vrijdag 26 februari 2016

Britse bankgouverneur waarschuwt voor valutaoorlog

Britse bankgouverneur waarschuwt voor valutaoorlog


De neiging van steeds meer centrale bankiers om de rente tot ruim onder nul te verlagen, kan ontaarden in een wereldwijde valutaoorlog. Als landen via hun wisselkoers groei van elkaar proberen af te snoepen, zal dat een flinke wissel trekken op wereldeconomie.
Mark Carney
Reuters
Hiervoor waarschuwt de gouverneur van de Britse centrale bank Mark Carney vrijdag. In een rede die hij uitsprak aan het begin van de tweedaagse G20-bijeenkomst in Sjanghai stelt hij dat landen niet simpelweg hun problemen kunnen exporteren met een zwakke-muntbeleid. 'Je krijgt niets voor niks.'

Gedurfde hervormingen

Volgens Carney zijn het de politici die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Hun onvermogen om hun economieën met gedurfde hervormingen sterker te maken is een belangrijke reden waarom de zorgen over de mondiale groei zo zijn toegenomen de laatste tijd en waarom de financiële markten wereldwijd onder druk zijn komen te staan, aldus de man die naast baas van de Bank of England ook voorzitter is van de Financial Stability Board in Bazel, een samenwerkingsverband van financiële toezichthouders.
'De mondiale economie loopt het risico verstrikt te raken in een situatie van lage groei, lage inflatie en een lagerenteomgeving', zegt Carney. 'Het is cruciaal dat er stimuleringsmaatregelen worden opgetuigd om de binnenlandse vraag aan te zwengelen, vooral in de hoeken van de economie met gezonde balansen.' Overheden moeten met andere woorden gebruik maken van de lage marktrentes en meer geld lenen en investeren. Deze investeringen moeten bij voorkeur internationaal worden gecoördineerd.

Zero-sumgame

De van oorsprong Canadese bankgouverneur benadrukt dat steeds meer centrale bankiers zich door het gebrek aan bedrijvigheid en inflatie gedwongen zien de rente negatief te maken. Maar er zitten grenzen aan dit beleid. Uiteindelijk heeft het slechts invloed op de wisselkoers en hoewel het voor een individueel land aantrekkelijk lijkt om via een depreciatie van de munt de concurrentiepositie te verbeteren en zo via de export groei te genereren, blijft het een zero-sumgame, waarbij de winst van het ene land ten koste gaat van die van het andere land.
Dit is vooral belangrijk omdat inmiddels een kwart van de mondiale productie daar plaatsvindt waar de rente 'letterlijk door de bodem zakt'. 'Op mondiaal niveau kan monetair beleid niet werken door simpelweg schaarse vraag van het ene naar het andere land te verplaatsen.'

Aan de Nederlandse overheid: Ik klaag u aan!

Aan de Nederlandse overheid: Ik klaag u aan!


Een keiharde aanklacht! Iedere Nederlander moet dit doorsturen! Dan kunnen ze het niet negeren!
recht
Aan de Nederlandse overheid: Ik klaag u aan! Ik klaag u aan namens mijzelf, mijn kinderen en kleinkinderen. Ik klaag u aan namens het Nederlandse volk.
Ik klaag u aan vanwege uw structurele en groteske verspreiding van leugens. Leugens over een aantrekkende economie die niet aantrekt, leugens over het afnemen van werkeloosheid die niet afneemt, leugens over vluchtelingen die geen vluchteling maar grotendeels dieven zijn. Ik klaag u aan wegens creatief boekhouden en het op grove schaal falsificeren van feiten.
Ik klaag u aan voor het verraad van ons land aan de Europese Unie. Voor het verraad van de Nederlandse cultuur, democratie en het secularisme, aan gewelddadige barbaarse moordzuchtige religies uit den vreemde. Voor het verraad van de Nederlandse ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en langdurig schuldloos werkelozen, aan verre vreemdelingen die niet voor oorlog op de vlucht zijn.
Ik klaag u aan om de herintroductie van feitelijke dwangarbeid, mogelijk gemaakt met uw ‘participatiewet’. Dwangarbeid, een begrip dat wij sinds de bezetting door nazi-Duitsland niet meer in ons land hebben gekend.
Ik klaag u aan omdat u uw fascistisch gedachtegoed hierbij niet laat stoppen. Door de overheveling van rijkstaken naar gemeenten heeft u immers ook pure apartheid in Nederland geïntroduceerd. U heeft discriminatie als overheidsbeleid geïmplementeerd. Door uw ‘participatiewet’ heeft de Amsterdamse burger immers andere wettelijke rechten & plichten gekregen dan de Rotterdamse of Eindhovense, en de gedwongen werkeloze burger hiermee overgeleverd aan de grillen van een lokaal ambtenarenkorps. Maar het kan helemaal niet zo zijn dat in de ene gemeente een tegenprestatie voor bijstand wordt geëist en in de andere niet. Het kan ook niet zo zijn dat hetgeen in de ene gemeente wordt aangemerkt als ‘eigen vermogen’, dat in de andere gemeente niet is. (Bijvoorbeeld de auto) Bovendien kan het niet zo zijn dat de ene gemeente dezelfde auto anders taxeert dan de andere.
Art 1. Uit de Nederlandse grondwet geldt immers voor iedere Nederlander, waar dan ook in Nederland! Als u een Amsterdammer in gelijke situatie anders behandeld dan een Maastrichtenaar dan pleegt u daarmee keihard discriminatie en bedrijft u apartheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden! De wet geldt immers voor iedere Nederlander. Niet apart voor Eindhovenaren en Rotterdammers. Indien u daar anders over denkt dan zegt dat veel over u, minder over mij. U moest zich de oren van het hoofd schamen.
Ik klaag u aan omdat u stelselmatig weigert de landsgrenzen te sluiten, ik klaag u aan omdat u de vernietiger van Nederland bent. De vernietiger van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Ja, u bent de verrader onder de verraders. U bent degene waar vaders en moeders hun kinderen voor waarschuwen. U bent de Charlatan onder de Charlatans, en daar gaat u nog trots op ook.
Ik klaag u aan omdat u in de beeldvorming blijft volharden dat Ahmed minder kans op een betaalde baan maakt dan Jan, als meest schrijnend voorbeeld van discriminatie. En dit terwijl alle cijfers erop wijzen dat juist de oudere werkeloze volkomen kansloos op de arbeidsmarkt is, en bepaald niet de jonge Ahmed waarvan er tienduizenden, hoogopgeleid, de Nederlandse grenzen overspoelen. Ieder jaar opnieuw. Tienduizenden die overigens op uw expliciete uitnodiging komen binnendrijven! Want daar komt het wel op neer. Bovendien, indien de jonge, hoogopgeleide Ahmed niet wil werken, dan noemen we dat toch anders dan discriminatie?
Ik klaag u aan omdat u de pensioenleeftijden hebt verhoogd en tegelijkertijd de baankansen voor ouderen hebt verlaagt en hen naar de dwangarbeid hebt verwezen. Geen werk, want dat mag niet, dat heet verdringing. Nee, bezigheidstherapie zoals het vegen van straten die zojuist geveegd zijn. U zegt geen geld te hebben om de pensioenen van de ouderen te kunnen blijven betalen, evenals de voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, tegelijk beschikt u kennelijk weer wel over voldoende middelen om de vluchtelingenopvang te financieren en om aan uw EU- bijdragen te kunnen voldoen. Met volle bakken tegelijk hevelt u geld van de Nederlandse belastingbetaler over naar het buitenland. Naar buitenlanders die hier nog nooit een dubbeltje verloren hebben. U steelt als de raven. U steelt de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
Ik klaag u aan omdat u het volk al eerder een dolk in de rug heeft gestoken. U demonstreerde uw ware gezicht immers al eerder aan Nederland, en wel op 13 december 2007 met de ondertekening van het Verdrag van Lissabon: In 2005 werd de grondwet voor de EU verworpen door de Fransen, Ieren en Nederlanders. Hiervoor in de plaats bedacht u daarom een verdrag, “het verdrag van Lissabon”. Want het Verdrag van Lissabon is helemaal geen gewoon verdrag dat is gesloten tussen staten. Het Verdrag van Lissabon is een nieuwe grondwet die boven de Nederlandse grondwet staat. Het Verdrag van Lissabon is niet democratisch tot stand gekomen; het is de Europese Grondwet in een nieuw jasje. Juridisch gezien is het Verdrag van Lissabon nagenoeg een exacte kopie van de in 2005 (door 62 procent van de Nederlanders, 55 procent van de Fransen en 53 procent van de Ieren verworpen Europese Grondwet.)
U bent derhalve de laatst aangewezene denkbaar om ons land te mogen vertegenwoordigen, te leiden en te regeren. U bent überhaupt de laatste om te mogen spreken. U hebt uzelf en uw volk immers bewezen de ultimo antidemocraat in hart en nieren te zijn. En wist u dat wij voor de ultieme antidemocraat een Nederlands woord hebben bedacht? Die noemen we doorgaans een Fascist.
Door uw wanbeleid raken steeds meer ouderen hun inkomen kwijt, zij worden volkomen schuldloos werkeloos. Tot de dood er op volgt. Als extra straf voor uw falen veroordeelt u hen tot dwangarbeid. Wanneer meent u zelf eens een zinnige bijdrage aan de samenleving te gaan bijdragen? U moest u eigenlijk beter schamen om iedere ochtend toch maar weer wakker te worden. U bent uitsluitend een loden last voor het Nederlandse volk, uw baas!
Ondergetekende is geen religieus mens. Maar mocht ik mij vergissen en bestaat er toch een hiernamaals met een Hemel en een Hel, dan bid ik tot de allerhoogste, in diepste overtuiging, dat uw zielen voor eeuwig mogen branden achter de poorten van de heetste Hel.
En PS: Als we Frau Standartenführer Klijnsma horen gospelen over ‘een zinvolle bijdrage voor de samenleving als tegenprestatie’, bedenk dan dat ze ronduit liegt! Immers, indien een bijdrage zinvol zou zijn dan zou ze wel worden betaald en hadden we weer een bijstandsgerechtigde minder!


http://www.nachthemel.nl/index.php/32-democratie/512-aan-de-nederlandse-overheid-ik-klaag-u-aan
RP: U kunt het ook in de vorm van een bezwaarschrift indienen:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/inhoud/contact-met-bzk/bezwaarschrift-indienen

dinsdag 23 februari 2016

Hollande wil landen met rechtse regeringen uit EU gooien

Hollande wil landen met rechtse regeringen uit EU gooien


De socialist Hollande (rechts) wil met een extreem anti-democratische maatregel voorkomen dat Le Pen (links) aan de macht komt en Frankrijk weer soeverein en onafhankelijk van Brussel wordt.

De Franse president Francois Hollande ziet dat hij in de peilingen steeds verder achterop raakt bij Marine Le Pen van het Front National, en wil nu op Europees niveau aan de noodrem trekken door landen waar rechtse vrijheidspartijen die anti-Brussel en anti-islam zijn in de regering komen, desnoods uit de EU te gooien. Daarmee onderstreept de socialist de aloude arrogantie en hypocrisie van ‘links’: iedereen die hun plannen dreigt te dwarsbomen wordt extremistisch of fascistisch genoemd en moet worden verboden, terwijl ze zelf van de meest anti-democratische maatregelen gebruikt maken om dat te bereiken en aan de macht te blijven.


‘Een land kan van de Europese Unie worden uitgesloten,’ zei Hollande in een interview met France Inter Radio. ‘Europa heeft dankzij passende artikelen in zijn verdragen de gerechtelijke instrumenten om te voorkomen dat een land de democratische basisprincipes schendt.’
Als de vrijheid van de media in gevaar is, als grondwetten en mensenrechten worden aangetast, dan moet Europa niet enkel een veiligheidsnet zijn, vindt de socialist. Dan moet er zelfs een procedure worden opgestart om zulken landen uit te sluiten. ‘Zover kan het komen,’ zei Hollande, daarbij specifiek wijzend op de ontwikkelingen in Polen.

Polen weerstaat machtsgreep Brussel

In Polen heeft een rechts-conservatieve regering ervoor gezorgd dat Brussel niet net als in de rest van de EU een stevige grip op de media krijgt, waardoor die enkel nog mogen berichten wat politiek-correct is – dus pro-islam / islamisering, pro-immigratie, pro-Europese Superstaat, en anti alle mensen en partijen die zich inzetten om de soevereiniteit, vrijheid en zowel politieke, culturele als religieuze onafhankelijkheid van de Europese landen te waarborgen.
Oostenrijk werd in het jaar 2000 al eens afgestraft door Brussel toen de rechtse FPÖ van destijds Jörg Haider in de regering kwam. Het uitsluiten van een land uit de EU was toen echter nog niet mogelijk.

Impopulairder dan ooit

De reden voor Hollandes voorstel is duidelijk: hij is al enige jaren de meest impopulaire president van Frankrijk ooit, en verliest steeds meer aanhang. Volgens peilingen zou driekwart van de Fransen inmiddels noch op Hollande, noch op zijn conservatieve voorganger Nicolas Sarkozy stemmen. 56% zou daarentegen op Sarkozy’s concurrent Alain Juppé willen stemmen, 38% op voormalig premier Manuel Valls, en 37% op Marine Le Pen.
Omdat Marine Le Pen –net als in eigen land PVV leider Geert Wilders- voortdurend wordt zwartgemaakt en belasterd door de reguliere media, vinden veel Fransen een stem op het Front National nog een stap te ver. Dat zou echter kunnen veranderen als Hollande zijn zin krijgt, omdat een ruime meerderheid van de bevolking haar anti-EU houding deelt en het zeer anti-democratische plan van de president hen juist in het kamp van Le Pen kan drijven.
Bij de regionale verkiezingen vorig jaar bediende Hollande zich van regelrechte verkiezingsvervalsing, door socialistische kiezers op te roepen op conservatieve kandidaten te stemmen. Hierdoor wist de gevestigde orde een zeker lijkende overwinning van het Front National te voorkomen.

Hamburg gaat ongebruikte kamers in huizen burgers vorderen voor opvang migranten

Hamburg gaat ongebruikte kamers in huizen burgers vorderen voor opvang migranten

Centrale Bank Hongarije slaat honderdduizenden kogels in - Dagelijks steken 3200 moslims grens met Oostenrijk over; 3000 zijn op weg naar Duitsland en Nederland, op jaarbasis 1 miljoen

De autoriteiten in Hamburg krijgen het recht om bewoonde huizen van burgers te controleren op ongebruikte kamers. Deze kunnen dan worden gevorderd voor de opvang van migranten.

In Oost Europa besefte men van meet af aan wat het toelaten van miljoenen moslimmigranten voor ons continent zal betekenen: totale chaos, bittere armoede en bruut geweld. De Hongaarse Centrale Bank heeft 200.000 kogels en 112 pistolen gekocht om voorbereid te zijn op ‘internationale veiligheidsrisico’s’. Premier Viktor Orban is vandaag in Moskou, en zei tegen president Putin dat ‘de grootste landen van Europa geloven dat de migrantenstroom voornamelijk positief is. Wij zijn van mening dat het slecht is.’
 
De Duitse en Nederlandse regeringen blijven maar beweren dat het sluiten van de grenzen ‘geen oplossing’ is, en sowieso ‘onmogelijk’ zou zijn. De Oost Europese landen hebben duidelijk laten zien dat dit pure onzin is. Terwijl bijna alle politici in Berlijn en Den Haag hun hoofd braken over hoe ze het toelaten van miljoenen moslims aan hun kiezers konden verkopen (premier Rutte deed dat op zijn bekende wijze, nl. door glashard te liegen (3)), bouwde Hongarije in no-time een grenshek met prikkeldraad, en werden migranten die hier met geweld doorheen probeerden te breken, getrakteerd op waterkanonnen, knuppels en traangas.


Hongarije wil ander beleid

De Hongaarse Centrale Bank heeft als nieuwe maatregel 200.000 kogels en 112 pistolen gekocht, volgens gouverneur Gyorgy Matolcsy vanwege de ‘internationale veiligheidsrisico’s’ die zijn ontstaan door de migrantencrisis. Ook wordt er zo’n € 650 miljoen in fondsen gestopt die alternatieven gaan ontwikkelen voor de ‘gedateerde neoliberale economie’ zoals West Europa nog altijd praktiseert.
‘De grootste landen in Europa geloven dat de stroom migranten voornamelijk positief is,’ zei de Hongaarse premier Viktor Orban vandaag in Moskou tegen de Russische president Vladimir Putin. ‘Wij zijn van mening dat het slecht is.’

Dit jaar nog minstens 1 miljoen moslims erbij

Hongarije is nog niet veilig, niet omdat het land zelf niet genoeg doet, maar omdat met name Duitsland en Nederland hun grenzen nog wagenwijd open houden, en dit een ongelooflijk aanzuigende werking heeft. Via Oostenrijk komen op dit moment dagelijks 3200 moslims –hoofdzakelijk jonge mannen- de grens over, waarvan er ‘slechts’ 200 asiel aanvragen in Oostenrijk, omdat de overige 3000 (op jaarbasis ruim 1 miljoen) naar Duitsland (en in mindere mate Nederland) willen. (2)

Allerzwakste Nederlanders moeten betalen voor islamisering

Daar lijkt immers geld zat te zijn voor de versnelde kolonisering en islamisering van onze landen. En als dat geld er niet is, dan wordt dat gewoon bij de allerzwakste Nederlanders weggehaald. Zo besloot het kabinet Rutte onlangs om bejaarden in verzorgingstehuizen niet het recht te geven op een dagelijkse wasbeurt, en blijft ook de 24-uurs luier voor hen gewoon bestaan. (4)
In Duitsland is jarenlang eveneens fors bezuinigd op de zorg voor ouderen en zieken. Tegelijkertijd wil de senaat van Berlijn 10.000 migranten opvangen in hotels. Kosten: € 600 miljoen, oftewel € 18.000 per ‘vluchteling’ per jaar (5). Miljoenen Duitsers hebben niet eens een bijstandsuitkering die zo hoog is.

Inwoners Hamburg moeten lege kamers openstellen voor migranten

De rood-groene gemeenteraad (socialisten en linksgroenen) van Hamburg heeft een nieuwe wet opgesteld waarmee burgers die thuis een ongebruikte lege kamer hebben kunnen worden verplicht om deze ter beschikking te stellen voor de opvang van migranten. De autoriteiten krijgen toestemming om de woningen van burgers binnen te gaan om te controleren of er ongebruikte kamers zijn. Worden die gevorderd, dan krijgen de bewoners daar een vergoeding voor, waarvan de hoogte echter onbekend is. (6)

Monaco maakt komaf met het bankgeheim

Monaco maakt komaf met het bankgeheim


   
22/02/16 om 15:17 - Bijgewerkt om 15:16
                               
Bron: Moneytalk

Het belastingparadijs Monaco laat het bankgeheim varen. De dwergstaat gaat vanaf 2018 automatisch bankgegevens uitwisselen met de Europese Unie. Daarmee treedt het in de voetsporen van onder meer Zwitserland en Luxemburg.

Monaco maakt komaf met het bankgeheim
© iStock

Sinds 1 januari is de zogenaamde Common Standard Reporting (CSR) van kracht in 56 landen, waaronder 28 lidstaten van de Europese Unie. Die landen engageren zich om wereldwijd automatisch bankgegevens van inwoners met elkaar uit te wisselen. Ook de belastingparadijzen dragen hun steentje bij. Zo zullen Liechtenstein en de Kaaimaneilanden gegevens van buitenlandse belastingplichtigen doorspelen naar de belastingdiensten van de deelnemende landen. Ook Luxemburg en Zwitserland hebben ondertussen elk afzonderlijk een akkoord gesloten met de Europese Commissie.

Ook Monaco zwicht

En nu treedt Monaco in hun voetsporen. Dat schrijft De Tijd. "Dit akkoord houdt onder andere in dat het prinsdom Monaco vanaf 2018 mee zal werken aan informatie-uitwisseling op verzoek, ook van bancaire gegevens", zegt Filip Smet van Laga op de site.
Sinds dit jaar zijn de participerende landen gestart met het verzamelen van de bankgegevens van hun inwoners. Die gegevens zullen zij vanaf 2017 automatisch overmaken aan de andere landen die het CSR onderschreven. In 2017 wordt die lijst met deelnemende landen uitgebreid met 27 landen, waardoor de teller op 83 komt te staan.
Het verdrag met de Verenigde Staten in verband met de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), blijft bovendien bestaan. Dit verdrag regelt de uitwisseling van gegevens met de VS. Ook België heeft de FATCA en CSR getekend. (NS)

Gemeenten mogen vooruitlopen op verbeteringen in Participatiewet en Wet banenafspraak

Gemeenten mogen vooruitlopen op verbeteringen in Participatiewet en Wet banenafspraak

23 februari 2016 - 08:00

Asielzoekers in Duitsland gratis villa met zwembad!

Beste lezers,


Dit nieuwsbericht is geplaatst door Eunmask op 16-02-2016 en de Europese Unie Staatsburgers die daadwerkelijk RECHT hebben op een schadevergoeding met betrekking tot huisvesting moeten wachten tot 31-03-2016 en deze zitting wordt uitgezonden door nieuwsstations.
In Nederland hebben ook al een aantal Asielzoekers en vluchtelingen koopakten ontvangen; er zullen binnenkort geen daklozen meer zijn in de Europese Unie en Asielzoekers en vluchtelingen kunnen terug naar Jordanie.


Nieuwe post op eunmask

Asielzoekers in Duitsland gratis villa met zwembad!

by Realpredictor
Ook worden zij geplaatst in leegstaande dure koophuizen van 200.000 euro! En krijgen zij gratis taxi's!
Duitsland is nog erger gestoord dan Zweden!

(Nederlandse vertaling bij instellingen-ondertiteling)
Realpredictor | februari 16, 2016 om 9:52 am | Categorieën:Uncategorized | URL: http://wp.me/p2frGR-4OD
Abonnement opzeggen om geen berichten meer te ontvangen van eunmask.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen.
Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://eunmask.wordpress.com/2016/02/16/asielzoekers-in-duitsland-gratis-villa-met-zwembad/

Genocide in de versnelling. Buitenlanders mogen nu ongestraft Nederlandse bejaarden vermoorden

Nieuwe post op eunmask

Genocide in de versnelling. Buitenlanders mogen nu ongestraft Nederlandse bejaarden vermoorden

by Realpredictor
Die oudjes zijn duur. Pensioen, AOW, zorgkosten en ze nemen plek in waar de overheid liever de mohammedaanse übermensch huisvest. En omdat ze niet snel genoeg uitsterven mogen de kolonisten ze nu gewoon random op straat neersteken.
En daar komen ze dan mee weg, want getraumatiseerd of schizofreen. Nu zijn ze al getraumatiseerd als ze 'gevlucht' zijn, en dat zijn ze bijna allemaal.
Misschien keihard gesteld, maar het is wel een voorbeeld van de (smerige) methodiek van onze overheid!
Realpredictor | februari 22, 2016 om 4:18 pm | Categorieën:Uncategorized | URL: http://wp.me/p2frGR-4U7
Abonnement opzeggen om geen berichten meer te ontvangen van eunmask.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen.

MACHTHEBBERS EN MACHTGEVERS!

Nieuwe post op eunmask

MACHTHEBBERS EN MACHTGEVERS!

by Realpredictor
Onze Wereldbestuurders en het Volk
MACHT
Dat macht aantrekkelijk is voor sommige mensen, zal niemand ontkennen. Er zijn altijd mensen die erop uit zijn en zo is het ook altijd geweest. In de loop van de geschiedenis heeft het geleid tot enorme machtsbolwerken zoals de koninkrijken en keizerrijken, de macht van de kerk, van de grootindustriëlen tijdens de industriële revolutie en de macht van de grootste militaire en economische grootmachten van nu.
Machthebbers zijn in staat om anderen te laten doen wat zij willen dat ze doen. Ze zijn daarmee dus bepalend voor hetgeen die anderen doen. En met dat doen, richten wij (alle mensen) de samenleving in. Die samenleving wordt daarmee dus ingericht naar de voorkeur van de machthebber.
Dat betekent dus dat de meeste mensen, onder bevel van machthebbers, een wereld bouwen die niet naar hun eigen zin is. Een wereld die vooral de mentaliteit van machthebbers weerspiegelt, en niet hun mentaliteit. En toch wordt die wereld gebouwd door niet-machthebbers (de rest van de mensheid) die zich laten sturen door machthebbers. Het zijn de niet-machthebbers die een wereld bouwen die niet naar hun eigen zin is en die niet de denkwijze van de meeste mensen weerspiegelt.
Machthebbers hebben dus bepaalde eigenschappen die ervoor zorgen dat ze machthebber zijn. Eigenschappen die de meeste andere mensen afkeuren. Eigenschappen die niet overeenstemmen met het geweten en de intenties van de meeste mensen. En toch laten de meeste mensen zich erdoor leiden. Deden ze dat niet, dan waren de machthebbers geen machthebber meer. Macht heeft een machthebber immers alleen als mensen daadwerkelijk doen wat hij zegt.
Om de rest van de mensen te laten doen wat machthebbers willen dat ze doen, is het dus noodzakelijk die anderen te misleiden. Wanneer machthebbers openlijk zouden laten blijken wat hun motieven zijn, dan zouden anderen er niet aan meewerken en dan is het gedaan met hun macht. Misleiding is dus een voorwaarde om macht te verkrijgen en te behouden. Degenen die het handigst misleiden, maken dus meer kans op machtsposities dan degenen die daar minder goed in zijn.
We kunnen er dus vanuit gaan dat degenen op de hoogste machtsposities het misleidingsinstrument efficiënt gebruiken. Dat ze ons onder valse voorwendselen dingen laten doen die we zelf niet oké vinden. Dingen die niet overeenstemmen met onze voorkeuren en onze mentaliteit. Als dat wel het geval was, dan hoefden ze ons immers niet te misleiden want dan zouden we het uit onszelf doen. En als we het uit onszelf zouden doen, was macht overbodig.
Realpredictor | februari 21, 2016 om 8:20 pm | Categorieën:Uncategorized | URL: http://wp.me/p2frGR-4Tc
Abonnement opzeggen om geen berichten meer te ontvangen van eunmask.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen.
Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://eunmask.wordpress.com/2016/02/21/machthebbers-en-machtgevers/

Merkel openlijk achter Al-Qaeda nu

Nieuwe post op eunmask

Merkel openlijk achter Al-Qaeda nu

by Realpredictor
Klik om oorspronkelijk bericht te bezoeken

Merkel roept op tot instelling no-flyzone in deel Syrië

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de strijdende partijen in Syrië opgeroepen akkoord te gaan met instelling van een no-flyzone om burgers te beschermen. De oproep kwam nadat Turkije eerder vandaag zei dat een 'veiligheidszone' in Syrië moet worden ingesteld langs de Zuid-Turkse grens waar niet mag worden gevochten. Dit zei vicepremier Yalcin Akdogan.
Tja, vroeg of laat komt de aap uit de mouw! Wat overigens iedereen met een gezond verstand al lang wist van deze Naz(i)aat van een dictator!
Realpredictor | februari 17, 2016 om 7:40 pm | Categorieën:Uncategorized | URL: http://wp.me/p2frGR-4Qw
Abonnement opzeggen om geen berichten meer te ontvangen van eunmask.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen.
Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://eunmask.wordpress.com/2016/02/17/merkel-openlijk-achter-al-qaeda-nu/

woensdag 10 februari 2016

Nieuwe globale crisis begonnen? Deze zal alvast niet te camoufleren zijn zoals de vorige

Nieuwe globale crisis begonnen? Deze zal alvast niet te camoufleren zijn zoals de vorige

De Europese aandelen beleefden opnieuw een zwarte dag en daalden voor de zevende dag op rij. Meer in het bijzonder waren opnieuw de bankaandelen de kop van jut met een daling tot het niveau van 2012 waarbij er tot op heden geen enkel zicht is op een stabilisatie en/of verbetering.


Bij de zwaarste bankverliezen was onder andere de Griekse Eurobank Ergasias SA welke 12% naar beneden tuimelde. Dit in hoofdzaak door de gestegen zorgen omtrent het al dan niet kunnen weerstaan aan een negatieve spiraal. Naast de kleinere Griekse Eurobank zagen ook enkele Europese giganten de verliezen sterk oplopen.  Credit Suisse Group AG zag de verliezen oplopen tot maar liefst 8,4% na de aankondiging van de Zwitserse Nationale Bank dat de negatieve rente mogelijks nog lager kan geplaatst worden. Deutsche Bank AG zag de koers daarentegen vallen met 4,3% tot het niveau van 1992 (!) ondanks de verzekering dat het genoeg geld aanwezig heeft om de schulden terug te betalen.
In navolging van de zware verliezen in de financiële sector daalde de Stoxx Europe 600 Index met 1,6% tot het niveau van oktober 2013. Het volume aan verkochte aandelen was hierbij bijna 52% hoger dan het 30 daagse gemiddelde wat duidelijk maakt dat de verkopen te extreem waren.
Op Europees vlak was opnieuw de Griekse beurs het kind van de rekening waarbij de Griekse ASE Index daalde tot het diepste niveau in tientallen jaren. Dit niveau werd laatst gezien in het jaar 1989, bijna 37 jaar geleden…
“De volatiliteit is extreem hoog. Investeerders moeten momenteel hun cash verhogen en oplettend zijn op mogelijke koopmogelijkheden. Een technische rally kan snel terug verkocht worden waarbij er niet echt veel stabiliteit te merken zal zijn de komende tijd”. (Guillermo Hernandez Sampere, MPPM EK, Eppstein, Duitsland)


Globale aandelen


Niet enkel de Europese aandelen staan onder zware druk de afgelopen dagen. Globaal is het wantrouwen sterk toegenomen de afgelopen dagen door de vrees omtrent de olieprijzen, de vrees voor een Amerikaanse recessie en de slabakkende Chinese economie. De MSCI All-Country World Index nadert ondertussen een bear-markt. Dit is ook reeds zichtbaar in de Stoxx Europe 600 Index welke nu reeds bijna 22% lager noteert dan de piek in april 2015.
De vrees bestaat er vooral in dat de bezorgdheid omtrent de kredietmarkten door zal sijpelen naar de aandelen welke vervolgens de gehele economie zal meetrekken naar beneden. Ondanks de officiële bevestigingen dat de banken genoeg liquide middelen hebben om deze problemen aan te kunnen is het vertrouwen momenteel volledig zoek. Dit is niet verwonderlijk aangezien gelijkaardig geluiden te horen waren bij de vorige financiële crisis. De resultaten ervan waren net het omgekeerde waarbij de gevolgen daarvan de kiem waren voor de huidige aankomende crisis.
Het grootste gevaar schuilt erin dat dit alles het begin is van een veel grotere crisis waarbij de vorige crisis van 2008 zal verbleken. In tegenstelling tot de vorige crisissen zijn de wereldwijde schulden vele malen groter en zijn de financiële redmiddelen van de grote centrale banken eenvoudigweg uitgeput. Deze crisis zal dan ook moeten uitgezweet worden zonder reddingsboeien of kunstmatige ingrepen om de economie terug te reanimeren (in zoverre dit vorige keer wel gelukt is). De kans dat niet gevoeld zal worden door de bevolking is echter nihil aangezien de besparingen deze maal wel zullen moeten doorgevoerd worden en niet gecamoufleerd kunnen worden door QE-programma’s of het “even” verhogen van de schulden. Het beloven alvast harde tijden te worden indien deze realiteit daadwerkelijk begonnen is…
Bronnen:
http://www.bloomberg.com

Ook derde economie van de eurozone heeft het gehad met de Russische sancties: BREXIT in zicht?

Ook derde economie van de eurozone heeft het gehad met de Russische sancties: BREXIT in zicht?

Na Duitsland en Frankrijk springt nu ook Italië op de kar om de Russische sancties op te heffen. Nu trekken de drie grootste economieën van de eurozone aan hetzelfde zeel. Een doorn in het oog voor Brussel, en natuurlijk ook de Britten, die blijven vasthouden aan de sancties.
De Italiaanse ondernemers hebben bloed geraken nadat premier Renzi plots zijn toon t.a.v. Nord Stream 2 matigde en Merkel frontaal aanviel op haar ambigue houding t.a.v. Rusland.
Het is de machtige Italiaanse modelobby SMI die de kat de bel aanbond. De lobby vertegenwoordigd een klein half miljoen Italiaanse werknemers, maar heeft wel een grote morele autoriteit. Het “merk” Italië is immers nauw verbonden met de mode-industrie.
Als SMI haar staart roert, dan luistert Rome.
Dat is vooral goed nieuws voor de minister van Buitenlandse Zaken Paolo Gentiloni, die al sinds 2014 hamert op een eenzijdige Italiaanse opzegging van de sancties.
Dat Gentiloni nu wordt gesteund door een machtige industriële belangengroep kan Renzi wellicht dwingen om nog meer te gaan wegen op de Europees-Russische relaties die in Brussel worden bepaald.
De Koude Oorlog tussen Brussel en de Europese industrie ontdooit elke dag een beetje sneller. Benieuwd hoe lang Brussel dat nog kan volhouden.
Belangrijk: de enige grote Europese economie die de sancties nog blijft steunen zijn de Britten. Die voelen zich gesteund door de Amerikanen en hun bondgenoten in Oost-Europa.
Als De Fransen, Duitsers en Italianen echter aan hetzelfde zeel blijven trekken en hun frontvorming op het beleid kan wegen in Brussel, komt een Brexit steeds dichterbij.
Dat het water tussen de continentale machten steeds minder diep wordt, maakt de Britten natuurlijk zenuwachtig. Als zij niet meer kunnen wegen op het internationale beleid van Brussel, riskeren zij een enorm gezichtsverlies.
Dan is het nog maar de vraag welke meerwaarde zo’n Europa voor het Verenigd Koninkrijk heeft.
Slechts wanneer de Britse industrie zich tegen Westminster zou keren om de sancties op te heffen OF Brussel de continentale machten kan sussen, worden de spanningen tussen de UK en de rest ontmijnd.
Zoniet kan de onenigheid over de Russische sancties wel eens de onverwachte kritieke massa zijn die de Britten uit het Europese project kan losweken.

foto: credit to Italia all’ONU, no changes made.

dinsdag 9 februari 2016

HOE DE DUITSE LEUGENPERS MEER DAN 1000 AANRANDINGEN WEGMOFFELDE!

HOE DE DUITSE LEUGENPERS MEER DAN 1000 AANRANDINGEN WEGMOFFELDE!


(waar zou het woord “moffelen” toch vandaan komen?)
Meer dan 1000 aanrandingen in Keulen op Oudjaarsnacht door de Duitse Leugenpers verzwegen!

'Wat als deze staat, die Vlamingen en Walen voorlopig nog bijeenhoudt, toch verdwijnt?'

'Wat als deze staat, die Vlamingen en Walen voorlopig nog bijeenhoudt, toch verdwijnt?'
   
'Wat als... België toch uiteenvalt? Wat als deze staat die Vlamingen en Walen voorlopig nog bijeen houdt, verdwijnt?' vraagt Kevin De Laet van Vlinks zich af. 'Hoe zouden de verhoudingen dan liggen.                   

'Wat als deze staat, die Vlamingen en Walen voorlopig nog bijeenhoudt, toch verdwijnt?'
© .
Wat als België toch uiteenvalt? Wat als deze staat die Vlamingen en Walen voorlopig nog bijeen houdt, verdwijnt? Hoe zouden de verhoudingen dan liggen? Het is een scenario dat uiteraard nog steeds veel tegenstanders kent en waar de Vlaamse politiek noch 'het middenveld' over schijnt te willen nadenken, alsof België (of eender welke staat) voor eeuwig is. Toch zou het niet onzinnig zijn om na te denken over dit mogelijke scenario. Hoe zou een 'post-België' eruitzien? Zouden we, zoals nogal wat doemdenkers en onheilsprofeten waarschuwen, gaan naar 'Balkantoestanden'? Een grote muur - al dan niet letterlijk - langs de tot staatsgrens verworden taalgrens die trams en treinen tegenhoudt, families die vijftig jaar lang geen contact met elkaar meer hebben zoals in Korea gebeurde, een gespleten eiland Brussel zoals Berlijn ooit?


Tegenstanders halen dat soort rampscenario's uiteraard maar al te graag aan. Maar of het zo'n vaart zou lopen, is maar zeer de vraag. Per slot van rekening hebben we nog al eens zo'n uiteenvallen van een staat meegemaakt en men kan toch moeilijk zeggen dat de noorderlingen en zuiderlingen die uit elkaar zijn gegaan vandaag nog steeds door een hoge muur gescheiden zijn. De samenwerking tussen dat noord en dat zuid is zelfs sterk aan het groeien. We hebben het dan niet over Korea, maar over het voormalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. We gingen er zelfs als eersten in Europa een bovennationaal staatsverband mee aan, in de vorm van de Benelux, dat gerust als het prototype van de latere EU mag beschouwd worden. Dus waarom zou dat niet tussen Noord- en Zuid-Ex-België kunnen?


Delen
'Wat als deze staat, die Vlamingen en Walen voorlopig nog bijeenhoudt, toch verdwijnt?'


Het is inmiddels alweer negen jaar geleden dat RTBF een fel besproken stunt uithaalde met de legendarische uitzending 'Bye Bye Belgium', die het einde van België simuleerde en de eerste uren heel veel Franstaligen wist te overtuigen dat het menens was. Naarmate de uitzending vorderde, werd het meer en meer duidelijk dat het om een absurde grap ging, want de Nederlandstalige publieke omroep VRT deed niet mee. De meeste Vlamingen wisten pas de dag nadien dat er iets gebeurd was, niet weinig Walen wisten pas de dag nadien dat er niks gebeurd was. Dit gegeven legde op zich al de feitelijke mentale scheiding van België bloot: de publieke ruimte en de media aan Franstalige kant stonden al zodanig los van die aan de Vlaamse kant dat veel Franstaligen niet eens de moeite deden om naar de Vlaamse televisie te zappen om een en ander te verifiëren. Dat we amper naar elkaars zenders kijken is geen geheim meer.
We zijn nu negen jaar verder, we hebben een BHV-crisis, een wereldrecord regeringsonderhandelingen en een mislukte zesde staatshervorming achter de rug. En ondanks de belgicistische campagnes van de voorbije negen jaar is er in essentie nog steeds niets veranderd: we kijken nog steeds niet naar elkaars zenders, lezen nog steeds amper elkaars kranten (de doorsnee Vlaming kan hooguit tien Bekende Walen opnoemen, waarvan acht dan politici zijn). Geen duizend pro-België-manifestaties zullen dit fundamentele gegeven kunnen veranderen: mentaal is België eigenlijk al gesplitst. En, ironisch genoeg, zitten de Walen op dat vlak al verder. Terwijl de Vlaamse politiek niet verder is geraakt dan een vaag discours over confederalisme (dat er nog altijd niet is) is men in Waalse politieke kringen al lang bezig met het nadenken over het beruchte 'plan B'. En net daarom wordt het hoog tijd dat ook aan Vlaamse kant wordt nagedacht over een Plan B. Ook door de tegenstanders daarvan. Want hoe verknocht men ook is aan de Belgische staat (sommigen dromen zelfs van een terugkeer naar een unitair Utopia dat nooit bestaan heeft), men zal er rekening mee moeten houden dat het verdwijnen van België wel degelijk een mogelijk toekomstscenario is.

Zware onderhandelingen in een post-België-scenario?

Dan duikt de vraag op: wat nu? Voor de traditionele Vlaamse beweging was en is de zaak nogal simpel: Waalse vrienden laten we scheiden. Een en ander maakt scheiden wel een veel ingewikkelder kwestie dan simpelweg de onafhankelijkheid proclameren. Er zijn namelijk twee cruciale spelbrekers: Brussel en de staatsschulden. En over beide zal er uiteindelijk toch een overeenkomst moeten zijn met Wallonië (en nee we zeggen niet "de Franstalige Gemeenschap"). Dat zullen zware onderhandelingen zijn, maar ze zijn noodzakelijk om in een post-België-scenario te komen tot een goede verstandhouding tussen Vlaanderen en Wallonië, die ook zonder de Belgische stiefmoeder veroordeeld zullen zijn tot nauwe samenwerking. Maar eigenlijk is het omgekeerde ook waar: een goede verstandhouding is pas mogelijk als het staatkundig paternalisme van België is verdwenen en twee volwassen naties op gelijke voet met elkaar kunnen gaan praten.
Allereerst zal men in Vlaamse (en vooral Vlaamsgezinde) kringen wel moeten leren een onderscheid te maken tussen Wallonië en de Brusselse Franstalige partijpolitiek. Want dit zijn twee verschillende zaken, die door historische omstandigheden met elkaar verstrengeld zijn geraakt (men zou eigenlijk kunnen zeggen dat de Brusselse particratie Wallonië heeft gegijzeld en er vandaag sprake is van een Stockholmsyndroom). Dat onderscheid lijkt bijkomstig en dat negeren is heel interessant voor zowel de Franstalige partijen die er hun macht op hebben uitgebouwd als voor Vlaams-nationalisten die hun discours graag beperkt houden tot het simplistische "Waalse ratten rol uw matten". Maar dit onderscheid is wel cruciaal om het Belgisch probleem te snappen en een werkbaar 'Plan B' uit te kunnen dokteren.

Delen
'Zonder Brussel was de scheiding van dit land immers al lang een feit geweest. Wallonië heeft immers alle troeven om een eigen nationale Waalse identiteit uit te bouwen.'Zonder Brussel was de scheiding van dit land immers al lang een feit geweest. Wallonië heeft immers alle troeven om een eigen nationale Waalse identiteit uit te bouwen, met eigen instellingen en regering, en het zou buiten de centen eigenlijk geen enkele reden hebben om het Belgisch staatsverband in stand te houden. Vandaag is die Waalse natie er niet, omdat Wallonië opgesloten zit in een door Franstalig Brussel gedomineerd keurslijf dat tegenwoordig 'Fédération Wallonie-Bruxelles' heet (een naam waar veel juridische vraagtekens bij geplaatst kunnen worden trouwens). Vlaamse onderhandelaars zouden er goed aan doen dat onderscheid duidelijk voor ogen te houden en zo ook te handelen. Onderhandelen met Waalse gesprekspartners moet iets anders zijn dan onderhandelen met het Franstalig-Brusselse politieke establishment. Onderhandelingen met Wallonië zouden zelfs moeten primeren, en de gevestigde partijpolitiek die vanuit Brussel wordt gedirigeerd zou dan best zo lang mogelijk genegeerd worden. Onderhandelen met die laatste is immers nagenoeg onmogelijk, en zal enkel leiden tot een verdere uitbreiding van dat Brusselse establishment ten koste van Vlaanderen én Wallonië zoals bij elke staatshervorming tot nog toe het geval is geweest.Delen
'Men kan zich de vraag stellen of Wallonië niet beter af zou zijn zonder het Brussels blok aan het been.'

Het heetste hangijzer is hoe dan ook zonder twijfel de toekomstige plaats van Brussel. Deze stad is vooralsnog de officiële hoofdstad van Vlaanderen, maar is door het bestaan van het Hoofdstedelijk Gewest én de constructie 'Fédération Wallonie-Bruxelles' institutioneel vastgeplakt aan Wallonië. Dat laatste is ook gebeurd niet op basis van de voorkeur van de Waalse of Brusselse bevolking maar op bevel van de Franstalige partijpolitiek. Maar hierin kan Wallonië nu net de beste bondgenoot worden voor Vlaanderen. Want een Wallobrux-staat zou een institutioneel, logistiek en economisch gedrocht zijn en dat weet men in Wallonië zeer goed.
Het is maar zeer de vraag of de doorsnee Waal wel het aanhangsel van Brussel wil zijn, dat financieel Wallonië zou leegzuigen en politiek zou domineren. Men kan zich de vraag stellen of Wallonië niet beter af zou zijn zonder het Brussels blok aan het been. En juist dat zouden de Vlaamse onderhandelaars kunnen aanbrengen als argumentatie. Dit moet natuurlijk parallel gebeuren met een charmeoffensief naar de Brusselse bevolking toe, want de Franstalig-Brusselse partijpolitiek zal natuurlijk moord en brand schreeuwen als de institutionele gijzeling van Wallonië begint te falen en men ten zuiden van de taalgrens een eigen Waalse toekomst begint uit te tekenen (we negeren hier even gemakshalve de optie van de aanhechting bij Frankrijk).


Toekomst van de Waalse economie

Maar hoe zouden Vlaamse onderhandelaars dan Wallonië kunnen overtuigen van het nut van zo'n eigen Waalse toekomst? Zonder Vlaanderen en zonder Brussel? Daarvoor moet aan de Walen natuurlijk een positief toekomstbeeld voorgesteld worden. De Walen moeten ervan overtuigd raken dat een toekomstige Waalse staat niet alleen levensvatbaar zal zijn, maar ook in Vlaanderen een goede buur zal vinden. Als het Brusselse probleem is uitgeklaard dan komt natuurlijk de kwestie van de financiën op tafel. De toekomst van de Waalse economie.

En in tegenstelling tot heel wat Vlaams-nationalisten die de Walen graag collectief uitschelden voor werkschuwe luiaards moeten we er van uit durven gaan dat een zelfbewust Wallonië aan een economisch 'masterplan' zal willen werken om de eigen toekomst te verzekeren. En juist op dat vlak moeten we Wallonië de hand reiken.

De transfers zullen daarom ook niet zomaar van de ene dag op de andere stilgelegd kunnen worden - want dat zou zo'n 'masterplan' danig ondermijnen en daar verliest Vlaanderen ook veel mee. Vlaanderen en Wallonië zouden een financiële overeenkomst kunnen sluiten die op een 'Marshalplan' neerkomt, zoals lang geleden al de sociaal-flamingant Antoon Roossens had voorgesteld: een injectie van Vlaams geld, gelijk aan de huidige transfers, dat aangewend wordt om in Wallonië de nodige hervormingen en investeringen te doen. Zonder tegenprestaties, dat zou zelfs kunnen zonder de verplichting dat terug te betalen. Slechts één voorwaarde: deze overeengekomen transfers worden gradueel afgebouwd, om na verloop van pakweg tien jaar tot nul te komen. Dat geeft Wallonië tijd maar ook de verantwoordelijkheid om doordacht aan de eigen toekomst te werken.

Financieel akkoord

Eén vorm waarin zo'n financieel akkoord kan gegoten worden is in de regeling van de staatsschuld. Deze kwestie zal, naast de kwestie Brussel, het grootste obstakel worden voor een ordelijke scheiding als daar geen werkbaar plan tegenover staat - Europa kijkt immers over de schouders mee, samen met de beruchte 'internationale financiële markten' (waar heel wat op aan te merken valt, maar dat terzijde). De staatsschuld die momenteel 407 miljard euro bedraagt (volgens www.staatsschuldmeter.be) zou in principe volgens twee formules kunnen verdeeld worden: hetzij op basis van de demografische verhoudingen (dan krijgt Vlaanderen ongeveer zestig procent en Wallonië ongeveer veertig), ofwel op basis van de economische draagkracht, het BNP. In dat laatste geval komt Wallonië er beter uit. De Vlaamse economie is op dit ogenblik beter in staat om de staatsschulden te dragen dan de Waalse. Het zou dan ook een sterk argument zijn voor Wallonië om de verdeling op basis van het BNP uit te voeren. In het kader van het Marshallplan zou Vlaanderen zich zelfs voor de voorziene periode kunnen borg stellen voor een groter deel dan dat, zodat Wallonië in die overgangstermijn goedkoper kan lenen.


De overgangsfase voorzien in zo'n akkoord impliceert dat 'België' dan wel institutioneel opgedoekt is maar financieel en economisch gezien nog even voort blijft bestaan. Zij het dan dat dit 'België', eventueel in de vorm van een confederatie, fundamenteel anders zal zijn: een rechtstreeks samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en Wallonië op fiscaal vlak, terwijl ze verder op weg zijn om eigen staten te vormen. De sociale zekerheid kan ook onderdeel zijn van zo'n overgangsfase.

Intense samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië

Wat het uiteindelijke post-België-tijdperk betreft, is er zeker ruimte, zelfs noodzaak, om op heel wat vlakken een intense samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië tot stand te brengen. Dit kan via een bilateraal verdrag, eventueel zelfs in de vorm van een écht confederalisme - in de zin van een institutionele samenwerking tussen staten die in wezen soeverein zijn. Dat samenwerkingsverdrag hoeft zich overigens niet tot het voormalige België te beperken, in feite is de Benelux geschikt om zoiets te worden (al zal het dan in essentie een 'Vlawanelux' zijn). Want eens België als voogd verdwenen is, is er eigenlijk niets dat een goed buurschap tussen Vlaanderen en Wallonië nog in de weg staat. De ironie zou zelfs kunnen zijn dat juist buiten het Belgisch kader Vlamingen en Walen de beste vrienden worden.

Dit alles kan natuurlijk een heel andere wending krijgen als Wallonië kiest voor de aanhechting bij Frankrijk. Dan zou er geen akkoord kunnen komen over een Vlaams-Waals pact, maar moet Vlaanderen met Parijs onderhandelen over de staatsschulden. En dat zou heel andere koek zijn. Onze Vlaamse politieke leiders hebben al ruim getoond dat onderhandelen met Parijs niet hun grootste talent is. Reden te meer natuurlijk om toch liever met de Walen te praten over een goede post-Belgische samenwerking.


(Kevin De Laet is kernlid van Vlinks)