeringsleiders van 27 EU-landen volgende week zaterdag vaststellen. De Commissie stelt dat alle EU-burgers die zich vóór de feitelijke Brexitdag (vermoedelijk 29 maart 2019) in Groot-Brittannië gevestigd hebben, verzekerd moeten blijven van hun bestaande rechten. Datzelfde geldt voor de circa 1,5 miljoen Britten die op het Europese vasteland wonen. De rechten gelden ook voor familieleden die pas na het Britse EU-lidmaatschap overkomen.
De Commissie schrijft dat er één financiële rekening (in euro's) moet komen voor de scheiding met Groot-Brittannië
Onder de 'te beschermen rechten' rekent de Commissie 'minimaal' het recht op verblijf, werk, sociale zekerheid en aanspraak op belastingvoordelen. Expliciet wordt ook de 'export' van uitkeringen genoemd, als de ontvangers ervan nog in het thuisland wonen. Het overmaken van de (hogere) Britse kinderbijslag naar Polen, is Londen al lang een doorn in het oog.

De Commissie schrijft verder dat er één financiële rekening (in euro's) moet komen voor de scheiding met Groot-Brittannië. Daarin moeten alle financiële verplichtingen zijn opgenomen die het land als EU-lid is aangegaan, inclusief garanties en leningen voor de Europese Investeringsbank en de het Europees Ontwikkelingsfonds.

Verhuizingen

Donderdag stelde Nederland officieel Amsterdam kandidaat om het Europees Geneesmiddelenbureau te huisvesten
De Commissie vindt dat Londen ook moet opdraaien voor de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit. Deze in Londen gevestigde EU-agentschappen moeten daar immers weg omdat de Britten uit de Unie willen. Donderdag stelde Nederland officieel Amsterdam kandidaat om het Geneesmiddelenbureau te huisvesten. Heel veel EU-landen azen op dit agentschap met 900 werknemers en een jaarlijkse begroting van circa 300 miljoen euro.

Om geruzie over de hoogte van de Brexit-rekening te beperken  - Brussel rekent op 60 miljard euro van Londen - stelt de Commissie voor de (ook door Londen goedgekeurde) EU-jaarrekeningen als uitgangspunt te nemen voor de cijfermatige onderbouwing. Verder moet Londen zich vastleggen op een strak schema van jaarlijkse betalingen om problemen in het EU-budget te voorkomen. Ook voor Londen is gespreide betaling beter, anders moet het de hele rekening in één keer ophoesten.

Tegen de zin van Londen, schrijft de Commissie dat bij geschillen over de bestaande rechten en de afwikkeling van de financiële verplichtingen, het Europees Hof van Justitie de aangewezen rechter is en blijft. De lidstaten bespreken de voorstellen van de Commissie binnenkort maar ze kunnen volgens betrokkenen rekenen op grote steun.

De pauselijke bloedlijnen (afbeelding)

14 OKTOBER 2013 · 5 REACTIES
Hieronder een overzicht van de Ptolemaische pauselijke families en hun controle over de Jezuïeten orde:
Pauselijke bloedlijnen:
Huis van Borgia
Huis van Breakspeare
Huis van Somaglia
Huis van Orsini (Maximus)
Huis van Conti
Huis van Chigi
Huis van Colonna
Huis van Farnese
Huis van Medici
Huis van Gaetani
Huis van Pamphili
Huis van Este
Huis van Aldobrandini
Huis van Guelph/Welf (Neri)… Lees meer

Huis Borgia

Huis Borgia
Huis Borgia
StamvaderAlfons de Borja
EtniciteitSpanje
Titels
De familie Borgia (SpaansBorja) was een Spaans-Italiaans adellijk geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit Borja inAragón (Spanje).
Toen Alfonsobisschop van Valencia, tot kardinaal werd 'gecreëerd' (de Vaticaanse term voor het tot kardinaal maken), vestigde de familie zich in Italië. In 1455 werd Alfonso tot paus gekozen en nam de naam Calixtus III aan. Vanuit deze functie benoemde hij familieleden op belangrijke posities.
De patriarch van de familie Rodrigo Borgia (1431-1503), een neef van Alfonso, werd bisschop, kardinaal (1456) envice-kanselier van de Heilige Stoel.[1] In 1492 werd hij paus onder de naam Alexander VI. Hij vervulde deze functie elf jaar.
Andere leden van de familie Borgia waren onder anderen Lucrezia Borgia en Cesare Borgia, respectievelijk dochter en zoon van Rodrigo Borgia. Onder de vele beschuldigingen aan het adres van de familie Borgia dienen vermeld te worden: incest, overspel en moord.[2]
In zijn functie van paus benoemde Rodrigo Borgia tien familieleden tot kardinaal, waaronder vier neven en gaf ook de kinderen, die hij had bij Vannozza dei Cattanei, belangrijke functies:
 • Cesare werd op 15-jarige leeftijd bisschop van Pamplona en in 1492 aartsbisschop van Valencia. In 1493 werd hij kardinaal.
 • Giovanni werd hertog van Gandía.
 • Gioffre werd prins van Squillace.
 • Zijn dochter Lucrezia werd o.a. gouverneur van Spoleto.
Na de dood van Alexander VI - in 1503 - verloor de familie veel van haar invloed.
De familie wordt vandaag de dag nog herinnerd vanwege haar corrupte manier van heersen over het pausdom tijdens de Renaissance. Er wordt zelfs geopperd dat zij de eerste criminele familie was en de voorloper van de Italiaanse maffia.[2]
Inmiddels is er ook een veel genuanceerder beeld beschreven. Realistischer op basis van het ontbreken van feitelijke bronnen ter onderbouwing van de stereotype beelden van het Huis. In beter perspectief ten opzichte van de tijdsgeest en gebruikelijke gang van zaken in het Rome van die periode. Kijkend naar vergeten bronnen die om verschillende redenen niet veel aandacht hebben gekregen onder historici. Zie bijvoorbeeld The Borgias. The Hidden History van G.J. Meyer.

Leden van de familie[bewerken]

Stamboom[bewerken]

Rodrigo Gil de Borja
 
Sibila de Oms
 
 
Domingo de Borja
 
Francina Llançol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jofré de Borja
 
Isabella de Borja
 
 
Papal tiara (Heraldic).svg Alfonso Borgia
Paus Calixtus III
 
 
Catalina de Borja
 
Juan del Milá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Luis de Borja
 
Onbekend
 
Papal tiara (Heraldic).svg Rodrigo Borgia
Paus Alexander VI
 
Vannozza dei Cattanei
 
Juana de Borja
 
Cardinal galero with fiocchi.svg Luis Juan del Milà
Bisschop van Lerida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Luis Borgia
1e Hertog van Gandía
 
Juan Borgia
2e Hertog van Gandía
 
Cesare Borgia
Hertog van Valentinois
 
Lucrezia Borgia
 
Jofré Borgia
Prins van Squillace

Afbeeldingen van familieleden[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]

Wikimedia CommonsZie de categorie House of Borgia van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Huis Borgia

Huis Borgia
Huis Borgia
StamvaderAlfons de Borja
EtniciteitSpanje
Titels
De familie Borgia (SpaansBorja) was een Spaans-Italiaans adellijk geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit Borja inAragón (Spanje).
Toen Alfonsobisschop van Valencia, tot kardinaal werd 'gecreëerd' (de Vaticaanse term voor het tot kardinaal maken), vestigde de familie zich in Italië. In 1455 werd Alfonso tot paus gekozen en nam de naam Calixtus III aan. Vanuit deze functie benoemde hij familieleden op belangrijke posities.
De patriarch van de familie Rodrigo Borgia (1431-1503), een neef van Alfonso, werd bisschop, kardinaal (1456) envice-kanselier van de Heilige Stoel.[1] In 1492 werd hij paus onder de naam Alexander VI. Hij vervulde deze functie elf jaar.
Andere leden van de familie Borgia waren onder anderen Lucrezia Borgia en Cesare Borgia, respectievelijk dochter en zoon van Rodrigo Borgia. Onder de vele beschuldigingen aan het adres van de familie Borgia dienen vermeld te worden: incest, overspel en moord.[2]
In zijn functie van paus benoemde Rodrigo Borgia tien familieleden tot kardinaal, waaronder vier neven en gaf ook de kinderen, die hij had bij Vannozza dei Cattanei, belangrijke functies:
 • Cesare werd op 15-jarige leeftijd bisschop van Pamplona en in 1492 aartsbisschop van Valencia. In 1493 werd hij kardinaal.
 • Giovanni werd hertog van Gandía.
 • Gioffre werd prins van Squillace.
 • Zijn dochter Lucrezia werd o.a. gouverneur van Spoleto.
Na de dood van Alexander VI - in 1503 - verloor de familie veel van haar invloed.
De familie wordt vandaag de dag nog herinnerd vanwege haar corrupte manier van heersen over het pausdom tijdens de Renaissance. Er wordt zelfs geopperd dat zij de eerste criminele familie was en de voorloper van de Italiaanse maffia.[2]
Inmiddels is er ook een veel genuanceerder beeld beschreven. Realistischer op basis van het ontbreken van feitelijke bronnen ter onderbouwing van de stereotype beelden van het Huis. In beter perspectief ten opzichte van de tijdsgeest en gebruikelijke gang van zaken in het Rome van die periode. Kijkend naar vergeten bronnen die om verschillende redenen niet veel aandacht hebben gekregen onder historici. Zie bijvoorbeeld The Borgias. The Hidden History van G.J. Meyer.

Leden van de familie[bewerken]

Stamboom[bewerken]

Rodrigo Gil de Borja
 
Sibila de Oms
 
 
Domingo de Borja
 
Francina Llançol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jofré de Borja
 
Isabella de Borja
 
 
Papal tiara (Heraldic).svg Alfonso Borgia
Paus Calixtus III
 
 
Catalina de Borja
 
Juan del Milá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Luis de Borja
 
Onbekend
 
Papal tiara (Heraldic).svg Rodrigo Borgia
Paus Alexander VI
 
Vannozza dei Cattanei
 
Juana de Borja
 
Cardinal galero with fiocchi.svg Luis Juan del Milà
Bisschop van Lerida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Luis Borgia
1e Hertog van Gandía
 
Juan Borgia
2e Hertog van Gandía
 
Cesare Borgia
Hertog van Valentinois
 
Lucrezia Borgia
 
Jofré Borgia
Prins van Squillace

Afbeeldingen van familieleden[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]

Wikimedia CommonsZie de categorie House of Borgia van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Sharleyne werd begin juni dood gevonden onderaan de flat in Hoogeveen.

Wat is er staatsgeheim aan de dood van de 8-jarige Sharleyne?

Het Openbaar Ministerie heeft stukken uit het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen tot staatsgeheim bestempeld. Haar vader wil de stukken inzien en spreekt van machtsmisbruik.
 20-04-17, 05:31  Laatste update: 11:26 
Sharleyne Remouchamps overleed in juni 2015 door een val van tien hoog uit een flatgebouw. Haar moeder, die de fatale nacht alleen met Sharleyne thuis was, werd aanvankelijk als verdachte bestempeld. Maar het Openbaar Ministerie trok die verdenking al na drie maanden in.
Een verhoor en wat spo­ren­on­der­zoek. Dat was het. Waarom is de zaak zo snel stopgezet?”
Victor Remouchamps
Dat kan haar vader Victor Remouchamps niet verkroppen. Hij eist inzage in het volledige strafdossier. ,,Ik ben overtuigd dat het OM fouten heeft gemaakt. Die wil ik kunnen onderzoeken.” Sinds die fatale zomernacht in 2015 staat Victor Remouchamps in de vechtmodus. Hij staat op met de zaak en gaat ermee naar bed. Rouwverwerking? ,,Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik sta nog zo middenin dit proces. Voor mij begint het nu pas.”

Volgens Remouchamps heeft het Openbaar Ministerie nauwelijks onderzoek naar de zaak gedaan. ,,Een verhoor en wat sporenonderzoek. Dat was het. Terwijl haar moeder zich op haar zwijgrecht beriep. Waarom is de zaak zo snel stopgezet?”
Klimsporen
Remouchamps, geholpen door advocate Liesbeth Poortman, liet contraonderzoek instellen door onder meer de bekende forensisch patholoog Frank van der Goot. Die concludeerde dat het blonde meisje met de felblauwe ogen nooit zelf op het balkon heeft kunnen klimmen. Klimsporen ontbraken.
Een eerste juridische overwinning behaalde Remouchamps eind vorige maand. Na een door hem ingestelde klachtprocedure besloot het Gerechtshof van Leeuwarden dat de moeder van Sharleyne alsnog moet worden vervolgd. Het Hof noemt het waarschijnlijk dat Sharleyne naar beneden is gegooid. Bovendien is er een redelijk vermoeden dat de moeder daarbij was betrokken. Het Landelijk Parket neemt de zaak daarom nu over.
Maar Remouchamps wil ook kunnen begrijpen waarom het OM in eerste instantie zo snel afhaakte. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) vroeg hij daarom het hele strafdossier op, inclusief de dagjournaals van de officier van justitie. Opmerkelijk genoeg verklaart het OM die journaals nu tot staatsgeheim, zelfs op het één na hoogste niveau.
Misbruik
Volgens advocaat Sébas Diekstra, die de Wobprocedure voor Remouchamps voert, is dat uitzonderlijk. ,,Hoe kan het onderzoek naar de dood van een 8-jarig meisje de veiligheid van de staat raken? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. We houden er rekening mee dat het OM het staatsgeheim misbruikt om eventuele fouten niet te hoeven erkennen.”
Het lijkt erop dat het OM naar een machtsmiddel grijpt om elke discussie over die papieren te smoren
Gert-Jan Leenknegt
,,Heel eigenaardig.” Zo noemt ook dr. Gert-Jan Leenknegt, universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Tilburg University, het tot staatsgeheim bestempelen van de strafrechtelijke stukken. ,,Het lijkt erop dat het OM naar een machtsmiddel grijpt om elke discussie over die papieren te smoren.”

Een voorlichtster van het Openbaar Ministerie Noord Nederland zegt dat er niets aan de hand is. ,,In de OM-journaals staan de aantekeningen van de officier van justitie. Die schrijft daar zijn bevindingen op. Die stukken worden altijd als staatsgeheim bestempeld. Waarom dat zo is? Dat kan ik u niet vertellen. In het belang van de rechtsgang geven we verder geen commentaar.''

Victor Remouchamps vindt die verklaring maar vreemd. Hij gaat in beroep tegen de beslissing de journaals niet af te geven. ,,Ze kunnen spartelen wat ze willen, maar ik weet dat ik aan het langste eind trek.”
VaderRemouchamps is niet de biologische vader van Sharleyne. Toen zij bijna 5 jaar oud was, heeft hij een dna-test gedaan, waaruit dat bleek. Wel heeft hij Sharleyne bij haar geboorte erkend. ,,Ik heb haar navelstreng doorgeknipt en altijd voor haar gezorgd. Voor mij is die dna-test maar een papiertje. Ze is mijn dochter.”
Informatie die in het belang van de staatsveiligheid niet mag uitlekken, wordt gerubriceerd als staatsgeheim. Er bestaan vier niveaus van rubricering, oplopend van departementaal vertrouwelijk (als de informatie schade kan toebrengen aan een ministerie), staatsgeheim confidentieel, staatsgeheim geheim, tot staatsgeheim zeer geheim. De laatste drie niveaus worden gegeven aan informatie die respectievelijk schade, ernstige of zeer ernstige schade aan de belangen van de staat of zijn bondgenoten kan toebrengen. De journaals van het OM Noord Nederland zijn bestempeld tot staatsgeheim geheim. Het één na zwaarste niveau (ernstige schade) dus. 


Bijna 1 miljoen verkeersboetes naar het buitenland

20 april 2017 - 17:00

In 2016 zijn 975.343 verkeersboetes verstuurd naar buitenlandse overtreders op Nederlandse wegen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is ongeveer 30 % meer dan de 748.429 verkeersboetes die in 2015 naar een buitenlands adres zijn verzonden. Dat blijkt uit het periodieke Wahv-overzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het ministerie van Veiligheid en Justitie over buitenlandse verkeersovertreders.
 
In zijn algemeenheid is in 2016 een stijgende trend te zien in het aantal geconstateerde verkeersovertredingen in Nederland: in totaal bijna 9,5 miljoen in 2016, tegen bijna 8 miljoen in 2015. De boete voor deze verkeersovertredingen gaat inmiddels in ongeveer een op de tien gevallen naar een adres in het buitenland.
 
Het vaker kunnen beboeten van buitenlandse kentekenhouders komt ook door de Europese richtlijn Cross Border Enforcement (CBE),  waardoor de uitwisseling van kentekengegevens tussen EU-landen makkelijker kan worden  gerealiseerd. Hierdoor kunnen  de  overtredingen die met een digitaal handhavingsmiddel zijn geconstateerd, zoals snelheidsovertredingen en rijden door rood licht,  geautomatiseerd worden verwerkt. Nederland wisselde voor 2016 al kentekengegevens uit met België, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland. In juli 2016 is ook Luxemburg aangesloten en vanaf december 2016 nog eens zes landen: Hongarije, Litouwen, Malta, Slowakije, Kroatië en Spanje.
 
Het merendeel van de verkeersovertredingen door buitenlanders wordt geconstateerd op kenteken door digitale handhavingsmiddelen, zoals flitspalen en trajectcontrolesystemen. In 2016 zijn voor 966.408 verkeersovertredingen geconstateerd op een buitenlands kenteken boetes verstuurd, tegen 742.240 in 2015. Het aantal staande houdingen van automobilisten met een woonadres in het buitenland is ook gestegen: van 6.189 in 2015 naar 8.935 in 2016.
 
Verder blijkt uit de gegevens van het CJIB dat nog niet voor alle flitsovertredingen op buitenlandse kentekens een boete kan worden uitgestuurd. Het gaat om overtredingen die nog niet in verwerking kunnen worden genomen, omdat er nog geen kentekenuitwisseling in het kader van CBE plaatsvindt. In sommige gevallen kan ook geen boete worden verstuurd wegens een foutmelding op het buitenlandse kenteken. Over deze meldingen wordt in het kader van CBE in EU-verband gesproken.
 
Naar schatting konden ruim 300.000 geconstateerde ‘flits-overtredingen’ op buitenlandse kenteken niet worden verwerkt in 2016. In 2015 ging het nog om een geschat aantal van 200.000. De stijging hangt ook samen met de landelijk trend dat meer verkeersovertredingen worden geconstateerd in Nederland.  Zowel in 2016 als in 2015 kon ongeveer een kwart van de op buitenlandse kentekens geregistreerde overtredingen niet in verwerking worden genomen.Omdat wij christenen dankzij KONING JEZUS DE ZOON VAN GOD ALMACHTIG de overwinning hebben behaald zal de WAARHEID aan het LICHT worden gebracht wat inhoud dat ook 1600 Daily van THE WHITE HOUSE Washington D.C die onderdeel zijn van de Nieuwe Wereldorde waardoor Europa niet rechtsgeldig is wat U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State wereldwijd kan laten publiceren en in het document Europa niet rechtsgeldig, WO ll, Hitler cabinet en Nazi agenda voortgezet via Nederlands grondgebied waaronder de Bilderberg conferenties kapen Europa en Amerika om fascistische Wereldorde alsnog te voltooien waarin de geschiedenis goed en naar WAARHEID beschreven staat waarvan ik R.J.M Zwijnenberg U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State naar de inhoud van dit document en de volgende documenten verwijs: Bijlage 4 t/m 29 kunt lezen van het document Europa niet rechtsgeldig, WO ll, Hitler cabinet en Nazi agenda voortgezet via Nederlands grondgebied waaronder de Bilderberg conferenties kapen Europa en Amerika om fascistische Wereldorde alsnog de voltooien waardoor de geschiedenis die vandaag de dag op Mossad is gebaseerd in de vergetelheid is gedrukt en Steyr- Daimler-Puch die dankzij de val van Lehman Brothers het derde rijk hebben bewerkstelligt.
Dit is na de tweede wereld tot stand gekomen.
Nadat Sassen, Willem en Alphonse zijn gevlucht naar Argentinië waar Koningin Maxima vandaan komt.
Al deze personen vallen onder Démarche met uitzondering van Dhr J Donner omdat deze jurist een kind van de staat was!!!
Omdat vluchtelingen ook kinderen van de staat zijn maar het Koninkrijk der Nederlanden niet meer bestaat en dit in de documenten van de Centrale Zuiveringsraad bedrijfsleven terug te vinden is maar deze in de niet openbare documentatie te lezen is.
Natuurlijk is dit een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties waar ook het verzoekschrift eerste aanleg Europa bekend is.
Omdat dit verzoekschrift is afgewezen en toen ook bekend was dat de Overheid de volksgezondheid niet in acht neemt omdat aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo chroomVl kan het niet gelegen hebben wat dus inhoud dat er wel degelijk sprake is van massavergiftiging waarvan ik R.J.M Zwijnenberg per ommegaande de motie indien Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State om het arsenicum uit het grondwater te halen om een gezonde bevolking te bewerkstelligen en weer arbeidscontracten voor onbepaalde tijd in te voeren zodat de overheid minder controle op mensenlevens ten uitvoer gaat leggen waardoor de door mij ingediende motie voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden volgens de beraadslaging met een in acht neming van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland.
Bovendien is de Bilderbergconferentie ook geheimzinnig en mysterieus die bestaat uit bankiers, gerespecteerde zakenlieden, politici en bij voorkeur Koninginnen en Koningen.
Omdat hiervoor een comptabiliteitswet in het leven is geroepen en in 2001 de rijksbegroting gebaseerd is op de oligarchie die niet rechtsgeldig is omdat Europa niet rechtsgeldig is en Dhr J Retinger die destijds secretaris was van de Bilderberg ontmoetingen vanaf 07-05-1946 zijn niet economisch verantwoord en zal de European League of Economic Cooperation vanwege de integratie van financiele cirkels die dankzij de bende van Nijvel is bewerkstelligt nietig verklaart moeten worden omdat Baron B de Bonvoisin connecties onderhield met extreem rechtse organisaties en de zwarte baron als bijnaam had.
Zijn zoon P de Bonvoisin die voorzitter was van de Generale Bank gevestigt te Brussel en als motto/slagzin heeft: "De bank voor een wereld in verandering" gebaseerd op de negende cirkel die de strijdende communistische cellen (cellules communistes combates) vertegenwoordigen.
Hier zijn veel complotten op gebaseerd maar niet de Wij Worden Wakker website van Dhr A Bos en de H.A.A.R.P die van het internet is gehaald omdat deze website de WAARHEID aan het LICHT bracht en dit werd betiteld als Wij Worden Wakker Censuur!!!
De WAARHEIDSBEVINDINGEN van deze website is natuurlijk de psychologische oorlogsvoeringtactiek met betrekking tot het doden van belangrijke vijandelijke leiders met hun hele families wat een geheim beleid is.
Hier zijn de 10 methode mind control die het Tavistock instituut al geruime tijd gebruikt om een mens in een niet denkende robot te veranderen.
Deze technocratische dictatuur die wordt bewerkstelligt door de elite puppets en muppets wereldwijd ontvouwt.
Dit zal leiden tot the deliberate dumbing down of America die ook the animated series G.I Joe Predicted Today' s illuminati Agenda weergeven.
De illuminati agenda is gebaseerd op onder andere 7 Secret Ways We Are Being Poisened dankzij Monsanto die heeft aangeraden aspertaam in plaats van gewone suiker wat is toegevoegd in light dranken die stofwisselingsziekte veroorzaken.
Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State ik Mw R.J.M Zwijnenberg dien per ommegaande de motie in om dit uit de handel te halen omdat dit vanaf Howard Metzenbaum al bekend is en in de documentaire over chemtrails die op  http://youtu.be/ LeVK1gwjUhE
is te zien vandaag de dag mensen worden vergiftigt en natuurlijk ook de vluchtelingen en asielzoekers die al ziek zijn en dankzij light dranken nog zieker worden.
De door mij ingediende motie is volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd om toegewezen te worden waardoor de zorgverzekering in chartaal geld gehalveerd kan worden voor NL-Staatsburgers.
Natuurlijk worden de jongere generaties door de passieve ontvanger van T.V programmering en computerspelletjes zodanig bewerkt dat persoonlijke verantwoordelijkheid met grote snelheid verdwijnt.
In Amsterdam kunnen arabieren maar 2 woorden schreeuwen namelijk: kanker en homo.
Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State dit is een non-conformisme volgens de DSM lV en daarom dien ik Mw R.J.M Zwijnenberg per ommegaande de motie in om dezelfde standpunten in te nemen: GOD ALMACHTIG HEEFT IEDEREEN EEN EIGEN LAND GEGEVEN, EEN EIGEN TAAL, EEN EIGEN MUNTEENHEID EN EEN EIGEN CULTUUR!!!

KONING JEZUS ZEI:"WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET"!!!

Het is niet normaal dat hangjongeren uit Arabische landen maar 2 woorden kennen en natuurlijk is dit in Politiek Den Haag maar Politici hebben geen last van hangjongeren en wonen niet in de wijken waar vluchtelingen en asielzoekers hun woningen krijgen waardoor men denkt hier de Staatsburgers aan de arabische cultuur te moeten laten opdringen die makkelijk door de Arabische buurlanden opgevangen kunnen worden omdat de euro geen rechtsgeldige munteenheid is is de door mij ingediende motie volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd om toegewezen te worden.
De Brexit wordt doorgezet en dit zal de ten uitvoerlegging van de nucleaire derde wereldoorlog stoppen waardoor ook arabieren en ISIS,IS, DAESH of hoe men deze guerilla-beweging wil noemen terug kunnen sturen zoals men is binnengekomen zo kan men ook terug op de kosten die worden betaald door de uitkeringen en om de veiligheid van de staatsburgers te waarborgen kunnen arabieren in eigen land blijven want men is gewend aan de arabische cultuur en de arabische taal!!!
Het Tavistock Instituut die psychologische manipulatie van het volk heeft bewerkstelligt dankzij psychiater Sir John Rawlings-Rees kan in Great Brittain blijven omdat psychiatrie tot de dood leidt die niet op het Rio Protocol is gebaseerd waardoor het Kyoto-Protocol nietig kan worden verklaard vanwege emmissiereducties waardoor de lijst van ondertekenaars van het Kyoto-Protocol door de schredder kan worden gedrukt.
Dit is natuurlijk beschreven in agenda 21 maar THE UNITED STATES of America trekt zich terug en erkend het Europa Continent niet waardoor de Hoge Raad der Nederlanden niet omdat rechters en advocaten niet kunnen worden aangepakt waarvan Dhr J van Kemenade een goed voorbeeld is.
In elk geval is het niet de eerste keer dat Van Kemenade de waarheidsvinding saboteert en daarom vandaag de dag de integriteit van de Rechtspraak op het spel staat.
Ook is Dhr Mr J Donner een goed voorbeeld als het gaat om justitie die grimmig de klucht voortzet en dit in het Belgische Koninkrijk waar Nederland onder valt verantwoording moet afleggen met betrekking tot politiek vluchteling Dhr A.M.L van Rooij die pentachloorfenol heeft beschreven als een zeer schadelijk chloorgas voor de volksgezondheid.
De giftigheid van pentachloorfenol is schadelijk voor maag,lever, darmen,nieren, bloed,longen, zenuwstelsel en immuunstelsel.
Natuurlijk wordt dit meteen in de doofpot gedrukt en is het noodzakelijk geweest dat het Eindhovens dagblad Dhr A.M.L van Rooij als milieu activist heeft bestempelt waardoor het arrestatiebevel wegens ten laste legging verspreiding van smaadschriften uitgevaardigd kon worden die door het Grondwettelijk Hof van BELGIE nietig zijn verklaard.
Bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof is nietig verklaarbaar gerelateerd aan het document Europa niet rechtsgeldig WO ll, Hitler cabinet en Nazi agenda voortgezet via Nederlands grondgebied waaronder de Bilderberg conferenties kapen Europa en Amerika om fascistische Wereldorde alsnog te voltooien.
Dit is te herleiden in de Rechtspraak van 30-03-2017 en daarom is de conclusie van het grondwettelijk Hof met betrekking tot onontvankelijkheid van het beroep geen rechtvaardige uitspraak is omdat de waarheid is verdraaid wegens laattijdigheid.
Natuurlijk is dit 1 van de documenten die de WAARHEID AAN HET LICHT brengen en hoe hoge heren bedrijven die de volksgezondheid willen bevorderen vernietigen en het noodzakelijk is dat er minder Overheidsinstellingen worden bewerkstelligt zodat er minder mensenlevens vernietigt worden waarvan ik Mw R.J.M Zwijnenberg de motie per ommegaande indien Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State dat de Overheid minder invloed krijgt in de maatschappelijke problemen en bedrijven zoals Philips en Royal Dutch Shell die lukraak frauderen op de beurs en Dhr G Kleisterlee verantwoordelijk is voor beursnoteringen en Dhr V Colao dit bij de Nederlands- Brits Royal Dutch Shell bewerkstelligt!!!
De door mij ingediende motie is volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd om toegewezen te worden.
Deze bedrijven zijn gekoppeld aan het Nederlands Koninklijk Huis maar dat wil niet zeggen dat dit niet mogelijk is want de advocaat Mr E Pasman van journalist W Oltmans bracht ook de misstanden van Het NL Koninklijk Huis naar buiten en de misstanden van de aandelen werden gepubliceerd in de Groene Amsterdammer waar Dhr M Herben een interview heeft gegeven toen hij lijsttrekker was bij de LPF.
U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State kent deze Lijst Pim Fortuyn wel omdat Prof. P Fortuyn is vermoord door de Kroon en Dhr F Spijkers bijna hetzelfde patroon stond te wachten vanwege de ondeugdelijke landmijnenaffaire.
Natuurlijk is er gesjoemeld met het psychiatrisch rapport van Dhr F Spijkers wat te lezen is in het volgende nieuwsbericht volgens het paradigma van het Meritocratisch Wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:

Hof: Defensie vervalste psychiatrisch rapport

HOME
Van onze verslaggever  22 oktober 1999
Defensie heeft volgens het Haagse gerechtshof de ontslagen maatschappelijk werker Fred Spijkers ten onrechte psychisch gestoord laten verklaren.
In een besloten zitting heeft het hof volgens Spijkers vastgesteld dat ambtenaren van het ministerie van defensie valsheid in geschrifte hebben gepleegd met psychiatrische rapporten over Spijkers. Het hof geeft de staatssecretaris van defensie nu de tijd om met Spijkers te onderhandelen over rehabilitatie en schadevergoeding.
Spijkers (53) raakte 16 jaar geleden in de problemen toen hij, zoals hij zelf zegt, 'weigerde een weduwe voor te liegen over de dood van haar man.' De man, een wapentester, kwam om toen een mijn onverwacht ontplofte. Dat kwam niet door zijn eigen onvoorzichtigheid, maar doordat de mijn niet deugde. Spijkers wist dat en weigerde de weduwe wijs te maken dat het de schuld van haar man was. Sindsdien maakt Defensie Spijkers het leven zuur. Hij werd psychisch gestoord verklaard en verloor zijn baan.
De ombudsman noemde de affaire in april 'onthutsend en onverantwoord'. Ook de weduwe heeft even lang gevochten om de waarheid boven tafel te krijgen.
Spijkers raakte echter verstrikt in allerlei juridische procedures. Zo weigerde hoofdofficier van justitie in Den Haag, Van Gend, zijn zaak voor de rechter te brengen omdat Spijkers ''geen nadeel'' zou hebben ondervonden. Tegen die seponering ging Spijkers in beroep. Het gerechtshof heeft deze week een middenweg gevonden door de staatssecretaris gelegenheid te geven Spijkers uit de problemen te halen. Als dat op niets uitdraait, kan Spijkers alsnog naar het hof terug.
Spijkers noemde de uitspraak gisteren 'schitterend'. Behalve rehabilitatie eist hij ook rechtzetting van het vervalste psychiatrische oordeel over hem. ,,Doordat ze me gek hebben verklaard kan ik geen baan krijgen, geen inschrijving bij het arbeidsbureau, geen lening sluiten en zelfs geen ziektekostenverzekering. Ook sociale uitkeringen lopen vast.''
Natuurlijk zijn medewerkers van de overheid niet zuiver en omdat het niet rechtsgeldige eurosysteem is gebaseerd op DSM l tot DSM lV vandaag de dag waar Paranoia uitkeringsgerechtigden achtervolgt omdat men elke maand weer opnieuw zich moet melden waarom men het chartaal geld van de uitkering die wordt uitgekeerd vanuit Den Haag en dit alleen voor eigen staatsburgers handhaaft want vluchtelingen en asielzoekers hebben in meerdere in E.U-Landen uitkeringen.
Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State dit is natuurlijk belachelijk dat arabieren die de E.U-Landen hebben overgenomen dankzij de aanslagen door IS,ISIS of andere namen van deze guerilla-beweging wij de arabische taal moeten gaan leren spreken, ons aan de arabische cultuur moeten aanpassen terwijl arabieren hier vrijwillig verblijven!!!
De aanslagen die binnenkort in NL gaan plaatsvinden als U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden niet op een adequate, accurate,efficiente handelswijze de pedagogiek(opvoedkunde) van arabische kinderen op de Nederlandse manier toepast!!!
Als men dit niet wenst dan is men hier NIET WELKOM!!!
Ik Mw R.J.M Zwijnenberg dien per ommegaande de motie in om de didactiek van de jaren '80 toe te passen zodat de mathetiek wat men bij Jeugdzorg toepast vervalt en de pedagogisch medewerkers van Jeugdzorg de andragogie, leertheorie, cognitieve gedragstherapie en de rationeel-emotieve therapie van grondlegger Albert Ellis die uit de crisisjaren 30 afstamt zodanig verslechterd is en verouderd vanwege de polarisatie van bevolkingsgroepen vandaag de dag en dit niet op culturele revolutie kan worden afgeschoven vanwege het nucleaire aanslaggevaar door de guerilla-beweging waardoor de door mij ingediende motie volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd is om toegewezen te worden.
Dit maatschappelijk probleem kan niet doormiddel van klassenstrijd worden opgelost want klassenjustitie lost dit probleem niet op volgens de abiogenese van de Scientology of vrijmetselarij waardoor dit probleem is ontstaan en het continent Europa de facto failliet is en dit beschreven staat in NO CANCER FOUNDATION en de overheid meer soorten van oncologische ziekte bewerkstelligt om de wereldbevolking uit te roeien wat genocide is en een ernstig strafbaar delict is wat in de wet internationale misdrijven is vastgelegd.
Dit is natuurlijk dankzij de kroongeheimen die door de Rothschild bestaan in de doofpot gedrukt vanwege het piramidespel van Flexkom die dankzij de wet- en regelgeving van de Scientology die op leugens,list en bedrog zijn gebaseerd net zoals de Internationale Nederlanden Groep duurzame ontwikkeling stimuleert en dit de bank is van de Scientology en dit wereldwijd de kleinste bank is omdat ING in een aantal landen onder andere namen opereert en vijf dingen die men moet weten over de omvang van banken en wereldwijd failliet is wat bij ING het geval is omdat de belastingen nog steeds elk jaar worden verhoogd.
Dankzij het niet rechtsgeldige eurosysteem die dankzij het Van-Duyn arrest is ingevoerd dankzij het corrupte scientology beleid die op het Japanse Rechtssysteem is gebaseerd en dit ook in ING Faillissementdossier.nl beschreven staat dien ik Mw R.J.M Zwijnenberg de motie in bij U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State om dit document openbaar te maken en de Algemene Bank Amsterdam-Rotterdam die op de medische sector volgens de menselijke anatomie/fysiologie is gebaseerd niet volgens de wet-en regelgeving van The International White Dragon Society (illuminati) die hun eigen zakken vult en de militaire hackersgroep Anonymous binnenkort zal publiceren via facebook.
Natuurlijk heeft U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State een afkeer van de WAARHEID en daarom is JEZUS TRADITIONEEL-CHRISTELIJK beschreven zoals dit in verschillende kerkgenootschappen heerst.
Het JURIDISCH CHRISTELIJK ETHISCH RECHTSSYSTEEM IS in de rechtbanken en gerechtshoven vandaag de dag niet aan de orde waardoor het interbellum van de ten uitvoerlegging van de nucleaire derde wereldoorlog binnenkort ten uitvoer wordt gelegd en ik Mw R.J.M Zwijnenberg per ommegaande de motie indien om herschepping: Overwinning in geestelijke strijd op een herziening in te voeren in de Rechtbanken en Gerechtshoven om de ten uitvoerlegging van de nucleaire derde wereldoorlog te stoppen waardoor deze motie volgens de beraadslaging voldoende is onderbouwd om toegewezen te worden en ik bedoel niet Herschepping: Wereldse leugens 2.0 omdat KONING JEZUS DE ZOON VAN GOD ALMACHTIG om politieke redenen is vermoord.
Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State er is al een boek verschenen van 4 en 5 Mei die niet op andere data met een ander jaartal hoeft te verschijnen vanuit San Carlos de Bariloche waar A Hitler ligt begraven die na de tweede wereldoorlog in het Andesgebergte heeft gewoond met zijn vrouw en dit door de FBI is bevestigt.
De 10 meest dodelijke dictators tot op de dag van vandaag zijn op de herschepping 2.0 wereldse leugens gebaseerd en in de wereld is niks en zijn Ere-Ariers een begrip uit het nationaalsocialisme wat men in het beleid van de VVD en Groen Links kan terug vinden.
Natuurlijk heeft dit te maken met de zwarte schapen van de Hitlers en de maffia in Italie.
De siciliaanse maffia Cosa Nostra heeft overal netwerken wat ook het geval is bij de Ndrangheta en zijn overal in vertakt tot aan Koningshuizen aan toe.
Ndrangheta is de grootste machtigste criminele organisatie die de havens van Rotterdam en Antwerpen beheert waardoor Italie geassocieerd wordt met de maffia een erfgoed waar Italie niet trots op is wat is begonnen met de geschiedenis van La Cosa Nostra en feodalisme met betrekking tot de feodale piramide die is te zien op You Tube geschiedenis geestelijke en wereldlijke macht.
De wereldlijke macht behoort vandaag de dag aan jeugdzorg toe omdat men zegge achtduizend euro verdient aan elk kind wat onder toezicht staat en jeugdformaat zoekt pleegouders die kinderen uit huis plaatsen voor altijd en niet naar de kinderen luistert!!!
Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State wanneer gaat U hier een gezond beleid in handhaven niet gebaseerd op DSM V!!!

Ik Mw R.J.M Zwijnenberg dien per ommegaande de motie in om het beleid die door kinderartsen via neonatologie zonder psychiaters en psychologen op het Juridisch Ethisch CHRISTELIJK Rechtssysteem gebaseerd op een Rechtgeldige Bindende Constitutionele Monarchie te bewerkstelligen: 

De 10 geboden:

1:Eerste gebod.

GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.
IK BEN ER IMMERS.
2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.
Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.
4:Vierde gebod.
Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
5:Vijfde gebod.
Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.
6:Zesde gebod.
Bega geen moord.

7:Zevende gebod.
Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.
Steel niet.
9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.'' 

Uit Titus 3:1
Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde. 

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalemvan GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet! 

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

Uit Matheus: 22:17-21

Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:
Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.
En zij brachten HEM een penning.
En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
Zij zeiden tot HEM:Des keizers.
Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.

De Overheid heeft hier niks tegen in te brengen en zoals is beschreven op de website van Wij Worden Wakker Vaccineren of niet vaccineren is dus niet bepalend voor de overheid en de Nieuwe wereldorde vanwege de codex alimentarius.
De codex alimentarius stijgt op uit Auswitz waar mensen werden vergiftigt en vandaag de dag klokkenluiders die zich gezamelijk inzetten voor een gezonde rechtvaardige vreedzame wereld natuurlijk het leven zuur worden gemaakt terwijl Dr Laibow over de codex alimentarius heeft gezegd dat dit niet medisch verantwoord is en voeding een gezonde geest in een zieke geest veranderd en men kinderhandel normaal vind omdat Jeugdzorg gebaseerd is op kinderhandel.
Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State nu beweerd U natuurlijk dat alles om de RECHTEN van het kind draait wat niet het geval is want bij jeugdzorg is alles gebaseerd op chartaal geld zoals U kunt lezen in het volgende nieuwsartikel:

Jeugdzorg is kinderhandel

Wanneer houdt het eens op dat jeugdzorg kinderen met leugens weghalen bij de ouders en door verhandelen naar  pleeggezinnen. het pleeggezin krijgt iedere maand 550 euro extra daarvoor en jeugdzorgontvangt voor elk uithuisplaatsing per jaar 90.000 euro..
Alles draait om geld, en niet meer om het kind

Tijd dat we in actie komen hiertegen..
Kinderen horen bij de ouders..


 
jeugdzorg veroorzaakt ouders en de kinderen juist dat ze getraumatiseerd worden

Kinderen zijn de dupe omdat jeugdzorg alleen maar geld nodig heeft en dat met uithuisplaatsingen dat dus heel makkelijk ontvangt..

Zelfs kinderrechters werken hieraan mee, want die geloven jeugdzorg en zelfs de politie werkt hiermee mee aan de kinderhandel van jeugdzorg

links: http://www.jeugdzorg-da rkhorse-plus.blogspot.nl/


 


Hier een verhaal van een moeder die strijd van de leugens van jeugdzorg tegen gaat om haar kind terug te krijgen Nora Yorukseven http://norayoruksev en.wordpress.com/about/

En van dit soort verhalen zijn er teveel te vinden op internet


En op facebook zijn er ook verschillende groepen te vinden van slachtoffers van jeugdzorg


Tijd dat dit stopt!!

Kinderen horen niet te verhandeld worden door jeugdzorg voor geld..

Natuurlijk is dit beleid van Jeugdzorg door het pedonetwerk doormiddel van omkoping, onderzoeksvervalsing en manipulatie net zoals de pillenmaffia wat gereguleerde corruptie is en Duitsland de nieuwe munteenheid relateerd aan IG Farben omdat men niet langer de kar kan trekken vanwege het niet uitkeren van schadevergoedingen van Staatsburgers die gedupeerd zijn.
Mede dankzij het Orsini schandaal is Duitsland dit verplicht naar hun eigen staatsburgers toe omdat de vluchtelingen alle banen krijgen.
Duitsland heeft niet de sterkste economie van Europa maar Zweden.
Net zoals in Nederland zijn er veel NL Staatsburgers door een hel gegaan dankzij de pedomunt euro waar Ronald Blij (Ronald Bernard) van de blije bank over heeft geschreven die uiteindelijk is vermoord vanwege klokkenluiden over het eurosysteem die gebaseerd is op het Pedonetwerk van Het Demmink-Tribunaal.
Dus op leugens, list en bedrog wat terug te zien en te lezen is in de Marianne Vaatstra files die ook al 18 jaar in de doofpot gehouden wordt omdat dit te maken heeft met Prins Clausgate en het geruisloos voortgezette Nazi-beleid vanuit Nederlands grondgebied wat is te lezen in het document: Int. Strafhof en Tribunaal illegaal gevestigd in Nazi Nederland ten gunste van de N.W.O (Vierde-Rijk)

Dit document zal ik voor de goede orde toevoegen zodat alle P.I en het INTERNATIONAAL STRAFHOF gesloten kunnen worden waarvan ik Mw R.J.M Zwijnenberg de motie indien om gedetineerden die ten onrechte hebben vastgezeten de schade te vergoeden en dankzij het Koninklijk Huis een Gas prices cause people to vacation closer to home op kosten van het Koninklijk Huis aan te bieden vanwege parafilie wat voldoende onderbouwd is om de door mij ingediende motie volgens de beraadslaging toe te wijzen.
Natuurlijk staan wij aan de vooravond van de derde wereldoorlog omdat wij niks leren van de geschiedenis en zal de geschiedenis zich herhalen en de militaire hackersgroep Anonymous laat zien we must stop what is coming op You Tube:Vind U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State het normaal dat het Pedonetwerk gebaseerd is op Dante' s Inferno dankzij de Kroon wat Ella Ster heeft gepubliceerd dankzij Radio Kanata?! en de ITCCS ORGANISATIE!!!
Natuurlijk is dit niet normaal en daarom is pedogate hampstead gepubliceerd door Marycinta om de WAARHEID AAN HET LICHT TE BRENGEN!!!
Dankzij de invoer van de euro leven de staatsburgers in een dictatuur daarom is het forum voor democratie opgericht die tegen de uitbreiding van de EU is net zoals de EU-Staatsburgers die de mond worden gesnoerd vanwege polarisatie omdat asielzoekers sneller een huis krijgen terwijl asielzoekers geen slag hebben gewerkt en belasting hebben betaald; U Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State dit door de belastinginspectie kan laten onderzoeken en dit niks heeft te maken met complotdenken voor beginners.
De door mij ingediende EISEN kunnen door de ten laste legging van Majesteitschennis Ten Uitvoer worden gelegd!!!
De Eisen zijn U bekend.

Dat het Uwe Edelhoogachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moge behage en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de wet dit toelaat en aan de zorgplicht te voldoen waardoor Meineed en MAJESTEITSCHENNIS ten laste wordt gelegd doormiddel van de ten uitvoer legging van het Zwijnenberg-arrest


Hopende U voldoende informatie te hebben verstrekt, verblijft,

Hoogachtend

R.J.M Zwijnenberg

Bijlage 1: JEZUS
Bijlage 2: 1600 Daily THE WHITE HOUSE Washington D.C.
Bijlage 3: Europa niet rechtsgeldig, WO ll, Hitler cabinet en Nazi agenda voortgezet via Nederlands grondgebied waaronder de Bilderberg conferenties kapen Europa en Amerika om fascistische Wereldorde alsnog te voltooien.
Bijlage 4: Sectie M Brits Commando 1943-1945.
Bijlage 5: Hr. Ms K XVll: sunk mine or an assault?
Bijlage 6: The Netherlands and the attack on Pearl Harbor.
Bijlage 7: IG Farben industrie (chemische geneesmiddelen).
Bijlage 8: Processen van Neurenberg.
Bijlage 9: Getuigenverhoren en -verklaringen Internationaal Militair Tribunaal.
Bijlage 10: Asjkenazische Joden.
Bijlage 11: Asjkenazi en Royal bloedlijnen.
Bijlage 12: Z.M (Koning Willem l) Koning Willem Frederik, Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg, Prins van Oranje-Nassau- Hoofdinhoud
Bijlage 13: Full text of Historisch overzicht van het ontstaan der Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Biliton, van de wet, houdende hare oprichting en van hare statuten.
Bijlage 14: Benelux gekaapt voor voortzetting DerdeRijk!
Bijlage 15: De samenwerking tussen het Zionisme en het Nationaal Socialisme.
Bijlage 16: Medicijnen in de psychiatrie.
Bijlage 17: August Thyssen.
Bijlage 18: De langstzittende kabinetten van Nederland.
Bijlage 19: Collaboratie Tweede-Wereldoorlog/ Heulen met de vijand.
Bijlage 20: Mr. D.U Stikker- Hoofdinhoud.
Bijlage 21: Office of Strategic Services.
Bijlage 22: Willem Sassen.
Bijlage 23: Kurt Tank.
Bijlage 24: Eva Peron.
Bijlage 25: 8 lijnen van het werk in het water-technologie voor ge-integreerd managment in de voedingmiddelenindustrie.
Bijlage 26: Leon Degrelle.
Bijlage 27: Hans- Ulrich Rudel.
Bijlage 28: Otto Skorzeny.
Bijlage 29: Adolf Eichmann.
Bijlage 30: Mossad.
Bijlage 31: Steyr-Daimler-Puch.
Bijlage 32:Sassen, Willem en Alphonse De vlucht van Willem naar Argentinie.
Bijlage 33: Demarche.
Bijlage 34: Jan Donner.
Bijlage 35: Centrale Zuiveringsraad Bedrijfsleven.
Bijlage 36: Verzoekschrift eerste aanleg Europa.
Bijlage 37: Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland.
Bijlage 38: Aan die 13 MlO kilo Arsenicum en die 30 MlO kilo Chroom Vl kan het niet gelegen hebben.
Bijlage 39: Geheimzinnig en mysterieus: de Bilderbergconferentie.
Bijlage 40: Comptabiliteitswet.
Bijlage 41: Comptabiliteitswet 2001.
Bijlage 42: Oligarchie.
Bijlage 43: Jozef Retinger.
Bijlage 44: Discours de Joseph Retinger sur l' avenir du continent europeen (Londres, 7 mai 1946).
Bijlage 45: European League for Economic Cooperation.
Bijlage 46: Bende van Nijvel.
Bijlage 47: Benoit de Bonvoisin.
Bijlage 48: Strijdende Communistische Cellen.
Bijlage 49: Wij Worden Wakker.
Bijlage 50: H.A.A.R.P.
Bijlage 51: Wij Worden Wakker Censuur.
Bijlage 52: Wij Worden Wakker Mind Control.
Bijlage 53: The delibrate dumbing down of America.
Bijlage 54: How the Animated Serei G.I Joe Predicted Today' s Illuminatie Agenda.
Bijlage 55: 7 Secret Ways We Are Being Poisoned.
Bijlage 56: Aspertaam Zoet vergif dankzij Monsanto.
Bijlage 57: Howard Metzenbaum.
Bijlage 58: Documentaire over chemtrails.
Bijlage 59: TV en de vier basisfrenquenties van de mens.
Bijlage 60: Is vrij denken een mentale stoornis?
Bijlage 61: Het Tavistock Instituut en psychologische manipulatie van het volk.
Bijlage 62: Rio Protocol.
Bijlage 63: Kyoto-protocol.
Bijlage 64: Lijst van ondertekenaars van het Kyoto-protocol.
Bijlage 65: Wij leven in een polderdictatuur.
Bijlage 66: Jos van Kemenade.
Bijlage 67: In elk geval is het niet de eerste keer dat Van Kemenade de waarheidsvinding saboteert.
Bijlage 68: De integriteit van de Rechterlijke Macht staat op het spel.
Bijlage 69: Justitie zet grimmige klucht voort.
Bijlage 70: 02/10/2012 Twee Nederlandse Nazi' s met topfuncties moeten inzake politiek vluchteling Ad van Rooij verantwoording afleggen tegenover de Belgische ministers Joelle Milquet van Binnenlandse Zaken en Annemie Turtelboom van Justitie.
Bijlage 71: Pentachloorfenol.
Bijlage 72: Eindhovens Dagblad bestempelt Van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum als Milieu-activist).
Bijlage 73: Arrestatiebevel Ad van Rooij.
Bijlage 74: Grondwettelijk Hof van Belgie!
Bijlage 75: Bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof.
Bijlage 76: Rechtspraak.
Bijlage 77: Conclusie Grondwettelijk Hof Van Rooij.
Bijlage 78: Gerard Kleisterlee.
Bijlage 79: Ellen Pasman advocaat van journalist Willem Oltmans.
Bijlage 80: De Groene Amsterdammer.
Bijlage 81: Mat Herben.
Bijlage 82: Fred Spijkers.
Bijlage 83: Paranoia.
Bijlage 84: Pedagogiek.
Bijlage 85: Didactiek.
Bijlage 86: Andragogie.
Bijlage 87: Leertheorie.
Bijlage 88: Cognitieve gedragstherapie.
Bijlage 89: Rationeel-emotieve therapie.
Bijlage 90: Albert Ellis.
Bijlage 91: Crisis van de jaren 30.
Bijlage 92: Polarisatie.
Bijlage 93: Culturele Revolutie.
Bijlage 94: Klassenstrijd.
Bijlage 95: Klassenjustitie.
Bijlage 96: Abiogenese.
Bijlage 97: Continent.
Bijlage 98: Europa (werelddeel).
Bijlage 99: De Facto.
Bijlage 100: No Cancer Foundation.
Bijlage 101: Genocide.
Bijlage 102: Wet internationale misdrijven.
Bijlage 103: Kroongeheimen.
Bijlage 104: Het piramidespel van Flexkom.
Bijlage 105: ING en de duurzame ontwikkeling.
Bijlage 106: ING vijf dingen die je moet weten over de omvang van Banken + wereldwijd faillissement ING.
Bijlage 107: ING Faillissementendossier.
Bijlage 108: The International White Dragon Society.
Bijlage 109: Anonymous.
Bijlage 110: JEZUS TRADITIONEEL CHRISTELIJK.
Bijlage 111: Herschepping: Overwinning in geestelijke strijd.
Bijlage 112: Herschepping Wereldse leugens.
Bijlage 113: 4 en 5 Mei Denkboek.
Bijlage 114: San de Bariloche.
Bijlage 115: FBI-documenten suggereren dat Adolf Hitler en zijn vrouw de oorlog hebben overleeft.
Bijlage 116: De 10 meest dodelijke dictators tot op de dag van vandaag.
Bijlage 117: Ere- Arier.
Bijlage 118: De zwarte schapen van de Hitlers.
Bijlage 119: Maffia in Italie.
Bijlage 120: Ndrangeta.
Bijlage 121: Maffia.
Bijlage 122: De maffia, erfgoed waar Italie niet trots op is.
Bijlage 123: History of La Cosa Nostra.
Bijlage 124: Feodalisme.
Bijlage 125: Feodale piramide.
Bijlage 126: You Tube geestelijke en Wereldlijke macht.
Bijlage 127: Jeugdformaat zoekt pleegouders.
Bijlage 128: DSM V.
Bijlage 129: Kinderarts.
Bijlage 130: Neonatologie.
Bijlage 131: Vaccineren of niet vaccineren Wij Worden Wakker.
Bijlage 132: De Nieuwe Wereldorde en de Codex Alimentarius.
Bijlage 133: Codex Alimentarius stijgt op uit Auswitz.
Bijlage 134: Gezamenlijke inzet voor een gezonde, rechtvaardige en vreedzame wereld.
Bijlage 135: Dr Laibow over de Codex Alimentarius.
Bijlage 136: Jeugdzorg is kinderhandel.
Bijlage 137: De pillenmaffia.
Bijlage 138: Marianne Vaatstra files.
Bijlage 139: Prins Clausgate.
Bijlage 140: Gas prices cause people to vacation closer to home.
Bijlage 141: Parafilie.
Bijlage 142: De geschiedenis herhaalt zich terwijl wij aan de vooravond staan van world war lll.
Bijlage 143: Anonymous we must stop what is coming.
Bijlage 144: Dakloze landgenoten leven in rioolbuizen.
Bijlage 145: Pedonetwerk gebaseerd op Dante's Inferno.
Bijlage 146: De Kroon.
Bijlage 147: Ella Ster.
Bijlage 148: Radio Kanata.
Bijlage 149: ITCCS.
Bijlage 150: Pedogate Hampstead.
Bijlage 151: Forum voor Democratie.
Bijlage 152: Polarisatie.
Bijlage 153: De Belastinginspectie.
Bijlage 154: Complotdenken voor beginners.
Bijlage 155: Kopie Legitimatie R.J.M Zwijnenberg