dinsdag 31 mei 2016

Ondergang van Zweden toont aan dat islam niet samengaat met democratie

Ondergang van Zweden toont aan dat islam niet samengaat met democratie

Onderzoeken wijzen uit de ‘rode’ en (links)groene partijen 80% tot 90% van de moslimstemmen krijgen – Ook onze toekomst: Zweden dit jaar meer geld kwijt aan asielzoekers dan aan politie, justitie, defensie en kinderbijslag – Kwart miljoen Zweedse bejaarden onder armoedegrens om massa immigratie te betalen
 
Internationale analisten schrijven dat Zweden, dat jarenlang zijn grenzen het verst opende voor grote aantallen moslimmigranten, hoogstwaarschijnlijk het ‘point of no return’ is gepasseerd. ‘Het begint de mensen eindelijk te dagen dat het Zweedse Zweden wel eens voor altijd verloren kan zijn,’ aldus Ingrid Carlqvist voor het Gatestone Institute. ‘Er bestaat geen land waar de islam dominant is dat als democratie met vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten kan worden beschouwd.’ Historisch is aangetoond dat overal waar moslims eenmaal 10% van de bevolking uitmaken, de ellende pas echt begint.
 
Carlqvist begint dat ‘het geen geheim is dat de democratie kan worden gebruikt om de democratie te vernietigen’. Dat is exact wat er in Zweden aan de gang is. In 1930 telde het land welgeteld 15 moslims. Sinds in 1975 de grenzen van Europa in het kader van ‘olie voor immigratie’ werden geopend, leven er nu op een bevolking van 9,8 miljoen zeker 1 miljoen moslims. Terwijl overal moskeeën verrijzen, is het land in de multiculturele en multireligieuze droom veranderd die de gevestigde orde ook voor de rest van Europa –ook Nederland- in gedachten heeft.

Islam is totalitaire ideologie

De Zweedse elite schijnt echter nog steeds niet door te hebben dat de islam geen privé religie is, maar een totalitaire ideologie en controlesysteem dat ieder aspect van het leven wil beheersen: welke kleren je mag dragen, welke vrienden je mag hebben, met welke voet je de eerste stap in de badkamer moet zetten. Dr. Peter Hammond schreef in zijn boek ‘Slavernij, Terrorisme en Islam: De historische wortels en de huidige dreiging’ dat het doel van de islam niet zozeer het bekeren van de mensheid, maar het vestigen van deze discriminerende, racistische en onderdrukkende Sharia wetten over de hele wereld is.

Niet één moslimland met vrijheid meningsuiting en gelijke rechten

Twee feiten tonen glashelder aan dat de islam en de democratie niet samengaan. Ten eerste bestaat er niet één moslimland waar vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten bestaan zoals in het Westen. Sommigen wijzen weliswaar op Indonesië en Maleisië, maar in beide landen worden nog steeds lijfstraffen uitgedeeld aan bijvoorbeeld vrouwen die teveel haar of huid laten zien, en tevens aan iedereen die publiekelijk een grapje maakt over de islam of Mohammed, of openlijk kritiek op de religie uit.
Anderen wijzen op Turkije, maar in dat land worden zoals bekend met de regelmaat van de klok journalisten, politieke tegenstanders en gewone burgers willekeurig gearresteerd en vastgezet omdat ze dictator Recep Erdogan of de islam zouden hebben beledigd. Wat volgens Erdogan feitelijk hetzelfde is.

80%-90% moslims stemt op ‘rood’ en (links)groen

Ten tweede blijken moslims overal als collectief te stemmen. In Frankrijk stemde 4 jaar geleden 93% van de moslims op de huidige socialistische president Francois Hollande. In 2006 kreeg de Zweedse versie van de PvdA 75% van de stemmen van de moslims in het land. Onderzoeken laten zien dat ‘rood’ en ‘groen’ samen 80% tot 90% van de moslimstemmen krijgen. Het zal dus geen verbazing wekken dat het juist rode en (links)groene politici zijn die het hardst pleiten voor het binnenhalen van zoveel mogelijk migranten uit islamitische landen.
Net als in de rest van Europa doet het Zweedse establishment nog steeds zijn ogen dicht voor de enorme problemen die het snel groeiende aantal moslims veroorzaken. Terwijl de regering beweert dat het land in de goede richting gaat, ervaren gewone Zweden echter precies het tegenovergestelde. Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de media, die net als bij ons enkel pro-immigratie en pro-islamitische propaganda verspreiden, en de explosie van criminaliteit die vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt wordt door moslimmigranten, verzwijgen.

Vooral bejaarden moeten bloeden voor massa immigratie

Steeds meer wijken in Zweedse steden, zelfs de kleinere, moeten als verloren worden beschouwd. Moslimbendes maken daar de dienst uit en vechten zowel tegen de autochtone bevolking als tegen elkaar. Vooral de oudere en bejaarde Zweden lijden hier het meest onder, omdat de regering fors bezuinigde op pensioenen en uitkeringen om de massa immigratie te kunnen betalen – een beleid dat al jaren ook in Nederland gevolgd wordt. Al een kwart miljoen (!) Zweedse bejaarden leven hierdoor onder de armoedegrens.

Asielzoekers kosten meer dan politie, defensie en justitie

De ruim € 7,5 miljard die ‘het nieuwe Zweden’ dit jaar uittrekt voor asielzoekers –twee keer zoveel als vorig jaar, en bijna negen keer zoveel als 10 jaar geleden- is meer dan het totale politie- en justitie systeem kost, meer dan defensie, en twee keer zoveel als de uitgekeerde kinderbijslagen. Deze kosten zullen in de komende jaren astronomisch worden als bedacht wordt dat 64% van alle immigranten volgens officiële statistieken na 10 jaar ‘integratie’ nog steeds niet kan of wil werken.

Minister erkent dat openbare orde en veiligheid in gevaar zijn

Zelfs voor de flegmatieke Zweden, die jarenlang niet klaagden, is de maat nu vol. Velen emigreren naar buurlanden, Spanje of Portugal, omdat de belastingen daar niet zo krankzinnig hoog zijn. Voor degenen die dat niet kunnen wordt de situatie met de dag erger; minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman gaf enige tijd geleden toe dat de veiligheid van burgers die in de buurt van asielzoekerscentra wonen, niet langer gegarandeerd kan worden, en de komst van zoveel criminele migranten ‘een ernstige bedreiging voor de openbare orde en interne veiligheid’ is.
Maar net als in ‘ons’ eigen Den Haag blijft het bij woorden die nooit in daden worden omgezet. Toen in een voorstad van Stockholm pal naast een school huisvesting voor 600 asielzoekers werd aangekondigd, liepen de gemoederen onder de bevolking zeer hoog op. Op een hoorzitting wezen veel bewoners woedend op de enorme overlast, verkrachtingen en  steekpartijen die schering en inslag zijn bij andere AZC’s en wooncomplexen voor migranten.

Meeste Zweden vinden immigratie grootste probleem

‘Alles wijst erop dat de tot nu toe volgzame Zweden genoeg hebben van het onverantwoordelijke immigratiebeleid dat al jarenlang door zowel socialistische als conservatieve regeringen wordt gevoerd,’ schrijft Carlqvist. Gewone burgers kunnen het niet meer verdragen dat Zweden dankzij moslimmigranten naar de 2e plaats van landen waar percentueel de meeste verkrachtingen ter wereld plaatsvinden hebben geleid. Ook het aantal moorden is explosief gestegen.
53% van de Zweden vindt immigratie dan ook het belangrijkste nationale probleem. Vorig jaar was dat nog maar 27%. Inmiddels vinden zeven van de tien Zweden dat er teveel migranten zijn. Velen maken zich zorgen over de democratie, die dankzij het snel groeiende aantal moslims onder steeds grotere druk komt te staan. Ondertussen probeert de overheid met gemanipuleerde en vervalste cijfers te doen overkomen alsof alle zorgen ongegrond zijn. Zo wordt het aantal moslims kunstmatig lager gehouden door bijvoorbeeld illegalen en asielzoekers niet mee te tellen.

De historische feiten als een land steeds meer moslims krijgt:

De afgelopen drie jaar werden slechts 9700 van de 300.000 asielzoekers in Zweden uitgewezen. Het percentage moslims onder de bevolking bedraagt dan ook zo’n 10% of hoger. In zijn boek beschrijft dr. Peter Hammond wat er historisch tot nu toe altijd en overal gebeurt als een land stapsgewijs wordt overgenomen door de islam:

* Zolang er 1% of minder moslims zijn, heeft niemand last van ze;
* Bij 2% tot 3% beginnen ze andere minderheidsgroepen te werven voor hun idealen, bijvoorbeeld in gevangenissen;
* Op 5% beginnen moslims naar verhouding onredelijk veel invloed te krijgen, zoals eisen dat ze aparte zwemuren krijgen, scholen en kantines halal voedsel serveren, en in publieke- en bedrijfsgebouwen voor hen aparte gebedsruimtes worden ingericht;
* Bij 10% beginnen wetteloosheid en criminaliteit snel toe te nemen. Sommigen beginnen te klagen over hun situatie, die in hun ogen altijd de schuld is van de niet-moslims. Auto’s worden in brand gestoken (Ede), bendes maken ’s avonds en later ook overdag de straten onveilig. Mensen die zich negatief over de islam uitlaten worden bedreigd of zelfs aangevallen;
* Als moslims 20% van de bevolking uitmaken, dan barst het geweld pas goed los. Migranten vormen jihadistische milities die mensen vermoorden en kerken en synagogen in brand steken;
* Bij 40% worden niet-moslims voortdurend aangevallen en steeds vaker afgeslacht. Terreuraanslagen en straat-, stad- en zelfs regionale oorlogen zijn aan de orde van de dag;
* Met 60% moslims worden niet-moslims zoals christenen vervolgd en beginnen er etnische zuiveringen, mogelijk zelfs genocide. De Sharia wordt dwingend opgelegd, en de ongelovigen moeten de jizya (onderdanigheidsbelasting) gaan betalen;
* Als ze 80% van de bevolking vormen, dan hebben moslims de regering overgenomen en begaan ze ook op overheidsniveau geweld in de naam van de islam;
* Bij 100% zouden de moslims eindelijk ‘vrede’ moeten hebben. Hier komt de misleidende term ‘vreedzame religie’ vandaan. In de islam kan er alleen vrede zijn, als iedereen moslim is. Tot die tijd zijn moslims automatisch altijd en overal in oorlog met alle niet-moslims.
Nogmaals: het gaat hier om honderden jaren verifieerbare historische feiten, maar noch in Zweden, noch in de rest van Europa wordt dit gevaar ooit in de media of door de heersende politiek besproken. Nog steeds is alles wat de islam en/of moslims zelfs maar enigszins in een negatief daglicht stelt –zelfs al zijn dit de harde feiten- taboe, en wordt dit onmiddellijk als racistisch weggezet (en dat terwijl moslims helemaal geen apart ras zijn, al zouden we dat gezien alle bescherming en voorkeursbehandelingen die ze krijgen inmiddels wel gaan denken).

Voor Zweden is het te laat, en voor ons?

Hammond schreef al in 2005 dat in de meeste andere West Europese EU-landen dezelfde trend als in Zweden zichtbaar is. Moslims, ook en zelfs juist van de derde generatie, keren zich ondanks alle voorzieningen en kansen die ze krijgen af van de samenleving, beginnen in getto’s te wonen en bendes te vormen. Bij rellen en andere gewelddaden krijgen ze altijd begrip en bijval van moslimleiders, die uitsluitend de niet-islamitische autochtone bevolking de schuld geven van de in werkelijkheid zelf gewilde en veroorzaakte uitzonderingspositie die veel moslimjongeren in de maatschappij hebben.
Het Gatestone Institute constateerde na uitgebreid bevolkingsonderzoek dat de Zweden nog steeds amper weten wat de islam nu eigenlijk echt is, en wat de verschrikkelijke gevolgen van de door hun politici gewilde islamisering zullen zijn. Carlqvist: ‘Het land lijkt totaal onvoorbereid op wat gaat komen.’ En wat voor de Zweden geldt, lijkt helaas ook voor de meeste Nederlanders te gelden. Wordt men hier net als in Zweden pas wakker als het al te laat is?
 

Kinderartsen organisatie: Transgender onderwijs is kindermisbruik door de staat

Kinderartsen organisatie: Transgender onderwijs is kindermisbruik door de staat


Links-liberale ideologen willen alle grenzen uitwissen, zelfs tussen de geslachten - Niet voor niets plegen veel transgenders zelfmoord

Waanzin ten top: Deze ‘transgendere’ Amerikaanse vader verliet zijn 7 kinderen om een nieuw leven te beginnen als 6 (!!!) jarig meisje – en werd daarvoor toegejuicht door het links-liberale establishment als ‘een lichtend voorbeeld van diversiteit’ (2).

In de VS is in tal van staten een storm van verzet opgestoken nadat de regering Obama besloot dat de scheiding tussen de seksen op scholen moet worden uitgewist. Voortaan mogen jongens van meisjestoiletten gebruik maken en omgekeerd, zolang ze zich ‘transgender’ voelen. In Europa is al jaren eenzelfde trend zichtbaar. Net als de Amerikaanse kinderartsenorganisatie ACP noemt Mike Adams van de grootste Amerikaanse alternatieve medische- en gezondheidswebsite Natural News het programmeren van scholieren met deze links-liberale ideologie niets anders dan een nieuwe vorm van massaal en ernstig kindermisbruik door de staat, die de psyche van toekomstige generaties –ook de niet-transgenders- totaal corrumpeert en verwoest.
 
Alle grenzen uitwissen, zelfs tussen geslachten

Alle grenzen moeten worden uitgewist. Deze zin vat ongeveer samen waar het complete links-liberale establishment in Amerika en Europa naar streeft. Grenzen tussen landen zijn in Europa al opgeheven. Economieën worden genivelleerd door de welvaart van nijvere rijkere landen over te hevelen naar de armere en geldverkwistende. Grenzen tussen volken en culturen worden verwoest door de gedwongen import van miljoenen moslimmigranten, wier geloof en gewoonten haaks staan op bijna alle traditionele Westerse normen en waarden.
Maar dat is nog niet genoeg. Zelfs de biologische, fysieke grenzen tussen de seksen moet verdwijnen. Begrippen zoals ‘man’, vrouw’, ‘jongen’ en ‘meisje’ worden nu ook door de overheid ondermijnt door kinderen al vanaf de eerste groepen van de basisschool seksueel ‘onderwijs’ te geven dat nog maar 20 jaar geleden compleet krankzinnig zou worden gevonden. Terwijl 95% van de bevolking heteroseksueel is, krijgen kinderen in Europa en Amerika inmiddels te horen dat seksualiteit een keuze is, waarbij heteroseksualiteit doorgaans helemaal onderaan het lijstje staat.

Psychologische stoornis in schril contrast met realiteit

Het ‘transgenderisme’ en ‘biologische subjectivisme’ is in het Westen vast verankerd in het politiek-correcte denken. Slechts een zeer kleine fractie van de bevolking lijdt van nature aan de psychische waanvoorstelling die bij hen een psychologische loskoppeling van hun biologische realiteit leidt, waardoor ze zich ‘man in een vrouwenlichaam’ of omgekeerd voelen. Desondanks moet een dergelijke stoornis inmiddels normaal worden gevonden, als een normale keuze worden beschouwd, waar niets ongewoons aan is. Sterker nog: het wordt gepromoot.
Deze ideologie staat in schril contrast met alle bekende wetenschappelijke wetmatigheden over de biologische en fysieke realiteit. Het is des te schokkender dat dit nieuwe ‘transgender’ ideaal al bij jonge kinderen wordt opgedrongen. Volgens Adams maakt dit denken deel uit van ‘een zieke, meedogenloze politiek’ die rechtstreeks uit de kokers van de meest waanzinnige (linkse en liberale) randpartijen van het politieke spectrum voortkomt.

Samenleving juicht creatie verwarde, suïcidale kinderen toe

‘Deze politieke agenda verlangt dat overheidsscholen in transgender kinderfabrieken worden omgevormd. Die zullen verwarde, suïcidale kinderen voortbrengen, die door een samenleving, die hen toejuicht om het loochenen van hun biologische identiteit, lichamelijk en chemisch verminkt worden. Deze hele agenda van politiek gemotiveerde culturele brandstichters die Amerikaanse (en Europese) kinderen in het vizier hebben, is niets anders dan schandalig kindermisbruik.’
De Amerikaanse Studiegemeenschap van Kinderartsen (ACP) verklaart dat ‘de menselijke geslachtelijkheid een objectief biologisch binair kenmerk’ is. ‘Wij dringen er bij onderwijzers en wetgevers op aan om alle strategieën die kinderen dusdanig conditioneren om chemische en chirurgische imitatie van het andere geslacht als normaal te accepteren, af te wijzen. Feiten, niet ideologieën, bepalen de realiteit.’

Obama’s ‘derde geslacht’ bestaat niet en is waandenkbeeld

Obama’s nieuwe wet waarmee kinderen op scholen zelf hun sekse en aanverwante toilet mogen kiezen, vergroot de verwarring bij kinderen die moeite hebben met hun biologische geslachtelijke identiteit. ‘Het geloof van een persoon iets te zijn wat hij niet is, is op zijn best een teken van verward denken,’ aldus de ACP. ‘Als een verder gezonde biologische jongen gelooft dat hij een meisje is, of een verder gezond meisje gelooft dat ze een jongen is, dan zit daar een objectief psychologisch probleem achter, dat zich in het hoofd bevindt, en niet in het lichaam, en daarom als zodanig behandeld moet worden. Deze kinderen leiden aan een geslachtsidentiteitstoornis.’
De links-liberale ideologie beweert echter dat het transgenderisme een ‘derde geslacht’ is. Dat is echter absolute flauwekul. Er bestaat geen derde geslacht. Als een man beweert vrouw te zijn, maakt hem dat niet tot een vrouw. Daarom is het ‘biologische subjectivisme’ een waandenkbeeld – echter wel een waandenkbeeld dat door middel van beschamende politiek-correcte tactieken aan de hele bevolking wordt opgedrongen.

Vicieuze cirkel van kinderverminkingen en psychische ziekten

Het is beangstigend dat de politiek gemotiveerde transgender agenda in alle lagen van het onderwijs is doorgedrongen. Kwetsbare kinderen worden hierdoor in de verwarrende, misbruikende wereld van chemische castraties en operatieve genitale verminken meegezogen. Ondertussen staan alle gedweeë conformisten aan de zijlijn te applaudisseren voor hen die die ‘moed’ hebben hun biologische identiteit te verloochenen.
Adams wijst erop dat we inmiddels in een wereld leven waarin ‘ouders die eigenlijk psychiatrische behandeling nodig hebben, hun kinderen tot geslachtsverwarde slachtoffers opvoeden, die later dan zelf psychiatrische hulp nodig hebben. Zo ontstaat een vicieuze cirkel van psychische ziekten en kinderverminkingen, die door de politieke machten overeind wordt gehouden’. Kinderen wordt ‘onvoorstelbaar leed aangedaan door hen transgenderisme op te dringen, enkel omdat dit naar de perverse politieke smaak van gestoorde volwassenen is.’
Het ACP: ‘De conditionering die kinderen laat geloven dat een levenslange chemische en operatieve imitatie van het andere geslacht normaal en gezond is, is kindermisbruik.’ Volgens het ACP zal dit beleid ertoe leiden tot steeds meer kinderen zich laten ‘ombouwen’ en worden volgestopt met chemicaliën om hun natuurlijke puberteit te onderdrukken. Dit leidt doorgaans tot levenslange bijwerkingen, om niet te spreken over het aangetoonde sterk verhoogde risico op kanker door de voortdurende toediening van geslachtshormonen.

Bijna alle ‘twijfelaars’ accepteren uiteindelijk hun eigen geslacht

Volgens het toonaangevende, over de hele wereld gebruikte DSM-5 (Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders) accepteren 98% van de jongens en 88% van de meisjes die ooit enige tijd moeite hebben met hun geslachtelijke identiteit, uiteindelijk gewoon hun natuurlijke biologische kenmerken, en beleven een volstrekt normale puberteit.
Als een samenleving deze kinderen echter gaat stimuleren en bevestigen in hun verwardheid, en hen al heel vroeg ‘transgenders’ gaat noemen die mogelijk chemische en operatieve verminkingen nodig hebben, ‘dan is dat een misdaad tegen deze kinderen,’ aldus Adams.

ACP: Opdringen transgenderisme is kindermisbruik

Het ACP bevestigt dat ‘het wetenschappelijk gezien nooit duidelijker is bewezen dat kinderen en jongeren niet in staat zijn om werkelijk doordachte besluiten over permanente, onomkeerbare en levens veranderende medische ingrepen te maken.’
‘Op deze grond beschouwt het ACP het als misbruik om deze ideologie te verspreiden. In eerst instantie wordt daardoor het welzijn van de geslachtsverwarde kinderen zelf bedreigd; in tweede instantie het welzijn van alle niet-geslachtsverwarde leeftijdsgenoten, waarvan velen dan eveneens gaan twijfelen aan hun eigen geslachtsidentiteit, en vergrijpen tegen hun recht op lichamelijke en psychische heelheid op de koop toe moeten nemen.’
De Amerikaanse kinderorganisatie concludeert dus dat het verspreiden en opdringen van het transgenderisme kindermisbruik is, en het transgender-denken de kenmerken van een psychische ziekte heeft. Deze links-liberale ideologie gaat rechtstreeks tegen de fysieke en biologische realiteit in. Het politiek-correcte programmeren van kinderen waarmee hen wordt voorgehouden dat dit op de een of andere manier volstrekt normaal is, ondermijnt de basis van een gezonde, stabiele en in de realiteit gewortelde samenleving, die hierdoor steeds zieker en waanzinniger wordt.

Biologie geeft het antwoord

Het voor de hand liggende antwoord is te vinden in de lichamelijke biologie: geslachtelijkheid is ‘binair’: je wordt of als man, of als vrouw geboren. De zeldzame gevallen van baby’s die met beide geslachtskenmerken worden geboren zijn geen ‘derde geslacht’, maar worden terecht als lichamelijke afwijkingen beschouwd, en geopereerd.
Man- of vrouw zijn zit in onze genen geprogrammeerd, en is in onze complete biochemische structuur opgenomen. Een kind leren dat het normaal is om in tegenspraak te leven met alle biologische kenmerken waarmee hij of zij is geboren, is minachting van de natuur en een vorm van ernstig psychologisch en uiteindelijk ook lichamelijk kindermisbruik.

Niet voor niets plegen veel transgenders zelfmoord

‘Kinderen moeten met hun eigen lichaam in contact worden gebracht, en leren met de ‘hardware’ waarmee ze ter wereld zijn gekomen, te accepteren en te waarderen,’ concludeert Adams. ‘Kinderen vertellen dat ze van hun biologische zelf zijn losgekoppeld, betekent dat bij deze kinderen immense schaamte en kwellende mentale stoornissen worden opgewekt, en ze worden blootgesteld aan de spot van hun leeftijdsgenoten. Dat is tenslotte een van de erkende redenen voor de alarmerend hoge zelfmoordcijfers onder mensen, die als transgender door het leven gaan.’ (1)

Ruimte voor zeer zeldzame uitzonderingen

Het enige wat ik nog aan Adams zou willen toevoegen is dat niet uitgesloten kan worden dat ‘geslachtsverwarring’ in zeer zeldzame gevallen voor de betrokkenen in kwestie inderdaad dermate ingrijpend en ontregelend kan zijn, dat uiteindelijk, na langdurige psychiatrische behandeling, toch besloten wordt tot een geslachtsveranderende operatie, en dan enkel als de persoon in kwestie reeds volwassen is en alle andere opties niet blijken te werken.
Vanzelfsprekend dienen deze mensen dan geaccepteerd, gerespecteerd en zorgvuldig behandeld te worden – echter net zoals de maatschappij begripvol omgaat / dient om te gaan met mensen met andere stoornissen en/of handicaps, en beslist niet alsof het niets anders dan een doodnormale ‘keus’ is om voortaan als transgender door het leven te gaan.
 

woensdag 11 mei 2016

20 REDENEN WAAROM DE ZAAK TEGEN MICHA VAN VRIJDAG IS GEMANIPULEERD

20 REDENEN WAAROM DE ZAAK TEGEN MICHA VAN VRIJDAG IS GEMANIPULEERD

WE WACHTEN NOG STEEDS OP ANTWOORD VAN HET HOF INZAKE HET VASTLEGGEN VAN DE ZITTING OP VIDEO * GAAT JUSTITIE ZOVER NIET ALLEEN MICHA’S AANWEZIGHEID ONMOGELIJK TE MAKEN, MAAR HEM OOK EEN INTEGRAAL VERSLAG VAN DE ZITTING TE ONTHOUDEN? * PLEASE KOM VRIJDAG MET ZO VEEL MOGELIJK MENSEN NAAR ARNHEM EN STEUN MICHA
WAARSCHIJNLIJK LIGT HET ARREST TEGEN MICHA VAN OUDERLING ABBINK AL KLAAR NET ALS BIJ HOLLEEDER EN IS GESCHREVEN DOOR JORIS DEMMINK ZELF

1. In eerste aanleg werd de voorbereiding op de zitting gesaboteerd door Micha in voorarrest te houden. Daardoor kon nauwelijks overleg plaatsvinden met zijn advocaat
2. Het vonnis in eerste aanleg is niet gemotiveerd en alle elementen die Micha’s onschuld aantonen zijn genegeerd
3. Bij het hoger beroep is een voor Micha zeer gunstig tussenvonnis van het Haagse Hof via een truc van tafel gespeeld: de doorverwijzing op grond van een ‘belangenverstrengeling’
4. Het Hof te Arnhem heeft tot twee keer toe de ‘overvalstaktiek’ gebruikt door op zeer korte termijn zittingen aan te kondigen
5. Het college van het Hof te Arnhem staat onder leiding van een rechter (Abbink) die uiterst partijdig is en zich eerder boog over zowel de zaak-Demmink als de zaak-Westenberg.
6. Het college-Abbink weigerde het Haagse tussenvonnis te lezen en wees het ongezien en ongemotiveerd af. Hiermee zegt het Hof in feite: wij willen de feiten niet kennen en blokkeren de waarheidsvinding
7. Het OM belet Micha aanwezig te zijn bij het hoger beroep door het creeeren van de DNA-dreiging.
8. Abbink heeft de advocaat van Micha reeds geintimideerd en voor leugenaar uitgemaakt
9. Voeging van de strafzaak bij andere drie lopende hoger beroepen is afgewezen zonder motivering
10. Een door de Staat betaalde ‘journalist’ (Chris Klomp) probeert een wig te drijven tussen Micha en zijn advocaat
11. Micha vaste advocaat in deze zaak, Gerard van der Meer, liet Micha vallen als een baksteen zonder motivering na intimidaties vanuit Justite
12. Het werd Micha door Abbink verboden de eerste zitting via een Skype-verbinding bij te wonen en er mocht ook geen video-boodschap van Micha worden vertoond
13. Wraking van het collega-Abbink is afgewezen zonder motivering
14. Het OM heeft bij het toepassen van de dwangmiddelen tegen Micha de Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen tegen Journalisten consequent genegeerd
15. Het OM heeft bewijsmateriaal tegen Micha vervalst
16. Het OM heeft mensen onder druk gezet aangifte tegen Micha te doen
17. Het OM heeft verregaand samengespannen met de media teneinde Micha reeds veroordeeld te krijgen via trial by media
18. Het OM heeft journalisten betaald Micha te demoniseren
19. Alle aangevers tegen Micha zijn ofwel de Staat zelf ofwel onderdelen van de Staat/partijen die worden betaald door de Staat waaronder zelfs het OM zelf en het KH
20. De MSM doen geen verslag van de zittingen zodat er geen externe controle mogelijk is op wat er gebeurd






Micha heeft een skype-verbinding aangevraagd maar deze zal natuurlijk worden tegengewerkt/afgewezen want de WAARHEID MOET IN DE DOOFPOT BLIJVEN!!!
Zitting zal uitgezonden worden onder voorbehoud want Edelachtbare Raadsheren schijten bagger voor DRS Micha kAT DIE WAARHEID op REVOLUTIONAIRE ONLINE publiceerd!!!





dinsdag 10 mei 2016

ISIS dreigt vanuit vier landen met grote aanval op Jeruzalem en Israël

ISIS dreigt vanuit vier landen met grote aanval op Jeruzalem en Israël

Italiaans-Britse eenheid in Libië verslagen door ISIS – Duizenden soldaten staan ervoor klaar, maar geplande Westerse invasie van Libië is opnieuw uitgesteld
 
Het is zeker niet voor het eerst dat het islamitische terreurleger ISIS dreigt met geweld tegen Israël, maar wel dat dit tegelijkertijd vanuit vier landen gebeurt. De jihadisten laten op minstens 10 verschillende video’s zien hoe vele honderden van hun in het zwart geklede strijders, met hun trouw aan Allah en Mohammed op hun voorhoofden of armen geschreven, op weg zijn om de kleine Joodse staat aan te vallen. Hun belangrijkste doelwit: Jeruzalem, dat ze ‘een brug naar de islam’ noemen.
 
In alle video’s die de afgelopen twee dagen zijn gepubliceerd wordt verwezen naar de Palestijnse kwestie, Jeruzalem en de timing van de geplande aanval, en is in het commentaar te horen dat ISIS de Palestijnen niet is vergeten en hen niet langer zal negeren. ‘We komen eraan, en we komen heel snel.’

ISIS beheerst Libische kust en stuurt vluchtelingen-terroristen naar Europa

De ISIS propagandafilmpjes zijn afkomstig uit onder andere Raqqa, de ISIS hoofdstad in Syrië; Mosul, hun belangrijkste terreurbasis in Irak; de Sinaï en Egypte; Derna in oostelijk Libië, en centraal Libië. Dankzij de NAVO controleert ISIS inmiddels een enorm gebied van 300 kilometer langs de Libische kust, vanwaar dagelijks talloze bootjes vol met als vluchtelingen vermomde terroristen, die in Libische kampen zijn getraind, naar Europa worden gestuurd. Al na enkele mijlen worden die uiterst vriendelijk opgehaald door NAVO marineschepen veerboten en veilig in Italië aan wal gebracht.

Bedoeïen gerekruteerd om tegen ISIS te vechten

De moslimstrijders verwijzen in de video’s ook naar de hulp die het Egyptische leger krijgt van de Israëlische luchtmacht en inlichtingendiensten, en dat ze ervan op de hoogte zijn dat het Egyptische leger bedoeïenstammen in de Sinaï heeft gerekruteerd om tegen hen te vechten. Er zijn minstens drie anti-ISIS milities van de bedoeïen actief, te weten ‘Zonen van Sinaï’, ‘Eenheid 103’ en ‘Doods Eskader’.

Aanslag op politie in voorstad Cairo

Gisteren kwamen acht Egyptische politieagenten om het leven bij een aanval van ISIS in Helwan, een voorstad van de hoofdstad Cairo. Vier gemaskerde terroristen sprongen uit een voertuig en vuurden hun automatische wapens leeg op een busje vol met agenten, die allemaal werden gedood. Volgens Westerse inlichtingendiensten is ISIS inmiddels ook in staat om vergelijkbare aanslagen in Israël te plegen.

Italiaans-Britse eenheid in Libië verslagen door ISIS

Op 27 april behaalde het Islamitische Kalifaat ook al een grote overwinning in Libië, waar een eenheid met Italiaanse en Britse soldaten in de val werd gelokt en werd verslagen. Israëlische defensiespecialisten stellen dat deze nederlaag de reeds eerder uitgestelde geplande invasie van Libië verder zal vertragen, en dat het duidelijk is dat Europese militairen niet opgewassen zijn tegen dit soort goed getrainde en bewapende islamitische guerrillastrijders, waarvan sommigen zichzelf opbliezen bij het konvooi.
De legerleiders uit Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland en de VS waren in ieder geval compleet verrast door de effectiviteit en professionaliteit van de ISIS aanvalsgroep, reden waarom uit alle macht geprobeerd werd de nederlaag uit de media te houden. Wel is bekend dat enkele Italiaanse soldaten zijn omgekomen, en dat ISIS vermoedelijk ook enkele militairen gevangen heeft genomen.

Geplande invasie opnieuw uitgesteld

Twee dagen eerder had het gezamenlijke Westerse commando in Hannover nog besloten om de voorbereidingen voor de invasie te versnellen. Directe aanleiding was de almaar slechter wordende situatie in Libië. Een dag na de nederlaag verklaarde de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Paolo Gentiloni dat zijn regering ‘geen plannen heeft om zonder verzoek van de (Libische) eenheidsregering en steun van de VN troepen naar Libië te sturen.’ Volgens Europese militaire bronnen staan er echter 6000 Italiaanse en 1000 Britse soldaten klaar om in Libië te worden ingezet.

Amerikaanse media geven Turkse dictator Erdogan bijnaam ‘Prins van Europa’

Amerikaanse media geven Turkse dictator Erdogan bijnaam ‘Prins van Europa’

‘EU zou dankbaar moeten zijn dat Erdogan zich niet aan afspraken houdt, en visumdeal moeten cancelen ’- Letterlijke gouden troon voor ‘machtigste man van Europa’

Recep Tayyip Erdogan, de facto de ‘Prins van Europa’, laat voor zichzelf een echte gouden troon maken.

Diverse bekendere Amerikaanse blogs en andere onafhankelijke nieuwsmedia geven de Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan inmiddels de veelzeggende bijnaam ‘Prins van Europa’. Gezien de voortdurende diepe knievallen die de EU voor de Turken maakt is die titel meer dan terecht. Tenslotte had EC-president Jean-Claude Juncker al maanden geleden tegen hem gezegd dat ‘wij u in Brussel als een prins behandeld hebben’. Waarop Erdogan min of meer antwoordde: ‘En terecht! Want dat ben ik ook!’
 
Wat Brussel betreft kan en  mag Erdogan inmiddels letterlijk alles doen wat tegen de zogenaamde ‘Europese principes’ ingaat. Slechts enkele uren nadat de Europese Commissie deze week besloot om 80 miljoen islamitische Turken visumvrij reizen naar Europa te verlenen, zette Erdogan zijn voorheen trouwe maatje premier Ahmet Davutoglu aan de kant. De reden: Davutoglu had zonder zijn instemming Brussel beloofd om, in ruil voor € 6 miljard, migranten uit Griekenland terug te nemen.
Erdogan liet Brussel vervolgens ijskoud weten niet van plan te zijn om de afspraken na te komen, maar eiste tegelijkertijd dat de EU dit wèl doet. ‘De EU kan nu niet langer doen alsof Erdogan ook maar enige intentie heeft om Turkije te hervormen,’ aldus Mike Shedlock van MishTalk. ‘Heeft de EU een keus? De Financial Times zegt nee, maar ik zeg ja.’

‘Met vrij reizen voor 80 miljoen Turken hou je migrantenstroom niet tegen’

De FT schreef weliswaar dat ‘het voorstel voor visumvrij reizen gezien het groeiende autoritaire gedrag van Erdogan controversieel is’, maar dat de noodzaak om de migrantencrisis op te lossen Europa ertoe dwingt akkoord te gaan met deze ‘onfrisse deal. Europa moet zijn neus dichtknijpen en het pact met Ankara ondertekenen.’ Ook al zitten er tal van haken en ogen aan, toch zou Turkije de migrantenstroom naar Griekenland flink hebben doen slinken. ‘De EU heeft weinig alternatief dan zo goed mogelijk door te gaan met zijn moeilijke oostelijke buur.’
Shedlock: ‘Als je echt van plan bent om de stroom van miljoenen migranten te stoppen, geef je geen visumtoegang aan 75 tot 80 miljoen Turken. De FT zegt dat er geen reden is aan te nemen dat grote aantallen van hen in Europa zullen blijven. Maar hoe kan de Times dat nu weten? De EU zou zijn sterren op de blote knieën moeten bedanken dat Erdogan zich niet houdt aan zijn deel van de overeenkomst, en deze dankbaar moeten annuleren.’

Succesvolle Australische concept enige optie

Vervolgens staat de EU maar één ding te doen, en dat is het uiterst succesvolle Australische concept toepassen. Dat betekent dat NAVO schepen niet als veerboten dienst blijven doen door migranten van hun bootjes af te halen en naar Europa te brengen, maar het omgekeerde. De Europese marineschepen zouden alle boten moeten tegenhouden en terugsturen. Migranten die dreigen te verdrinken moeten worden gered, maar vervolgens op het strand van vertrek worden afgezet. Deze simpele, doch zeer efficiënt gebleken Australische aanpak zal de migrantenstroom binnen no-time vrijwel doen stoppen.
Tegelijkertijd moeten de mensensmokkelaars die de boten besturen en daar ongelooflijk veel geld mee verdienen allemaal worden gearresteerd en hoge straffen krijgen. Kortom: Europa moet de marine en het leger inzetten om zijn grenzen te beveiligen en af te sluiten. Want wat er nu gebeurt, namelijk de migranten vrij toegang geven en hen zelfs ophalen, blijkt –zoals tal van critici voorspelden- een enorme aanzuigende werking te hebben, waardoor de migrantentsunami dit jaar zeker 3 tot 4 keer zo groot als vorig jaar dreigt uit te vallen.

Letterlijke gouden troon voor ‘machtigste man van Europa’

Erdogan zei afgelopen week dat hij de door Europa geëiste anti-terreurwetten niet zal invoeren, en beschuldigde juist de EU ervan de vrijheid en democratie te beperken (2). Hoe schaamtelozer had de Turkse ‘prins’ kunnen zijn, gezien het feit dat hij al honderden journalisten, academici, en feitelijk iedereen die het publiekelijk niet met hem eens is heeft laten vervolgen en in de gevangenis heeft laten gooien.
Maar Brussel, aangevoerd door de Duitse bondskanselier Merkel, maakt het allemaal niets uit*. ‘Merkel is bereid Erdogans voeten te kussen terwijl hij op zijn nieuw bestelde gouden troon zit,’ vervolgt Shedlock.
* Wij vermoeden dat men in Brussel en Berlijn stiekem jaloers is op Erdogan, en het liefste zelf ook alle EU- en immigratie kritische tegenstemmen op dezelfde totalitaire wijze de mond zou willen snoeren. Wat, zo vrezen wij, in de niet al te verre toekomst vermoedelijk zal gaan gebeuren ook.
Wablief? Een gouden troon? Inderdaad, Erdogan heeft letterlijk een gouden troon voor zichzelf besteld. ‘Erdogan is een geduldige islamist. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn grip te verstevigen, en de macht in één partij (de islamistische AKP) te concentreren... De vermeende Kalief staat op het punt Turkije in een maar al te bekende richting te sturen en alle macht naar zichzelf toe te trekken, door het van het leger en de gerechtelijke macht af te pakken, en binnenlandse oppositie in de kiem te smoren,’ zo beschrijft The Spectator het in het artikel ‘Hoe Recep Erdogan de machtigste man van Europa werd’.
‘De mate waarin Erdogan in staat is geweest Turkije achterwaarts te voeren, is een moderne tragedie. Toen er twee jaar geleden beschuldigingen van corruptie in zijn naaste kring opdoken, verbood hij razendsnel YouTube en Twitter, stopte het onderzoekscomité vol met leden van zijn eigen partij, en wimpelde het onderzoek vervolgens af als een ‘poging tot een coup’ door mensen die in dienst van ‘buitenlandse machten’ stonden.

Duizenden Turken gearresteerd voor geringste ‘beledigingen’

Eind 2013 had Erdogan al aangekondigd dat hij ‘geen lessen meer van Brussel zal accepteren’, en dat de EU in de voorgangsrapportages voortaan zichzelf maar moet bekritiseren. In januari 2014 liet hij in één nacht 350 politie officieren verwijderen en vervangen. Zijn partij gaf zichzelf de macht om de Turkse burgers, banken en bedrijven onbeperkt te bespioneren. Afgelopen maart nam hij de grootste Turkse krant Zaman over, omdat die het nog steeds waagde kritiek op hem te leveren.
Ondertussen zijn al vele duizenden gewone Turken gearresteerd omdat ze hem zouden hebben beledigd. Vorige maand werd een man gearresteerd voor belediging van Erdogan, enkel omdat hij de politie de weg naar de dierentuin had gevraagd.

Erdogan gebruikt miljoenen vluchtelingen als ‘geladen geweer’

Erdogan gokte erop dat de EU zijn autoritaire, inmiddels dictatoriale gedrag uiteindelijk zou pikken, en hij Europa met het dreigen van het sturen van miljoenen moslims zou kunnen omkopen en zelfs afpersen. En dat bleek een juiste gok; toen een Duitse komiek de absurditeit van de wet die het beledigen van een buitenlands staatshoofd verbiedt aan de kaak stelde door Erdogan belachelijk te maken, eiste hij van Merkel dat hij zou worden vervolgd. Merkel gehoorzaamde hem – niet voor het eerst, en ongetwijfeld niet voor het laatst.
‘In Turkije bevinden zich 2,7 miljoen Syrische vluchtelingen – een feit dat door Erdogan als een geladen geweer wordt gebruikt,’ aldus The Spectator. ‘En dus heeft de EU ook de schandalige Turkse behandeling van Koerden geaccepteerd, en negeert het de aanhoudende illegale bezetting van Noord Cyprus. En om de komst van miljoenen migranten in te perken, heeft de EU zijn deuren opengezet voor 75 miljoen Turken.’

‘Hoe erger zijn gedrag, hoe meer hij van Europa gedaan krijgt’

‘Erdogan moet versteld staan hoeveel herrie hij kan schoppen. Hoe erger zijn gedrag, hoe meer hij van Europa gedaan krijgt. Hij kan de Duitse politie Duitse komieken laten arresteren, omdat hij hun grappen niet pikt. Hij kan de EU opdragen om de ‘voorgangsrapportages’ over Turkije te vertragen totdat hij –middels manipulatie, fraude en bedreigingen- de verkiezingen heeft gewonnen. En een paar weken geleden lekte er een transcript van een gesprek met Jean-Claude Juncker uit, president van de Europese Commissie, die Erdogan smeekte om akkoord te gaan met de voorstellen, omdat ‘wij u in Brussel toch als een prins behandeld hebben.’
Waarop Erdogan even geagiteerd als serieus antwoordde: ‘Natuurlijk behandelen jullie mij als een prins! Ik vertegenwoordig immers geen Derde Wereldland!’ Op de mensenrechten- en persvrijheid lijst is Turkije dankzij hem echter wel degelijk tot het niveau van de ergste totalitaire Derde Wereldlanden afgedaald.

‘De duivel eist dat EU hem als prins van Europa en dictator van Turkije accepteert’

Shedlock: ‘Een deal maken met deze duivel en hem vervolgens een kritiek onderdeel van zijn beloften laten intrekken is geen levensvatbare optie. Accepteert de EU Erdogans nieuwe eisen, dan gebeuren er vier zaken die alle even afschrikwekkend zijn:
1. Europa wordt geopend voor 80 miljoen Turken, die –gezien de negatieve ervaringen die we al hebben- uit puur eigenbelang massaal hier naartoe zullen komen en permanent de uitkerings- en toeslagentoeristen zullen uithangen;
2. Erdogan zal niet alleen in bijnaam, maar ook de facto de ‘Prins van Europa’ worden, voor wiens grillen ieder land, ook Nederland, blijvend zal moeten buigen;
3. Erdogan zal tot in lengte van jaren de dictator van Turkije blijven, en de EU zal hem blijven assisteren bij het middels terreur en oorlogen verwezenlijken van zijn grootse visioen, een in 2023 hersteld Turks-Ottomaans Rijk, het echte Islamitische Kalifaat;
4. De EU zal compleet worden onderworpen aan alle toekomstige Turkse eisen, omdat Ankara op ieder moment miljoenen migranten op ons continent kan afsturen.
5. Europa zal in razendsnel tempo worden geïslamiseerd, waardoor de vierde Turkse poging in de historie om Europa te veroveren voor de islam, zal slagen.
‘De duivel wil nog steeds meer concessies van Merkel en Europa,’ concludeert Shedlock. ‘Deze keer eist de duivel dat de EU hem als de prins van Europa en dictator van Turkije accepteert.’
En zoals het er nu uitziet in Brussel, Berlijn en ook Den Haag, zullen ook die eisen worden ingewilligd. Met huiveringwekkende gevolgen voor onze toekomst, en vooral die van onze kinderen en kleinkinderen.

Nieuw toezichtsregime ING snoept half miljard van de winst af

Nieuw toezichtsregime ING snoept half miljard van de winst af


ING heeft in het tweede kwartaal ruim een kwart meer winst geboekt dan een jaar eerder. De bank verstrekte meer leningen en trok meer spaargeld aan, terwijl de kosten voor probleemleningen daalden. ING meldde woensdag een onderliggende winst, waarin eenmalige posten niet zijn meegeteld, van 1,12 miljard euro, 21 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2014. Marktvorsers gingen in doorsnee uit van 1,09 miljard euro. ING trok vorig kwartaal voor 9,3 miljard euro nieuw spaargeld aan en verstrekte voor 8,7 miljard euro aan nieuwe leningen. Daarvan werd 1,4 miljard euro besteed aan nieuwe hypotheken buiten Nederland. De bank verwelkomde in de eerste helft van dit jaar 600.000 nieuwe klanten. Die ontwikkelingen wijzen erop dat de winst van ING wordt gestuwd door "sterke commerciële prestaties", zei bestuursvoorzitter Ralph Hamers in een toelichting. De klantengroei, die in heel Europa zichtbaar is, toont volgens hem dat ING zijn rol uit 'uitdager' in de markt goed weet te vervullen. De klantenaanwas was vorig halfjaar ongeveer even sterk als in 2014 en volgens Hamers is dat tempo de komende tijd vol te houden. Griekse onrust ING had volgens Hamers de afgelopen tijd weinig last van de onrust rond Griekenland. De situatie op de financiële markten was wel onrustig, maar "onderliggend bleef de stemming behoorlijk positief'', stelde hij. Dankzij het economische herstel in Nederland en de rest van Europa nemen de risico's en de daaraan verbonden kosten voor ING af. Vorig kwartaal scheelde dat de bank 13 procent aan kosten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014.
Topman Ralph Hamers van ING. Foto ANP

ING heeft in het eerste kwartaal bijna 30 procent minder winst geboekt dan een jaar eerder.
De bank was minder geld kwijt aan slechte leningen, maar zag de kosten rond regelgeving stevig oplopen.

ING meldde dinsdag een nettowinst van 1,3 miljard euro over de eerste drie maanden van 2016, tegen 1,8 miljard euro een jaar eerder.
Zonder eenmalige mee- en tegenvallers zakte het resultaat met 29 procent naar 842 miljoen euro.
De bank wist de rente-inkomsten met 2 procent op te schroeven, terwijl de provisies min of meer stabiliseerden.
Het nieuwe toezichtsregime in de bankensector bracht bijna een half miljard euro aan kosten met zich mee, tegen 174 miljoen euro een jaar eerder.
ING verwacht dat de regelgevingskosten in heel 2016 met ruim 300 miljoen euro oplopen naar circa 960 miljoen euro.
Klanten stortten vorig kwartaal per saldo 8,8 miljard euro bij op hun rekeningen bij ING.
Daarnaast werd voor 7,1 miljard euro aan nieuwe leningen verstrekt
De bank reserveerde in de eerste drie maanden van het jaar 265 miljoen euro voor slechte leningen. De stroppenpot was daarmee bijna 170 miljoen euro kleiner dan een jaar eerder.
Tegenover de gunstige resultaten van de consumentenbank stonden mindere prestaties van de zakenbank.
Daar werd de winst geraakt door de enorme onrust die in de eerste maanden van dit jaar op de financiële markten heerste.
Bestuursvoorzitter Ralph Hamers gaf in een toelichting aan dat de prestaties op de markten tegenvielen, maar dat de zaken in maart en april weer zijn aangetrokken.

Splinternieuw belastingparadijs gaat eindelijk van start

Splinternieuw belastingparadijs gaat eindelijk van start





Vandaag is het dan zo ver.
Dan gaat Puerto Rico definitief failliet.
Het land kan haar opeisbare schulden van 442 miljoen dollar niet langer terugbetalen.
’s Lands totale schulden klokken af om een schrikwekkende 72 miljard dollar.
Een enorm gedrag voor een land met een nominaal BBP van 105 miljard dollar.
Het nieuws stond al maanden in de sterren geschreven, maar nu is het eindelijk zover.
Daarmee gaat het direct in tegen het advies van president Obama, onder wiens voogdij het “territorium” Puerto Rico ressorteert.
Hij waarschuwde voor een “humanitaire crisis”, maar de regering besliste anders. Wellicht wordt nu werk gemaakt van de uitbouw van een belastingparadijs, om zo opnieuw buitenlands kapitaal aan te trekken.
Dat plan stond al sinds begin vorig jaar op poten, en zal dus wellicht vanaf NU in werking worden gezet.
Dat is vooral slecht nieuws voor landen in de regio, niet in het minst de Verenigde Staten zelf, die wellicht honderden miljonairs zal zien vertrekken als fiscale hervormingen uitblijven.
Het zal de fiscale hervormingen in de landen van Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika alleen maar versnellen.
En dat is een bijzonder goede zaak.


Foto: Robert Pittman

Welke banken rekenen de meeste kosten aan voor een woonlening?

Welke banken rekenen de meeste kosten aan voor een woonlening?
   
03/05/16 om 12:04 - Bijgewerkt om 12:09
                               
Bron: Moneytalk

Volgens Spaargids.be proberen de banken de lage woonrentes te compenseren door de dossierskosten op te trekken. De vergelijkingssite heeft daarom de kosten van de banken in kaart gebracht.

Welke banken rekenen de meeste kosten aan voor een woonlening?
© iStock
Een onderzoek van Spaargids.be leert dat de banken de dossierskosten bij een lening verhogen, nu de hypothecaire rentes op een laag pitje staan.

De tarieven

De vergelijkingssite heeft op haar site alle tarieven opgelijst. Zo heeft KBC sinds 1 maart 2016 de kosten voor het opmaken van een dossier verhoogd van 350 tot 400 euro, om het bedrag uiteindelijk tot 500 euro te brengen op 1 april. "Dat is een stijging met 42,8 procent. Sinds februari 2011 ging de index van de consumptieprijzen nog geen 9 procent hoger", schrijft Kristof De Paepe op de site.
Ook de grootbanken Belfius en BNP Paribas Fortis hebben de afgelopen jaren gesleuteld aan hun tarieven. Zij hebben die respectievelijk verhoogd met 60 en 100 euro. Bij beide banke betaal je nu 350 euro kosten als je een nieuw dossier opent. Bij Belfius lopen de kosten weliswaar op tot 530 euro voor leningen boven de 500.000 euro.
Bij AXA bank betaal 330 euro dossierskosten, bij Argenta 250 euro en bij Crelan 320 euro. De site laat bovendien weten dat de banken ook dossierskosten aanrekenen voor het wijzigen van een bestaande overeenkomst zoals het herschikken van de afbetalingsregeling en het doorvoeren van een pandwissel.

Schattingskosten

Tot slot schrijft De Paepe dat de klanten doorgaans ook schattingskosten moeten betalen. Daarvoor doen de meeste banken een beroep op Gudrun Xperts. "Voor een pand met een waarde tot 750.000 euro kost dat 225 euro, te betalen door de kandidaat-kredietnemer. Dat is alvast het geval bij KBC, BNP Paribas Fortis, Crelan en Argenta. Bij ING bedraagt de kostprijs van de schatter 180 euro. En bij Belfius is het gratis", aldus de site.
Kris Peeters, minister van Economie wil de banken nu verplichten een nieuw formulier in te vullen waarop álle kosten staan die bij een woonlening komen kijken. (NS)

Italiaanse rechter: 'Voedsel stelen omdat je honger hebt, is geen misdaad'

Italiaanse rechter: 'Voedsel stelen omdat je honger hebt, is geen misdaad'
   
03/05/16 om 13:45 - Bijgewerkt om 13:45
                               
Een dakloze is in Italië vrijgesproken voor diefstal in een supermarkt.  

Italiaanse rechter: 'Voedsel stelen omdat je honger hebt, is geen misdaad'
Bedelaar © Istock
In Italië heeft het Hof van Cassatie een dakloze vrijgesproken voor een poging tot diefstal in een supermarkt. 'Een kleine hoeveelheid voedsel stelen omdat je honger hebt, is geen misdaad', klonk het. Dat meldt BBC.
De dakloze Roman Ostriakov deed in 2011 in Genua een poging om een stuk kaas en enkele worstjes te stelen ter waarde van 4,07 euro. Een andere man zag dit en waarschuwde de bewakers. De 30-jarige man werd hiervoor in eerste aanleg in 2015 veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van honderd euro. Maar het parket vond de boete te hoog, omdat de man uiteindelijk niets had gestolen.

Noodzaak

'We geven hier prioriteit aan het recht om te overleven boven het recht op eigendom', oordeelden de rechters. Zij benadrukten dat je 'zeker in tijden van economische crisis geen enkele persoon mag laten omkomen van de honger.'
'De omstandigheden tonen aan dat de man enkel de Jehoogstnodige hoeveelheid voedsel wilde stelen om zijn honger te kunnen stillen', aldus het Hof. 'En aangezien mensen niet zonder voedsel kunnen leven, heeft de man gehandeld uit noodzaak.' (AVE)

vrijdag 6 mei 2016

Belastingdienst betrapt honderd foute belastingadviseurs

Hoofdkantoor van de Belastingdienst in Amsterdam Sloterdijk.


Belastingdienst betrapt honderd foute belastingadviseurs

De Belastingdienst heeft honderd belastingadviseurs in het vizier die voor hun klanten voor duizenden euro's aan aftrekposten hebben verzonnen. 75 duizend belastingbetalers zouden door deze belastingadviseurs zijn 'geholpen'.



Volg de Volkskrant

Elke avond om 20.30 het laatste nieuws en alvast zes artikelen uit de krant van morgen in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
Elke dag om 17.00 het laatste nieuws en analyses vanuit Den Haag in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis politieke nieuwsbrief Dagkoersen.
De Belastingdienst zegt met dit speurwerk 414 miljoen euro aan belastingontduiking te hebben voorkomen. Daarnaast wordt een nog onbekend bedrag aan uitbetaalde belastingteruggaves teruggevorderd. De dienst verwacht voor vele miljoenen naheffingen en boetes te kunnen opleggen, maar kan nog geen bedragen noemen.
Na de beruchte Bulgarenfraude uit 2013 (honderden Bulgaren vroegen huur- en zorgtoeslag aan), zette de Belastingdienst een team op om fraude met toeslagen en fraude door belastingadviseurs op te sporen: het Combiteam Aanpak Facilitators CAF.

In 2013-14 spoorde het CAF 46 frauderende adviseurs op, in 2014-15 zelfs 79. Van deze 125 adviseurs, bleken er bij nader inzien 25 niets te hebben misdaan. Met 79 adviseurs is een schikking getroffen en 21 worden er voor de rechter gebracht. Het CAF kwam vorig jaar ook 51 zaken van toeslagfraude op het spoor, maar bedragen daarvan zijn niet bekendgemaakt.

Fiscale politie

We zoeken naar afwijkende patronen. Dus naar belastingadviseurs van wie de klanten relatief vaak giften aftrekken van de belasting. Of zorgkosten
Het CAF bestaat uit medewerkers van de fiscale politie FIOD en de Belastingdienst. Het team doet er alles aan zo snel mogelijk de fraude op te sporen. 'We willen de fraude hebben ontdekt voordat de Belastingdienst heeft uitbetaald', zegt een woordvoerder. Als het geld al is uitbetaald, is het vaak moeilijk het terug te vorderen. Het lukt steeds beter uitbetaling te voorkomen. In 2013-14 werd voor 180 miljoen aan belastingteruggaves voorkomen, in 2014-15 voor 234 miljoen.

Het jagen op de malverserende belastingadviseurs is een klus voor datakluivers. 'We zoeken naar afwijkende patronen. Dus naar belastingadviseurs van wie de klanten relatief vaak giften aftrekken van de belasting. Of zorgkosten.'

Die twee posten, zorgkosten en giften aan goede doelen, zijn de populairste die de malverserende adviseurs gebruiken. Van alle andere posten op de belastingaangifte heeft de Belastingdienst zelf al volop informatie. De adviseurs deinzen er niet voor terug notariële aktes te verzinnen, waarin een jaarlijkse gift aan een goed doel zou zijn vastgelegd.
Alle klanten van frauderende belastingadviseurs zullen nog jarenlang extra scherp worden gecontroleerd door de Belastingdienst
De belastingplichtigen kunnen flink de klos zijn. In elk geval moeten ze alle belasting die ze leken te hebben ontdoken alsnog betalen. Bovendien moeten velen nog een forse boete betalen. Tv-programma EenVandaag sprak gisteren met een belastingbetaler die een naheffing plus boete kreeg van 19 duizend euro, wat te wijten was aan zijn belastingadviseur. Alle klanten van frauderende belastingadviseurs zullen nog jarenlang extra scherp worden gecontroleerd door de Belastingdienst.

In hoeverre de belastingbetalers ook boetes krijgen of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd, wordt van geval tot geval bekeken. Het hangt af van de verwijtbaarheid. Wist de belastingbetaler dat zijn adviseur malverseerde, dan zal een boete worden opgelegd.

Boete

De adviseurs zijn wel de klos. 'We zien dat ze het jaar nadat ze zijn gepakt, veel minder klanten hebben. Veel stoppen er ook mee.' Ze kunnen worden beboet met een bedrag dat gelijkstaat aan de belasting die ze hebben ontdoken.

Dat belastingadviseurs worden opgepakt, is op zich niet nieuw. De Belastingdienst zegt elk jaar te jagen op malverserenden in deze beroepsgroep. Zo meldde de Belastingdienst vorig jaar al dat belastingadviseurs voor rond 100 miljoen malverseerden. Dat blijkt dus aanzienlijk meer te zijn.

Brexit-blog - Cameron wijzigt zijn koers over Turks lidmaatschap nogal drastisch

Brexit-blog - Cameron wijzigt zijn koers over Turks lidmaatschap nogal drastisch

Op 23 juni bepalen de Britten in een referendum of zij de EU zullen verlaten: een stembusgang die de toekomst van Europa én het Verenigd Koninkrijk enorm beïnvloedt. In aanloop naar het referendum blogt onze correspondent Patrick van IJzendoorn hier elke dag over de mogelijke Brexit.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Drastische koerswijziging

  Is David Cameron nu wel of geen voorstander van een Turks lidmaatschap van de Europese Unie? De Britse premier heeft gezegd dat de omstreden toetreding niet op agenda staat en het de komende decennia ook niet zal gebeuren. Werkelijk? Is dit dezelfde premier die twee jaar geleden beweerde dat hij de grootste voorstander is van een Turks lidmaatschap, iets waar hij 'sterk en vurig' in gelooft? Hij beweerde indertijd zelfs het pad te hebben geplaveid voor 'een weg van Ankara naar Brussel'.

  Camerons drastische koerswijziging komt niet onverwacht. De bekendmaking van Frans Timmermans dat het schrappen van de visumplicht voor Turken nabij is, vormt groot geschenk voor de Brexiteers. Nigel Farage was er dan ook snel bij om zijn visie te geven. 'De chaos van de Griekse stranden heeft zich uitgebreid naar de wandelgangen van Brussel,' beweerde de UKIP-leider, 'De EU is gevallen voor de chantage van president Erdogan.' Camerons reactie is dan ook uitgelegd als paniekvoetbal.

  Eerder in de campagne had een peiling van Survation uitgewezen dat de Turkse kwestie doorslaggevend kan zijn. Niet zozeer het visumvrij reizen, alswel het idee dat de EU ooit zal grenzen aan Syrie en Iran. Van de 2000 ondervraagden verklaarde een derde voor een Brexit te stemmen als Turkije lid wordt van de EU. Zelf voorstanders van de EU worden door dit vooruitzicht eurosceptisch. Het is belangrijk omdat de voor- en tegenstanders bij het referendum van 23 juni nek-aan-nek liggen.
 2. Einde bromance Cameron en Johnson

  Vrienden zijn ze nog steeds, maar goede vrienden niet meer. De discussie over de vraag of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie vaarwel moet zeggen heeft een einde gemaakt aan de bromance tussen David Cameron en Boris Johnson. In een interview met het Engelse Glamour zei de Britse premier gefrustreerd te zijn over de beslissing van Johnson om te strijden voor een Brexit. ‘Ik ben nog steeds vrienden met Boris, maar misschien niet heel goede vrienden meer.’ Cameron voegde eraan toe dat hij aan zal blijven na een Brexit, maar de algemene verwachting is dat Johnson, wiens motto aut vincere aut mori is (‘zege of de dood’), in dat geval naar 10 Downing Street gaat verhuizen.

  De vriendschap tussen de twee prominente Conservatieven gaat terug tot hun puberjaren. Ze zaten samen op Eton College en Oxford, waar ze beiden deel uitmaakten van de befaamde Bullingdon Club. Er is zelfs een documentaire gemaakt over deze tijd, When Boris met Dave. Waar Cameron bekend stond als de ingetogen, nette jongeman met een gemiddeld intellect, was Johnson altijd de hoogst intelligente wildebras. Toen Johnson, de classicus, ooit werd gevraagd of het hem niet dwars zit dat Cameron wel en hij geen cum laude had gehaald op Oxford, zei hij ooit dat het hem zou spijten, ware het niet dat zijn vriend het inferieur geachte Politiek, Economie en Filosofie had gestudeerd.

  Rivalen
  De vriendschap is tevens een rivaliteit, waarbij de competitief ingestelde Johnson het een historisch onrecht vindt dat de twee jaar jongere Cameron premier is. Dat Johnson strijdt tegen Brussel heeft niet alleen te maken met een diepgewortelde overtuiging dat Europese eenwording niet werkt, maar ook met persoonlijke ambitie. Zijn beste strijdmakker is Michael Gove, de minister van Justitie die eveneens geldt als een goede vriend van Cameron. In The Daily Mail had Gove’s vrouw Sarah Sands geschreven hoeveel moeite het haar echtgenoot had gekost om uit de kast te komen als Brexiteer, om het op te nemen tegen de man met wie hij jarenlang lief en leed had gedeeld.

  Het aanstaande referendum zorgt niet alleen voor gespleten vriendschappen, partijen en werkvloeren, maar ook voor familievetes. De eurogezinde minister van Financiën George Osborne, nu Camerons beste vriend, kreeg felle kritiek van zijn oom en tante, die beiden voor een Brexit zijn. Binnen de Johnson-familie staat Boris vrijwel alleen, nu zijn vader Stanley, zijn zus Rachel en zijn broers Leo en Jo allemaal voor het Britse lidmaatschap pleiten. Laatstgenoemde is zelfs een vertrouweling van Cameron. Troost kan de einzelganger Boris vinden bij de gedachte dat de meeste leden van de partij met hem weglopen. En dat zijn half-Indiase vrouw Marina ook een Brexiteer is.
 3. Buitenlandse inmenging werkt averechts

  De steun voor een Brexit is toegenomen na het bezoek van Barack Obama. Uit een peiling van Sky Data onder 1051 kiezers blijkt dat 29 procent van de ondervraagden nu minder geneigd is om op 23 juni te stemmen voor continuering van het Britse lidmaatschap. Vooral oudere Britten zijn weinig gecharmeerd van de inmenging van de Amerikaanse president. Obama had onder meer beweerd dat de Britten na een Brexit achter in de rij moeten aansluiten van landen die een handelsverdrag met de Verenigde Staten willen aangaan.

  Bij premier David Cameron leefde de hoop dat de krachtige interventie van de machtige bondgenoot een beslissende klap zou betekenen voor het gedreven Brexit-kamp. De woorden van Obama tijdens de persconferentie klonken zo overtuigend dat sommige journalisten hem zelfs een applaus gaven. Maar nu lijkt het juist een averechts effect te hebben. Britten houden er niet van dat buitenlandse leiders hen de les komen lezen. Ook de populaire Obama niet. Volgens eurosceptici lijkt Obama niet te beseffen dat de EU op weg is een superstaat te worden.

  Er worden nu ook kritische vragen gesteld bij zijn bewering dat de Britten achterin de rij moeten aansluiten. Rij, welke rij? Afgezien van de Europese Unie zijn de Amerikanen thans met geen enkel ander land in onderhandeling over een handelsverdrag. Maar wat vooral slecht gevallen is, is de beslissing om Obama als een soort 'grote broer' bij het gevecht te slepen, of in de woorden van de sociaal-democraat Frank Field: 'Het Blijf-kamp heeft Obama hierheen gebracht om ons te bombarderen.'

  Dat buitenlandse bemoeienis met verkiezingen verkeerd kan uitpakken, bleek ook bij de Amerikaanse verkiezingen van 2004 toen The Guardian haar lezers opriep om kiezers in de swing-state Ohio schriftelijk te verzoeken om op de Democraat John Kerry te stemmen. Dat leverde veel ergernis op bij de kiezers van deze staat, die George Bush dan ook zouden verkiezen.
 4. Gokkantoren als beste voorspellers

  Peilingbureaus? Geen Brit gelooft ze nog na de mistige voorspellingen die ze hadden gedaan voor de parlementsverkiezingen van vorig jaar. Dan liever de gokkantoren. Hun odds zijn in het verleden betrouwbaarder gebleken. Dat biedt hoop voor David Cameron, want na het gastoptreden van Barack Obama hebben deze bureaus de voorspellingen voor het EU-referendum aangepast in voordeel van de Blijvers. Bij Betfair ligt de kans nu zelfs op 75 procent, terwijl de barometer van Ladbrokes op 73 procent staat. Een gokker heeft zelfs een ton ingezet op continuering van het lidmaatschap.

  De waarschuwende woorden van de Amerikaanse president lijken dus effect te hebben gehad. Hij had onder meer gezegd dat de Britten achter in de rij moeten aansluiten voor een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Dat klonk als een dreigement, maar sceptici vragen zich af wie er momenteel in de rij staat, afgezien van de Europese Unie.

  Obama’s woorden hebben tot kritiek geleid, onder meer in The Independent. ‘De belangen van de Britse burgers staan op de tweede plaats bij Obama. Wat hem interesseert is het belang van zijn landgenoten’, schreef Matt Ayton.

  Ondertussen heeft Boris Johnson kritiek gehad op zijn verwijzing naar de Keniase afkomst van de president, wat zou hebben meegespeeld bij diens anti-Britse houding. Studenten van King’s College hebben de Londense burgemeester zelfs tot persona non grata verklaard. Hiermee vergezelt Johnson een bont gezelschap van bekendheden die wegens ‘ongepaste meningen’ niet mogen spreken op sommige Britse universiteiten, van feministe Germaine Greer tot de bioloog Richard Dawkins. Uit afkeer van deze trend heeft John Cleese gezegd geen campus meer te zullen bezoeken.

  Brexiteer Johnson kreeg ook kritiek uit een andere hoek, en om een andere reden. Zijn eigen vader Stanley, een voormalige Europarlementariër, heeft gezegd dat het lidmaatschap cruciaal is voor een gemeenschappelijk milieubeleid. Eraan toevoegend dat zijn zoon niet geneigd is om naar ouderlijk advies te luisteren.
 5. `Het is een continent in verval'

  Na anderhalf uur was het vermakelijke Brexit-debat op de burelen van de christelijke Mothers’ Union in Westminster ten einde. Drie geleerde Brexiteers en drie even geleerde eurofielen hadden hun best gedaan om de ongeveer tweehonderd aanwezigen te overtuigen van het nut dan wel de nadelen van het lidmaatschap van de Europese Unie. ‘Wie is er van mening veranderd,’ informeerde de Brits-Duitse debatleider Imke Henkel. Doodse stilte. Een hand ging na korte twijfel de lucht in. Het tekent de scheiding der geesten op het eiland. Je gelooft in de EU of niet. Er zit weinig tussen.

  Wie te lang luistert naar de Brexiteers kan de indruk krijgen dat de mensen op het vasteland massaal aan de bedelstaf zitten, dat de euro geen penny meer waard is en dat fascistische horden door de straten van de grote steden marcheren. ‘Het is een continent in verval,’ sprak Ewen Stewart van Global Britain, ‘een sociale catastrofe.’ Wat hem en zijn collega’s betreft trekken de Britten de weide wereld in, om te zoeken naar nieuwe handelspartners. Veelzeggend is het gebruik van de term ‘buccaneering spirit’ in deze kringen, wat het beste kan worden vertaald als de VOC-mentaliteit.

  Volgens de eurogezinden is dit avonturisme nonsens. ‘Telkens wanneer wij wijzen op de ernstige gevolgen van een Brexit, roepen jullie 'Project Fear’, zei Graham Bishop, consultant in de City, ‘maar waar jullie mee bezig zijn is 'Project Fantasy’. Na dit openingsschot volgde een indrukwekkende reeks getallen. Zo voorspelde Bishop dat dertig procent van de banen in het Londense zakencentrum zal verdwijnen. Brexiteers, daarentegen, doen niet aan getallen. Die vertrouwen erop dat het Verenigd Koninkrijk zo belangrijk is dat andere landen smeken om een gunstig handelsakkoord.

  Bij de bar, na afloop, keek een oudere heer hoofdschuddend om zich heen. Het bleek een eenzame eurofiel te zijn, omringd door vrolijke, Beaujolais-drinkende Brexiteers. ‘Ze hebben het allemaal over de eurocrisis, maar waar dit referendum over gaat is de Britse identiteitscrisis.’
 6. 'We worden het nieuwe Albanië'

  Met enige hilariteit is in Engeland gereageerd op de plannen van de Vote Leave-campagne door de Conservatieve Brexiteer (en justitieminister) Michael Gove. In een toespraak beweerde die dat het Verenigd Koninkrijk de gemeenschappelijke markt na een Brexit gaat verlaten om zich aan te sluiten bij landen als IJsland, Oekraïne, Servië, Turkije en dus Albanië, landen die een aparte handelsakkoord hebben met de landen van de Europese Unie. Dit voorstel gaf het Blijf-kamp de broodnodige munitie om de optimistische Brexiteers aan te vallen.

  De openbaring van Gove komt na lange onzekerheid over welk land model zou komen te staan voor een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk. In het begin werden Noorwegen en Zwitserland genoemd, maar die landen moeten via de zogeheten faxdiplomatie grotendeels voldoen aan de meeste EU-regeltjes. Om onder speciale voorwaarden met EU-landen te onderhandelen dienen ze tevens het vrij verkeer van personen te accepteren, wat er mede toe heeft geleid dat Zwitserland een immigratieland is geworden. Dat is nu precies wat het Brexit-kamp niet wil.

  Vervolgens kwam Boris Johnson met Canada op de proppen, een land dat ook een speciaal verdrag heeft met de EU, maar inmiddels is besloten toch dichter bij huis te blijven. Als voorland dienen nu de genoemde landen waarmee de EU een prettige handelsrelatie heeft. Volgens Gove is het ondenkbaar dat de EU de Britten gaat boycotten, zoals het geval is met Wit-Rusland. De Brexiteers gaan ervan uit dat de EU-landen geen handelsbelemmeringen gaan opwerpen, simpelweg omdat handel met een machtige natie als het Verenigd Koninkrijk ook in het verlichte eigenbelang is.

  Economisch gezien lijkt dat te kloppen, maar de politieke variabele is onduidelijk. Wanneer het Verenigd Koninkrijk floreert als onafhankelijke natie kan dat leiden tot het vertrek van andere landen uit de EU, die daardoor zal imploderen. De politieke belangen staan dus haaks op de economische.
 7. Wat vinden de nationale bekendheden?

  De Europese Unie? That’s not cricket. In ieder geval niet volgens Ian Botham. De 60-jarige cricketlegende heeft zich uitgesproken voor een Brexit. Volgens hem is de EU een broeinest van corruptie en kan de vijftig miljoen pond die dagelijks naar Brussel worden gegireerd, beter worden besteed aan zinnige zaken.

  Beefy, die op een maandag in 1981 verantwoordelijk was voor de meest gedenkwaardige innings uit de cricketgeschiedenis - tegen Australië, riep op om de banden aan te halen met ‘onze vrienden in het Gemenebest’.

  De cricketheld is de jongste bekendheid die met een stemverklaring is gekomen. Eerder al hadden oudgedienden als Michael Caine, Joan Collins en Downton Abbey-schrijver Julian Fellowes zich uitgesproken voor het vrijwillig verlaten van de Europese Unie. De meest fanatieke Brexiteer is evenwel Frederick Forsyth, die al jaren tekeer gaat tegen het ondemocratisch gehalte van de Unie. Tussen deze oudgedienden is de euroscepticus Sol Campbell, de ex-Arsenal speler, een jong en fris geluid.

  Het Blijf-kamp kan zich verheugen op de steun van de meeste luvvies, zoals progressieve leden van de culturele elite worden genoemd. Benedict Cumberbatch, Emma Thompson en Pink Floyds Nick Mason zijn allemaal voor de continuering van het lidmaatschap. Een opvallende naam in dit gezelschap is Jeremy Clarkson, die normaal gesproken rechtser is dan Genghis Khan, maar op dit gebied zijn vriend en dorpsgenoot David Cameron steunt. Ook Arsenal-manager Arsene Wenger is fel gekant tegen een Brexit.

  Maar maakt het wat uit wat nationale bekendheden denken? Waarschijnlijk niet veel, maar het vrolijkt het Jan Klaassen-achtige welles-nietes-debat wel op.
 8. 'Britten over 14 jaar 4.300 pond armer'

  Hoe ziet het Verenigd Koninkrijk er - na een eventuele Brexit - over 14 jaar uit? Op deze vraag heeft de Britse minister van Financiën George Osborne vandaag een apocalyptisch antwoord gegeven. Huishoudens zullen tegen die tijd jaarlijks 4.300 pond armer zijn, het bruto nationaal product zal minimaal met vier procent krimpen en de publieke dienstverlening moet het tegen die tijd met 36 miljard pond minder doen. Eurosceptici vragen zich in koor af waar Osborne deze cijfers vandaan haalt. En bovendien: hoe betrouwbaar is een minister die elk jaar zijn prognoses weer moet bijstellen?

  ‘Sober en serieus,’ zo omschreef de conservatieve bewindsman de onheilspellende getallen waar de rekenmeesters van zijn departement mee waren gekomen. Ze hadden drie verschillende scenario’s geschetst: het Noorse model (VK als lid van de Europese Economische Ruimte), het Canadese model (een speciaal handelsverdrag met de EU) en een model dat gebaseerd is op handelen onder de paraplu van de Wereldhandelsorganisatie. Volgens Osborne zijn deze scenario’s respectievelijk slecht, slechter en slechtst. Gewoon knarsetandend lid blijven van de EU, luidt zijn devies.

  Het merkwaardige van Osborne’s profetie is dat hij een jaar geleden nog vrolijk beweerde dat het VK klaar staat om de EU te verlaten als de heronderhandelingen zouden stuklopen. Nu er van die heronderhandelingen weinig terecht is gekomen, klinkt de vraag wat hem van gedachten heeft doen veranderen. Het antwoord is dat het in deze niet alleen gaat over de verhouding met de EU, maar ook over zijn carrière. Het is namelijk zijn ambitie om zijn goede vriend David Cameron in 2020 op te volgen. In geval van een Brexit rest de premier niets anders dan opstappen. En dan dus ook: Exit Osborne.

  In dat geval zou Boris Johnson de favoriet zijn om te verhuizen naar 10 Downing Street. Deze blonde 'Brexiteer' mag dan gaan onderhandelen met de EU en zijn al eerder uitgesproken optimistische verwachting is dat beide partijen – opgejut door Big Business - belang hebben bij een gezonde handelsrelatie. Dat Osborne zijn grote rivaal aanduidde met 'de burgemeester van Londen' was veelzeggend.
 9. 'Ongewenste Brexit? Nieuw referendum'

  Stemt een meerderheid van de Britten 23 juni voor een vertrek uit de Europese Unie, dan heeft Schotland recht op een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. Dit stelt Nicola Sturgeon, de leider van de Scottish National Party (SNP).

  In 2014 voerde haar partij campagne voor een afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Een nationaal referendum over de Schotse onafhankelijkheid ging toen echter verloren: 55,3 procent van de Schotse kiezers gaf de voorkeur om bij het oude te blijven.

  Wat Londen betreft is daarmee de kous af. Maar, vindt Sturgeon, die keuze zou moeten worden herzien in het geval van een ongewenste Brexit. Zij pleit voor een nieuw referendum als blijkt dat Schotland 'tegen onze wil in' uit de EU wordt meegesleurd door de grote Engelse broer.

  Die tegenzin zou moeten blijken uit 'duidelijk en aanhoudend bewijs dat onafhankelijkheid de voorkeursoptie is geworden van de meerderheid van het Schotse volk', aldus de SNP. Ook een 'significante en materiële verandering in de omstandigheden' ten opzichte van 2014 zouden een nieuwe stembusgang rechtvaardigen.

  De Schotten, doorgaans eurogezinder dan de zuiderburen, kozen in september 2014 om in het Verenigd Koninkrijk te blijven, mede omdat bij afscheiding een vertrek uit de EU dreigde, zo waarschuwden ook de Engelsen. Grote woorden van samenwerking en verbondenheid klonken vanuit Londen om Schotland ervan te overtuigen niet op zelfstandige voet verder te gaan.

  Nu is het de wereld op z'n kop, met de Engelse Vote Leave-campagne die hamert op onafhankelijkheid en eigen koers. Of de Schotten in het geval van een Brexit weer een referendum zullen krijgen is ongewis, maar een pressiemiddel voor het eurogezinde kamp is het vooruitzicht wel. De Britten mogen allicht over twee maanden de EU de rug toe keren, de Schotten zien ze liever niet vertrekken uit hun eigen Koninkrijk. (Jeroen van Raalte)
 10. Nieuwe tactiek: overtuig je opa en oma

  'Wat zou jij doen Patrick?' Op theebezoek wendde mijn overbuurman – vader van twee kinderen, ingenieur, huiseigenaar, fietsfanaat - zich tot mij voor onafhankelijk stemadvies. Zijn gepensioneerde vader is een devote Brexiteer, maar een goede vriend, die bij de Bank of England werkt, had hem voorgehouden dat het verlaten van de EU desastreuze gevolgen heeft. De situatie waarin Andy verkeert, is geenszins uniek. Het is aankomende referendum is een strijd tussen hart en hoofd, waarbij het hoofd niet weet wie of wat het moet geloven.

  Er gaan geen dag voorbij zonder waarschuwing aan het adres van Britten die naar 'Leave' neigen. Van Richard Branson tot IMF's Yvonne Lagarde, van Donald Tusk tot Ryan Air's Michael O'Leary. Allemaal zeggen ze dat het Verenigd Koninkrijk een derdewereldeiland gaat worden buiten de Unie. De Brexiteers doen dit af als bangmakerij en wijzen lachend op de Blijf-folder van het eurogezinde kamp. Daarin staat toch dat het VK een toonaangevende natie in de wereld is? Waar zijn we helemaal bang voor?

  De eurogezinde campagnevoerders beginnen te beseffen dat de doemtactiek slijtage begint te vertonen. Het is net als inbraak-, auto-, en terreuralarmen: nadat ze twee keer zijn afgegaan beginnen mensen te denken: het zal wel. Daarom is er nu een nieuwe tactiek bedacht, eentje die Pavlov Morozov in herinnering roept, de jongen die onder Stalin zijn ouders verried. 'Talk to Gran', zo heet het advies voor jongeren om hun eurosceptische (groot)ouders te overtuigen van de zegeningen van een Verenigde Staten van Europa.

  Het initiatief, dat impliceert dat ouderen onwetend zijn, is met scepsis ontvangen, onder meer bij mijn overbuurman. 'Mijn generatie heeft geleerd naar ouders te luisteren.'
 11. Officiële campagnegroep

  ‘Tory Tosser!’ Dat is een van de beledigingen die Boris Johnson soms naar zich toe geslingerd krijgt wanneer hij in Londen over straat fietst. Erg vindt de Conservatieve burgemeester het niet. ‘Ze weten tenminste wie ik ben en wat ik doe.

  'Wie weet wat er gaande is in Brussel?’ Het was een van de passages waarmee hij eerder op de dag de lachers op zijn hand kreeg tijdens een toespraak in Newcastle. Deze stad was een van de haltes van een zogeheten Brexit Blitz, een poging om mensen in het noorden van het land warm te maken voor een leven buiten de EU.

  De prominente rol van ’s lands populairste Conservatief volgt enkele dagen na de beslissing van de kiescommissie om Vote Leave, waarvan Johnson het gezicht is, te benoemen tot de officiële campagnegroep voor een Brexit. Dat was een lichte teleurstelling voor Nigel Farage, de voorman van het rivaliserende Grassroots Out.

  Het verschil tussen beide groepen is dat Leave Out wat meer de nadruk legt op de Britse soevereiniteit, terwijl de UKIP-leider en zijn paarse leger zich meer richten op het indammen van de immigratie.

  Goed nieuws
  De keuze was goed nieuws voor het Brexit-kamp. Met Farage is het ongetwijfeld leuker aan de tap, maar een groep met Johnson en justitieminister Michael Gove doet het beter bij gematigde, weifelende kiezers.

  Een slimme zet van Johnson en consorten was om te betogen dat de miljarden die nu naar het lidmaatschap van de EU gaan, aan ziekenhuizen en verpleegkundigen zouden moeten worden besteed. Hiermee richten ze zich op de wat progressievere linksere kiezers. Immers, de Conservatieve achterban stem toch wel voor een Brexit.

  Mede door de aanwezigheid van charismatische Johnson en Farage doen de Brexiteers het steeds beter in de peilingen. In Manchester noemde Johnson een stem tegen de EU een ‘Stem voor de Vrijheid’. Wat hem betreft wordt 23 juni voortaan ‘onafhankelijkheidsdag’.
 12. Pro-EU pamflet zorgt voor commotie

  Petitie

  Meer dan honderdduizend Britten hebben de regering-Cameron via een petitie opgeroepen om af te zien van het versturen van een pro-EU folder naar de 27 miljoen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk. Lees hier meer.
  'Waarom de regering denkt dat stemmen voor het EU-lidmaatschap de beste beslissing is voor het Verenigd Koninkrijk.' Zo luidt de tekst op het pamflet dat Britse postbodes deze week hebben bezorgd bij 27 miljoen huishouden. Volgens de eurogezinde premier David Cameron, wiens politieke loopbaan valt of staat bij de uitkomst, is het noodzakelijk om de bevolking zo goed en objectief mogelijk voor te lichten. Dat mag best wat kosten, ook in een tijd van forse bezuinigingen en geldproblemen van de NHS: 9.3 miljoen pond, om precies te zijn.

  Maar was het wel zo objectief, de informatie van Hare Majesteits regering? Had de titel niet moeten beginnen met de woorden 'Waarom een deel van de regering denkt…' Immers, de ministers van Justitie, Sociale Zaken en Noord-Ierse Zaken strijden voor een Brexit. Het familievriendelijke foldertje staat vol boekhoudkundige argumenten, met als rode draad dat de koopkracht zal dalen. Subtiel is de passage over immigratie. Er staat dat de Britse douane het recht heeft Europese migranten te controleren bij aankomst. Dat klopt. Maar tegenhouden mag niet.

  De verspreiding heeft voor commotie gezorgd. Opstandige postbodes hebben gedreigd de politieke reclame te dumpen, maar uiteindelijk is vrijwel alles bezorgd. The Daily Express, een eurosceptisch tabloid, heeft het adres van de Conservatieve Partij gepubliceerd waar mensen het schrijven zonder portokosten naar kunnen retourneren. Tegenover de BBC meldde het kamerlid James Wharton dat het papier helaas niet absorberend genoeg is om er iets anders mee te doen dan lezen. Ontstemde Brexiteers gaven de premier een nieuwe bijnaam: King Jong Cameron.

  Op 9 mei debatteren kamerleden in Westminster Hall over het propagandaoffensief, maar tegen die tijd ligt het al lang bij het oud papier.
 13. De spagaat van Corbyn

  Hoe hou je als geboren euroscepticus een toespraak waarin je pleit voor het Britse lidmaatschap van de Europese Unie? Dit was het dilemma waar Labour-leider Jeremy Corbyn zich vandaag, zeven weken voor het referendum, voor gesteld zag.

  Hij begon zijn rede met de opmerking dat de locatie, de Senate House, George Orwell eind jaren ‘40 had geïnspireerd bij het schrijven van 1984. ‘Dit was het Ministerie van de Waarheid,’ zei hij, implicerend dat hij niets meent van wat hij zou gaan zeggen. Het was als grapje bedoeld, maar niet iedereen was daar een uur later zo zeker van.

  Het is geen geheim dat de 66-jarige socialist niets heeft met de EU. In het verleden heeft hij talloze toespraken gehouden waarin hij Brussel neerzette als een kapitalistische samenzwering, net zoals zijn politieke leermeester Tony Benn dat pleegde te doen. Wijlen Benn was bij het EG-referendum van 1975 een van de leiders van de toenmalige Brexit-campagne. Voor de zekerheid, en onder druk van zijn partij, had Corbyn die toespraken verwijderd van zijn website.

  Maar wie de Handelingen van het Lagerhuis raadpleegt kan zien dat hij decennia lang elke eurosceptische motie heeft gesteund. Labour was ooit de eurosceptische partij van het Verenigd Koninkrijk, maar toen het in de jaren tachtig de sociaaldemocratie omarmde begon het Brussel te zien als een bondgenoot tegen de diverse Conservatieve regeringen. Corbyn heeft die ommezwaai nooit gemaakt.

  Tijdens de toespraak probeerde hij uiteindelijk een tussenweg te vinden door te pleiten voor een socialistische unie, eentje zonder handelsverdrag TTIP, zonder privatiseringen, zonder harde bezuinigingen, maar met een warmer welkom voor vluchtelingen, meer macht voor de vakbonden en meer aandacht voor het milieu.

  Het probleem is dat deze vorm van Europese samenwerking niet op het stembiljet zal staan.